Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Vedenie mzdovej agendy v súlade so zákonom o zdravotnom a sociálnom poistení

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Prezentácia účastnikov: 8:30 a.m. - 9 a.m.

Časový rozsah: 9 a.m. - 3 p.m.

Program školenia: stiahnuť PDF

Poznámka: Pri registrácii odporúčame použiť internetový prehliadač Google Chrome, Mozilla, Safari alebo Opera, nie Internet Explorer, nakoľko niektoré verzie prehliadača Internet Explorer neumožňujú registráciu a zaslanie prihlášky na školenie.

Výber termínu

Prihláška

Potvrdenie

Termín: 16.09.2020

Mesto: Malacky

Cena: 89.00 € +DPH

Termín: 17.09.2020

Mesto: Bratislava

Cena: 95.00 € +DPH

Termín: 18.09.2020

Mesto: Trenčín

Cena: 89.00 € +DPH

Termín: 21.09.2020

Mesto: Žilina

Cena: 89.00 € +DPH

Termín: 22.09.2020

Mesto: Košice

Cena: 89.00 € +DPH

Termín: 23.09.2020

Mesto: Banská Bystrica

Cena: 89.00 € +DPH

Termín: 24.09.2020

Mesto: Trnava

Cena: 89.00 € +DPH

Program školenia:

Registrácia zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
zamestnanci s nárokom na pravidelný a nepravidelný príjem, výkon zárobkovej činnosti na pracovný pomer a na dohodu, osobitosti pri registrácii zamestnancov s odvodovou úľavou a s odvodovou odpočítateľnou položkou,  poistencov pri výkone funkcie (konatelia, poslanci, členovia komisií, výkon funkcie v SVB), registrácia nástupu a ukončenia čerpania materskej/rodičovskej dovolenky matky/otca dieťaťa, registrácia dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
osobný rozsah pri platení poistného a výnimky, vykazovanie neprítomností dohodárov, odvod poistného pri uplatňovaní odvodovej úľavy u študentov a dôchodcov, súbeh dohody s pracovným pomerom

Vykazovanie preddavkov na zdravotné poistenie
vymeriavací základ a sadzby poistného, postup pri vykazovaní preddavkov na poistné v mesačnom výkaze, výpočet odvodov z podielov na zisku a ich vykazovanie, chybový protokol a postup pri oprave mesačných výkazov

Vykazovanie poistného na sociálne poistenie
vymeriavací základ a sadzby poistného, postup pri vykazovaní poistného v mesačnom výkaze poistného (pri vyplácaní pravidelného príjmu) a vo výkaze poistného (pri vyplatení nepravidelného príjmu a príjmu vyplateného počas rodičovskej dovolenky, pri doplatkoch po skončení pracovného pomeru, postup pri vrátení poistného zaplateného bez právneho dôvodu (pri spätnom priznaní dôchodkovej dávky)

Dočasná pracovná neschopnosť a evidenčný list dôchodkového poistenia 
výpočet náhrady príjmu pri DPN, vznik DPN po odpracovaní časti pracovnej zmeny, porušovanie liečebného režimu, vykazovanie údajov na ELDP u zamestnanca s nárokom na pravidelný, príp. nepravidelný príjem (vrátane dohodárov) a vykazovanie odvodov pri úmrtí zamestnanca, riadny a opravný ELDP, zvýšenie dôchodkového veku a dopady na vykazovanie údajov v evidenčnom liste dôchodkového poistenia

Zdravotné a sociálne poistenie zamestnancov pri výkone práce v štátoch EÚ
pojem uplatniteľná legislatíva pri výkone práce v dvoch a viacerých štátoch EÚ a pri vyslaní, prenosné dokumenty PD A1, povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni pri krátkodobých zahraničných pracovných cestách zamestnancov, dlhodobé vyslanie zamestnanca

Príslušnosť k právnym predpisom sociálneho zabezpečenia
povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov z krajín EÚ/EHP (informačná karta, povinnosti voči zdravotnej a sociálnej poisťovni), pojem uplatniteľná legislatíva pri výkone práce v dvoch a viacerých štátoch EÚ a pri vyslaní zamestnanca, prenosné dokumenty PD A1 („Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy“ a „Žiadosť o vystavenie dokumentu z dôvodu vyslania zamestnanca na územie iného členského štátu EÚ“), povinnosti zamestnávateľa pri krátkodobých zahraničných pracovných cestách zamestnancov a pri dlhodobom vyslaní zamestnanca