Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Payroll calculator

Praktická mzdová kalkulačka vypočíta čistý príjem zamestnanca a celkovú cenu práce zamestnávateľa. Stačí zadať hrubý príjem zamestnanca a mzdová kalkulačka vypočíta to, čo zamestnanec dostane po odpočítaní odvodov na poistné a dane. Ak si zamestnanec uplatní aj daňový bonus na dieťa, čistý príjem sa môže ešte zvýšiť. Výšku čistého príjmu tiež ovplyvní, či si zamestnanec uplatní u zamestnávateľa daňovú úľavu na daňovníka. Uplatniť si ju však môže za to isté obdobie (za ten istý mesiac) len u jedného zamestnávateľa.

V roku 2023 je výška daňového bonusu 50 € mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo 140 € mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku. Skutočná výška daňového bonusu je však závislá od konkrétneho dosiahnutého základu dane zamestnanca a od počtu vyživovaných detí. V mzdovej kalkulačke je preto daňový bonus uvedený v informatívnej výške.

Personal data

Claiming
tax allowance

Net income (€)

829.41

Details of calculation

Employee Employer State
Parameter Rate Amount Rate Amount Amount
Parameter Employee rate Employee amount Employer rate Employer amount State amount
Gross income 1000.00 € 1000.00 €
Health insurance 4.0 % 40.00 € 10.00 % 100.00 € 140.00 €
Sickness insurance 1.4 % 14.00 € 1.40 % 14.00 € 28.00 €
Old-age retirement insurance 4.0 % 40.00 € 14.00 % 140.00 € 180.00 €
Disability retirement insurance 3.0 % 30.00 € 3.00 % 30.00 € 60.00 €
Unemployment insurance 1.0 % 10.00 € 1.00 % 10.00 € 20.00 €
Guarantee insurance 0.25 % 2.50 € 2.50 €
Reserve Fund of Solidarity 4.75 % 47.50 € 47.50 €
Accident insurance 0.80 % 8.00 € 8.00 €
Total insurance 13.4 % 134.00 € 35.2 % 352.00 € 486.00 €
Partial tax base 866.00 €
Non-taxable part of the tax base 410.24 €
Tax base 455.76 €
Tax base (19%) 455.76 €
Tax base (25%) 0.00 €
Tax (19%) 19.0 % 86.59 €
Tax (25%) 25.0 % 0.00 €
Income tax 86.59 € 86.59 €
Tax Bonus for Dependent Children 1 50.00 €
Net income 829.41 €
Employee income | Costs | State revenue +829.41 € -1352.00 € +572.59 €