MZDOVÁ AKADÉMIA MAXIM

„Sú tri druhy hodnôt, ktoré potrebujete v akejkoľvek práci svete:
kapitál, vedomosti a sloboda.“                                                                                                                                                                                                                 (Tomáš Baťa)

Mzdová akadémia je partnerom spoločnosti Maxim s.r.o.. Organizuje odborné vzdelávacie kurzy a školenia v oblasti daní a účtovníctva, ktoré sú určené predovšetkým pre personalistov, mzdových účtovníkov a mzdových špecialistov. Vzdelávacie aktivity poskytuje aj pre začiatočníkov, ktorí sa chcú profesionálmi v tejto oblasti len stať (kurzy mzdového účtovníctva pre začiatočníkov). Účastníci získajú komplexné odborné vedomosti pre kvalifikované vedenie mzdového účtovníctva a súvisiacej personálnej agendy v súlade s platnou slovenskou legislatívou (Zákonník práce, Zákon o štátnej službe, Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, právne normy upravujúce výpočet a odvod poistného na zdravotné a sociálne poistenie, zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti).

hn

Lektorkou školení je Ing. Iveta Matlovičová, ktorá sa personálnej a mzdovej agende venuje od roku 2000. Je dlhoročnou odborníčkou na problematiku mzdového účtovníctva v podnikateľskej a vo verejnej sfére. Vedie odborné kurzy mzdového účtovníctva pre začiatočníkov a pokročilých, a legislatívne semináre v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a v pracovnoprávnej oblasti s priamym dopadom na vedenie mzdového účtovníctva a súvisiacej HR agendy. Ako metodik miezd a personalistiky sa venuje vývoju a legislatívnej podpore mzdových informačných systémov. Prispieva do odborných časopisov zameraných na oblasť HR a mzdovej agendy a je autorkou úspešnej publikácie Mzdy profesionálne a Dovolenka.

Vzdelávanie sa uskutočňuje v školiacich priestoroch vybavených modernou školiacou technikou (dataprojektor, projekčné plátno, flip-chart). Na objednávku je možné zabezbepčiť vzdelávaciu aktivitu aj priamo u zákazníka a program vieme prispôsobiť špecifickým požiadavkám.

Hlavným cieľom mzdovej akadémie Maxim je maximálny prísun aktuálnych informácií, zrozumiteľný výklad legislatívnych noviniek, ktorý prináša maximálnu spokojnosť účastníkov kurzov a školení.

****

Mzdová akadémia MAXIM  v novom katalógu Education

V roku 2014 vychádza katalóg Education s databázou vybraných vzdelávacích spoločností, medzi ktorými bude aj Mzdová akadémia Maxim! V tlačenej podobe ho obdržia personalisti a manažéri, ktorí sú predplatiteľmi odborných publikácií vydavateľstva Poradca podnikateľa, vydavateľstva Wolters Kluwer a účastníci najvýznamnejších slovenských konferencií pre manažérov a personalistov. V elektornickej verzii si ho je možné pozrieť aj online na stránkach katalog.education.sk.