Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborný seminár, na ktorom získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti a s akými špecifikami sa môžete stretnúť. Ako vždy súčasťou tohto školenia bude aj problematika ročnej mzdovej uzávierky a legislatívne novinky platné od 1.1.2018. Tešíme sa na Vašu účasť.

Školenie: „ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2017, ROČNÁ UZÁVIERKA V MZDOVEJ UČTÁRNI A LEGISLATÍVNE ZMENY OD 1.1.2018“

15.01.2018 – Žilina, Dom odborov, A. Bernoláka 51
16.01.2018 – Trenčín, Hotel Magnus, Považská ulica 35
17.01.2018 – Bratislava, Apores administratívne centrum, Dr. Vl. Clementisa 10 obsadené!
18.01.2018 – Trnava, Hotel EmpireHajdóczyho 11 obsadené!
22.01.2018 – Banská Bystrica, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Tajovského 10
23.01.2018 – Piešťany, Hotel Park, Ivana Krasku 2
29.01.2018 – Malacky, Papa Grill, Eventová hala, Priemyselná 5863
16.02.2018 – Bratislava, Hotel Prémium, Priekopy 20/A

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová (viac o lektorovi pozri tu)
Cena školenia:  od 69 eur + DPH (materiály, káva, čaj, minerálka, teplý obed)
Prezentácia účastníkov: 8:30 – 9:00
Časový rozsah školenia: 9:00 – 15:00

****

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA LEGISLATÍVNE ŠKOLENIE?

Formulár prihlášky s organizačnými a platobnými podmienkami nájdete TU. Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na mailovú adresu: info@mzdovaakademia.sk.  Obratom vám registráciu na školenie potvrdíme.

****

PROGRAM ŠKOLENIA

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň – postup a pravidlá pri vysporiadaní daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti, podmienky podania žiadosti na vykonanie ročného zúčtovania, výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom, odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane, sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania

Nezdaniteľčasti základu dane, daňový bonus – výpočet nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka a na manželského partnera, daňová úľava z titulu dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie  (II. pilier) a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), uplatnenie nároku na daňový bonus a jeho osobitné prípady (prerušenie štúdia, striedavá starostlivosť, náhradná starostlivosť), spôsob a formy preukazovania nárokov

Opravy výpočtu dane - opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom, podávanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania v zmysle metodického pokynu FR SR (za zomrelého daňovníka, z dôvodu spätného priznania dôchodku)

Daňové tlačivá - “Vyhlásenie na zdanenie príjmov”, „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania“, „Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti“, „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň“, „Potvrdenie o zaplatení dane (na účely poukázania 2%/3%)“, „Mesačný daňový prehľad“, „Hlásenie o vyúčtovaní dane“

Ročná uzávierka v mzdovej učtárni - výpočet nevyčerpanej dovolenky a rozsah jej preplatenia, výpočet denného základu pre DPN, archivácia dokumentov, ročný výkaz o plnení povinného podielu

Legislatívne zmeny k 1.1.2018 - výška minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov, nové príplatky za nočnú prácu a za prácu v sobotu a v nedeľu, priznanie trinástych platov, zmeny pri registrácii do sociálnej poisťovne, zmeny pri platení poistného u dohodárov (dôchodcov), predĺženie dôchodkového veku a dopady na evidenčný list, úprava nezdaniteľných častí základu dane a zavedenie nových daňových úľav (úroky z úverov na bývanie, náklady na kúpelnú starostlivosť)