Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

MAXIM Payroll Academy

Study with us.

Rozsah materskej a otcovskej dovolenky (24.03.2023)

Žena (zamestnankyňa) má v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa nárok na ospravedlnené pracovné voľno s názvom materská dovolenka odo dňa, keď ju lekár vypíše na materskú dovolenku. Žena nastupuje na materskú dovolenku spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom. Žene patrí materská dovolenka podľa § 166 ods. 1 ZP (prvá a druhá veta) v rozsahu:


  • v trvaní 34 týždňov (tzv. základná výmera),

  • v trvaní 37 týždňov, ak ide o osamelú ženu,

  • v trvaní 43 týždňov, ak ide o ženu, ktorá porodila zároveň dve a viac detí,

  • v trvaní 14 týždňov, ak sa dieťa narodilo mŕtve.

Podľa § 168 ods. 4 ZP materská dovolenka v súvislosti s pôrodom nesmie byť kratšia ako 14 týždňov a nemôže sa skončiť ani prerušiť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Muž (zamestnanec) má v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa nárok na ospravedlnené pracovné voľno s názvom otcovská dovolenka. Jej účelom je vytvorenie puta medzi otcami a deťmi už v ranom veku detí, preto by sa mala čerpať v čase narodenia dieťaťa, podpora rovnomernejšieho rozdelenie opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a lepšie zosúladenie ich pracovného a súkromného života. Mužovi patrí otcovská dovolenka podľa § 166 ods. 1 ZP (tretia veta) od narodenia dieťaťa v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa:


  • v trvaní 28 týždňov (tzv. základná výmera),

  • v trvaní 31 týždňov, ak ide o osamelého muža,

  • v trvaní 37 týždňov, ak ide starostlivosť o narodené dve alebo viac detí.

Príklad: Dieťa sa narodilo dňa 20. 11. 2023. Odkedy dokedy vzniká otcovi dieťaťa nárok na otcovskú dovolenku? Otcovi dieťaťa vzniká nárok na otcovskú dovolenku v rozsahu 28 týždňov, t. j. 196 kalendárnych dní, ktorú môže čerpať v čase odo dňa narodenia dieťaťa, t. j. od 20. 11. 2023 do 3. 6. 2024 vrátane.

Príklad: Ako sa zmení čerpanie otcovskej dovolenky v prípade, ak zamestnanec nezačne čerpať otcovskú dovolenku hneď od narodenia dieťaťa, t. j. od 20. 11. 2023, ale až od 5. 12. 2023? V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí mužovi odo dňa narodenia dieťaťa otcovská dovolenka v trvaní 28 týždňov. Rozhodujúci je tak dátum narodenia dieťaťa. Ak zamestnanec začne čerpať otcovskú dovolenku až od 5. 12. 2023 (t. j. niekoľko dní po narodení dieťaťa), nárok čerpanie otcovskej dovolenky bude v rozsahu 181 kalendárnych dní, a nie 196 kalendárnych dní. Otcovskú dovolenku bude môcť čerpať od 5. 12. 2023 do 3. 6. 2024.

Aktuálne legislatívne školenia a odborné kurzy v roku 2023

Aj v roku 2023 sme pre vás pripravili legislatívne školenia a odborné kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Na vzdelávacích akciách získate prehľad o aktuálnych legislatívnych zmenách v slovenskej právnej úprave.

****

Školenie: Novela Zákonníka práce a zákona o sociálnom poistení a aplikácia v praxi (online)

Termín: 17.04.2023 | ONLINEMzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné školenie, na ktorom získate informácie ako aplikovať zmeny v pracovnoprávnej oblasti a v zmeny sociálnej oblasti v praxi. Od 1.11.2022 a od 1.1.2023 nastali v Zákonníku práce a v zákone o sociálnom poistení významné legislatívne zmeny. V pracovnom práve ide najmä o implementáciu dvoch európskych smerníc, napr. zaviedla sa otcovská dovolenka, možnosť zasielať pracovnoprávne dokumenty zamestnancovi aj elektronickou formou. Rozsiahle zmeny však nastali aj v sociálnom poistení, ktoré majú dopad na rozšírenie oznamovacích povinností zamestnávateľa a zmeny vo vykazovaní údajov (analytické údaje o zamestnancoch, nový rozsah vylúčenia povinnosti platiť poistné a prerušenia), a dopad na zápis údajov na EDLP.

