Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Payroll calculator

Praktická mzdová kalkulačka vypočíta čistý príjem zamestnanca a celkovú cenu práce zamestnávateľa. Stačí zadať hrubý príjem zamestnanca a mzdová kalkulačka vypočíta to, čo zamestnanec dostane po odpočítaní odvodov na poistné a dane. Ak si zamestnanec uplatní aj daňový bonus na dieťa, čistý príjem sa môže ešte zvýšiť. Výšku čistého príjmu tiež ovplyvní, či si zamestnanec uplatní u zamestnávateľa daňovú úľavu na daňovníka. Uplatniť si ju však môže za to isté obdobie (za ten istý mesiac) len u jedného zamestnávateľa.

Personal data

Claiming
tax allowance

Net income (€)

797.54

Details of calculation

Employee Employer State
Parameter Rate Amount Rate Amount Amount
Parameter Employee rate Employee amount Employer rate Employer amount State amount
Gross income 1000.00 € 1000.00 €
Health insurance 4.0 % 40.00 € 10.00 % 100.00 € 140.00 €
Sickness insurance 1.4 % 14.00 € 1.40 % 14.00 € 28.00 €
Old-age retirement insurance 4.0 % 40.00 € 14.00 % 140.00 € 180.00 €
Disability retirement insurance 3.0 % 30.00 € 3.00 % 30.00 € 60.00 €
Unemployment insurance 1.0 % 10.00 € 1.00 % 10.00 € 20.00 €
Guarantee insurance 0.25 % 2.50 € 2.50 €
Reserve Fund of Solidarity 4.75 % 47.50 € 47.50 €
Accident insurance 0.80 % 8.00 € 8.00 €
Total insurance 13.4 % 134.00 € 35.2 % 352.00 € 486.00 €
Partial tax base 866.00 €
Non-taxable part of the tax base 381.61 €
Tax base 484.39 €
Tax base (19%) 484.39 €
Tax base (25%) 0.00 €
Tax (19%) 19.0 % 92.03 €
Tax (25%) 25.0 % 0.00 €
Income tax 92.03 € 92.03 €
Tax Bonus for Dependent Children 1 23.57 €
Net income 797.54 €
Employee income | Costs | State revenue +797.54 € -1352.00 € +578.03 €