Chcete byť aj v roku 2016 pravidelne informovaní o legislatívnych novinkách, ktoré súvisia so zdaňovaním príjmu zo závislej činnosti, s pracovnoprávnou problematikou, s vykazovaním poistného na zdravotné a sociálne poistenie, s výpočtom zrážok zo mzdy zamestnanca? Ste na správnom mieste! Mzdová akadémia Maxim pripravila aj počas roka 2016 legislatívne školenia, o ktorých sa viac dozviete v sekcii ŠKOLENIA.

Máte záujem sa stať samostatným mzdovým účtovníkom a mať vedomosti o práci, ktorá súvisí s vedením mzdového účtovníctva a personalistiky? Mzdová akadémia Maxim otvára v roku 2016 kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky pre začiatočníkov a pre pokročilých, na ktorých získate potrebné znalosti a oboznámime vás so Zákonníkom práce a ostatnými súvisiacimi zákonmi. Na kurze nebudú chýbať ani praktické príklady, ktoré vás do praxe pripravia “najlepšie”. Viac sa o programe a termínoch dozviete v sekcii KURZY.

***********************************************************************************
POZVÁNKA NA ŠKOLENIE!  Ako má zamestnávateľ správne postupovať pri registrácii zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne? Platia sa odvody z odmeny študentov za odbornú prax? Aké sú osobitosti pri registrácii a platení odvodov u dohodárov? Je možné vykonávať zárobkovú činnosť počas materskej a rodičovskej dovolenky? Aký dopad prináša nová právna úprava pri cezhraničnom poskytovaní služby? Ako postupovať pri platení poistného pri výkone práce v členskom štáte EÚ? 

MK-2015

           Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na školenie:

“Legislatívne zmeny a aplikácia zákona o zdravotnom a sociálnom poistení v mzdovej učtárni”. 

Získate užitočné informácie pre prax, a zároveň sa oboznámite s aktuálnymi legislatívnymi novinkami. Školenia sa uskutočnia počas mesiaca október 2016 v mestách: Bratislava, Trnava, Trenčín a Banská Bystrica. Viac informácii vrátane podrobného programu získate TU.

************************************************************************************
MZDY PROFESIONÁLNE je určená všetkým, ktorí Obálka_MP2sa mzdovému účtovníctvu a personalistike už profesionálne venujú, ale aj začiatočníkom, ktorí sa profesionálmi v tejto oblasti ešte len chcú stať.
V jednotlivých kapitolách sú podrobne vysvetlené základné informácie, pojmy a parametre. Účelné členenie publikácie prináša ucelený pohľad na oblasti pracovnoprávnych vzťahov, sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdaňovania príjmov zo závislej činnosti, ako aj štatistického vykazovania a sociálneho fondu. Veľkým PRÍNOSOM publikácie je vyše 200 riešených príkladov z praxe, ktoré spolu s tabuľkami a prehľadmi poskytujú čitateľom dôležité informácie pre kvalifikované vedenie mzdovej agendy.
Pre veľký záujem bola vydaná aj už v treťom náklade. Pripájam jednu z referencií: “V januári som bola na Vašom školení v Banskej Bystrici, kde som si aj pre seba súkromne zakúpila Vašu publikáciu. Som asi tak v tretine knižky a musím povedať, že je fakt super. Veľmi dobre sa číta a všetko je tam zrozumiteľne vysvetlené. S kúpou som veľmi spokojná a vždy keď mám doma voľnú chvíľku, tak si knižku otvorím a buď sa niečo nové naučím, alebo si pospájam dokopy vedomosti, ktoré už mám:) S pozdravom Eliška Krčmáriková”

Ak máte záujem o knižnú publikáciu, zakúpiť si ju môžete v kníhkupectvách  alebo v internetovom obchode u vydavateľa Wolters Kluwer s. r. o., tu: http://www.wolterskluwer.sk/sk/eshop.

ĎAKUJEME ZA VAŠU PRIAZEŇ!