Mzdová akadémia Maxim poskytuje vzdelávacie jednodňové školenia, na ktorých účastníci získavajú odborné znalosti pre kvalifikované vedenie mzdového účtovníctva a súvisiacej HR agendy v súkromných i štátnych organizáciách. Školenia prebiehajú v príjemnom prostredí a umožňujú účastníkom získať informácie pre rýchle zorientovanie sa v mzdovej a pracovnoprávnej problematike.

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-woman-hand-business-report-calculator-image33206185

Účastníci obdržia na každom školení výukový materiál vrátane praktických príkladov. Poskytujeme aj in-house školenia, ktoré sú „šité na mieru“ podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Hlavným cieľom odborných školení je zrozumiteľný výklad legislatívnych zmien s dopadom na vedenie a spracovanie mzdového účtovníctva.

Školenie: ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2017 A UZÁVIERKA V MZDOVEJ UČTÁRNI, A LEGISLATÍVNE ZMENY V ROKU 2018
Lektor: Ing. Iveta Matlovičová
Prezentácia účastníkov: 8:30 – 9:00
Časový rozsah školenia: 9:00 – 15:00
Program školenia: TU

Termín konania: 15.01.2018 – Žilina (Dom odborov) prihlaska na skolenie-jan-ZI
Termín konania: 16.01.2018 – Trenčín (Hotel Magnus) prihlaska na skolenie-jan-TN
Termín konania: 17.01.2018 – Bratislava (Apores centrum) obsadené!
Termín konania: 18.01.2018 – Trnava (Hotel Empire) obsadené!
Termín konania: 22.01.2018 – Banská Bystrica (Univerzita M.Bela) prihlaska na skolenie-jan-BB
Termín konania: 23.01.2018 – Piešťany (Hotel Park) prihlaska na skolenie-jan-PN
Termín konania: 29.01.2018 – Malacky (PapaGrill, Eventová hala) prihlaska na skolenie-jan-MA
Termín konania: 16.02.2018 – Bratislava (Hotel Prémium) prihlaska na skolenie-feb-BA

Školenie: EXEKUČNÉ ZRÁŽKY ZO MZDY ZAMESTNANCA A LEGISLATÍVNE ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI OD 1.7.2018
Lektor: Ing. Iveta Matlovičová
Prezentácia účastníkov: 8:30 – 9:00
Časový rozsah školenia: 9:00 – 15:00

19.6.2018 – Banská Bystrica
20.6.2018 – Trenčín
21.6.2018 – Malacky
22.6.2018 – Trnava
25.6.2018 – Bratislava
26.6.2018 – Žilina
27.6.2018 – Piešťany

Školenie: PRACOVNÝ ČAS A JEHO ROZVRHNUTIE, PRÁCA NADČAS A VO SVIATOK, PRUŽNÝ PRACOVNÝ ŠAS, KONTO PRACOVNÉHO ČASU
Lektor: Ing. Iveta Matlovičová
Prezentácia účastníkov: 8:30 – 9:00
Časový rozsah školenia: 9:00 – 15:00

18.10.2018 – Trnava
19.10.2018 – Banská Bystrica
22.10.2018 – Bratislava
23.10.2018 – Trenčín
24.10.2018 – Malacky
25.10.2018 – Žilina
26.10.2018 – Piešťany

Školenie: ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2018 A UZÁVIERKA V MZDOVEJ UČTÁRNI, A LEGISLATÍVNE ZMENY V ROKU 2019
Lektor: Ing. Iveta Matlovičová
Prezentácia účastníkov: 8:30 – 9:00
Časový rozsah školenia: 9:00 – 15:00

17.12.2018 – Bratislava
18.12.2018 – Malacky

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA LEGISLATÍVNE ŠKOLENIE

V prípade záujmu o legislatívne školenie je potrebné sa prihlásiť mailom na adrese: info@mzdovaakademia.sk  Formulár prihlášky s organizačnými a platobnými podmienkami nájdete vyššie – pri termínoch školení. Obratom vám registráciu na školenie potvrdíme.

AKO SA DOSTANETE NA MIESTO KONANIA ŠKOLENIA V BRATISLAVE
  • z vlakovej stanice (Hlavná stanica) autobusom č. 61 na zastávku Bajkalská alebo autobusom č. 74 na zastávku Drieňová
  • z autobusovej stanice trolejbusom č. 205 na zastávku Bajkalská alebo autobusom č. 50 na zastávku Slovanet
  • vlastnou dopravou – viď mapka tu: