Chcete byť aj v roku 2016 pravidelne informovaní o legislatívnych novinkách, ktoré súvisia so zdaňovaním príjmu zo závislej činnosti, s pracovnoprávnou problematikou, s vykazovaním poistného na zdravotné a sociálne poistenie, s výpočtom exekučných zrážok? Tak ste na správnom mieste, pretože aj počas tohto roka pripravuje Mzdová akadémia Maxim legislatívne školenia, o ktorých sa viac dozviete v sekcii ŠKOLENIA.

Máte záujem sa stať samostatným mzdovým účtovníkom a mať vedomosti o personálnej práci, ktorá súvisí s vedením mzdového účtovníctva? Mzdová akadémia Maxim otvára aj v roku 2016 kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky pre začiatočníkov a pre pokročilých, na ktorých vám odovzdáme potrebné znalosti a oboznámime vás so Zákonníkom práce a ostatnými súvisiacimi zákonmi. Na kurze nebudú chýbať ani praktické príklady, ktoré vás “najlepšie” pripravia do praxe. Viac sa o programe a termínoch dozviete v sekcii KURZY.

***********************************************************************************
POZVÁNKA NA ŠKOLENIE!  Od 1.1.2016 je účinná novela nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia a v súvislosti so zrušením Občianskeho súdneho poriadku nadobudne účinnosť od 1.7.2016 nový zákon č. 125/2016 Z.z. o opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku. Tieto nové právne normy (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok) nahrádzajú zrušený Občiansky súdny poriadok. Ako postupovať od 1.7.2016 pri výpočte zrážok zo mzdy zamestnanca?

MK-2015

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na školenie: “Exekučné zrážky a iné zrážky zo mzdy zamestnanca pri spracovaní mzdovej agendy od 1.7.2016″
Získate užitočné informácie pre prax, a zároveň sa oboznámite s aktuálnymi legislatívnymi novinkami. Školenie sa uskutoční dňa 16.06.2016 v Bratislave a ako darček, dostanete praktický blok so mzdovou kalkulačkou, ktorá obsahuje aktuálne mzdové parametre pre rok 2016. Viac informácii získate TU.

************************************************************************************

MZDY PROFESIONÁLNE je určená všetkým, ktorí Obálka_MP2sa mzdovému účtovníctvu a personalistike už profesionálne venujú, ale aj začiatočníkom, ktorí sa profesionálmi v tejto oblasti ešte len chcú stať.
V jednotlivých kapitolách sú podrobne vysvetlené základné informácie, pojmy a parametre. Účelné členenie publikácie prináša ucelený pohľad na oblasti pracovnoprávnych vzťahov, sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdaňovania príjmov zo závislej činnosti, ako aj štatistického vykazovania a sociálneho fondu. Veľkým PRÍNOSOM publikácie je vyše 200 riešených príkladov z praxe, ktoré spolu s tabuľkami a prehľadmi poskytujú čitateľom dôležité informácie pre kvalifikované vedenie mzdovej agendy.
Pre veľký záujem bola vydaná aj už v treťom náklade. Pripájam jednu z referencií: “V januári som bola na Vašom školení v Banskej Bystrici, kde som si aj pre seba súkromne zakúpila Vašu publikáciu. Som asi tak v tretine knižky a musím povedať, že je fakt super. Veľmi dobre sa číta a všetko je tam zrozumiteľne vysvetlené. S kúpou som veľmi spokojná a vždy keď mám doma voľnú chvíľku, tak si knižku otvorím a buď sa niečo nové naučím, alebo si pospájam dokopy vedomosti, ktoré už mám:) S pozdravom Eliška Krčmáriková”

Ak máte záujem o knižnú publikáciu, zakúpiť si ju môžete v kníhkupectvách  alebo v internetovom obchode u vydavateľa Wolters Kluwer s. r. o., tu: http://www.wolterskluwer.sk/sk/eshop.

ĎAKUJEME ZA VAŠU PRIAZEŇ!