Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Exekučné zrážky po zmene životného minima, dovolenka v mzdovej učtárni a aktuálne "korona" informácie (online)

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Prezentácia účastnikov: 8:45 a.m. - 9 a.m.

Časový rozsah: 9 a.m. - 1 p.m.

Program školenia: stiahnuť PDF

Poznámka: Pri registrácii odporúčame použiť internetový prehliadač Google Chrome, Mozilla, Safari alebo Opera, nie Internet Explorer, nakoľko niektoré verzie prehliadača Internet Explorer neumožňujú registráciu a zaslanie prihlášky na školenie.

Výber termínu

Prihláška

Potvrdenie

Termín: 18.06.2020

Cena: 69.00 € +DPH

Typ: online

Program školenia:

Druhy a poradie zrážok zo mzdy zamestnanca 
zrážky bez súhlasu zamestnanca a so súhlasom zamestnanca, dohoda o zrážke zo mzdy, prednostné a neprednostné zrážky, zrážky zo mzdy pri nútenom výkone rozhodnutia, zrážky na základe dohody o zrážkach podľa § 551 Občianskeho zákonníka, vyhlásenie konkurzu na zamestnanca, zastavenie a odklad exekúcie, odklad exekúcie v prípade "korona" situácie

Mechanizmus výpočtu zrážok zo mzdy
určenie čistej mzdy a zvyšku čistej mzdy zamestnanca po 1.7.2020 (po zmene životného minima), výška nepostihnuteľnej sumy na povinného (na zamestnanca) a na vyživovanú osobu (na manželku a na deti), použitie tretinového systému v praxi a výpočet zrážky zo mzdy, zrážky zo mzdy vo väčšom alebo v menšom rozsahu

Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa
oznamovacie a evidenčné povinnosti pri nástupe do pracovného pomeru, počas trvania pracovného pomeru a po jeho skončení,  zrážky z odmeny u dohodárov, sankcie pri nedodržaní povinností (zápis údajov na zápočtovom liste zamestnanca, spracovanie a zaslanie prehľadu o vykonaných zrážkach), súčinnosť s exekútorom

Dovolenka v mzdovej učtárni v otázkach a odpovediach
výpočet nároku na dovolenku a jej krátenie, dovolenka pre mladých z dôvodu starostlivosti o dieťa v zmysle novely č. 380/2019 Zákonníka práce, dovolenka pri kratšom pracovnom čase a pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy

Aktuálne legislatívne zmeny v súvislosti s koronavírusom s dopadom na spracovanie a vedenie mzdového účtovníctva (Zákonník práce, Zákon o zdravotnom a sociálnom poistení, Zákon o dani z príjmov)

  • zmeny pri pandemickej OČR a nové tlačivá platné od 22.5.2020
  • odpustenie a odklad platby poistného zamestnávateľa
  • vykazovanie poistného počas korona krízy v mesačných výkazoch
  • posuny daňových termínov
  • postup zamestnávateľa pri zmeškaní lehoty na splnenie daňových povinnosti (sankcie)
  • zmeny pri podaní žiadostí o korona príspevky za mesiac jún a júl 2020