Webinár sa uskutoční v online prostredí cez aplikáciu Cisco Webex Meetings; pripojenie je jednoduché; dva dni pred školením zašleme účastníkovi školenia link na prihlásenie do virtuálnej prednáškovej miestnosti a školiaci materiál elektronickou formou. Formulár prihlášky s organizačnými a platobnými podmienkami nájdete na záložke ŠKOLENIA

****

Piešťanský odborný seminár: Legislatívne zmeny a postupy v mzdovej učtárni - IV. ročník

Termín: 21.06.- 22.06.2023 | Hotel Park Piešťany 

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na 4. ročník odborného seminára, ktorý je jedinečnou dvojdňovou vzdelávacou akciou určenou  mzdovým účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti, ktorá sa profesionálne venuje agende mzdového účtovníctva a personalistiky. Seminár je zameraný na aktuálne legislatívne novinky. 

Po náročnom prednáškovom dni sa možno zrelaxovať v priestoroch hotelového wellness, ktoré zahŕňa voľný vstup do elegantného krytého bazéna, fínsku, parnú a infra saunu a vírivku v rámci bazéna, príp. sa poprechádzať v okolí hotela, kde sa nachádza krásny park. Služby (wellness, jóga) sú zahrnuté v účastníckom poplatku. Formulár prihlášky s organizačnými a platobnými podmienkami nájdete na záložke ŠKOLENIA****

Školenie: Životné minimum od 1.7.2023 a výpočet exekučných zrážok zo mzdy (online)

Termín: 26.06.2023 | ONLINE 

Termín: 26.09.2023 | Mzdová akadémia Maxim | Dúbravská cesta 2 | Bratislava

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné školenie, na ktorom získate informácie, ako má zamestnávateľ postupovať pri realizácii zrážok z príjmu zamestnanca pri nútenom výkone rozhodnutia a aplikovať ustanovenia Zákonníka práce č. 311/2011 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov. 

Webinár sa uskutoční v online prostredí cez aplikáciu Cisco Webex Meetings; pripojenie je jednoduché; dva dni pred školením zašleme účastníkovi školenia link na prihlásenie do virtuálnej prednáškovej miestnosti a školiaci materiál elektronickou formou. Formulár prihlášky s organizačnými a platobnými podmienkami nájdete na záložke ŠKOLENIA

****

Odborné kurzy: Mzdové účtovníctvo a personalistika

úspešný absolvent kurzu získa Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu s názvom “Mzdové účtovníctvo a personalistika”, ktoré má celoštátnu platnosťMzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné kurzy "Mzdové účtovníctvo a personalistika pre začiatočníkov [level1 a level 2], ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Cieľom kurzu je získať znalosti pre samostatné vedenie personálnej a mzdovej agendy. Kurz sa skladá z dvoch častí (teoretická časť a praktická príprava); získané znalostí si možno preveriť “v záverečnom teste”. Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. V prípade záujmu o prehĺbenie vedomostí o mzdovej problematike sa možno prihlásiť aj na kurz pre pokročilých, ktorý je určený absolventom kurzu pre začiatočníkov, príp. tým, ktorí si chcú svoje znalosti o mzdovej problematike rozšíriť.

Cieľová skupina: mzdoví účtovníci, personalisti, zamestnanci, “úplní” začiatočníci, ktorí sa chcú mzdovými účtovníkmi stať

Miesto konania: Bratislava | Mzdová akadémia Maxim, Dúbravská cesta 2 

Aktuálne termíny kurzov a formulár prihlášky s organizačnými údajmi nájdete na záložke KURZY. 

****

Školenie: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023, ročná mzdová uzávierka a legislatívne zmeny platné od 1.1.2024

Tak ako každý rok, zamestnávateľ vysporiadava ročnú daňovú povinnosť z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, ktoré boli počas roka zdaňované preddavkovým spôsobom. Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na decembrové a januárové termíny školení, na ktorých získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň s ukážkami na konkrétnych príkladoch, aké sú povinnosti zamestnávateľa pri ročnej mzdovej uzávierke a aké sú legislatívne zmeny od 1.1.2024. 

 

Exekučné zrážky zo mzdy - 2. vydanie NOVINKA👌

Predstavujeme vám 2. rozšírené vydanie odbornej príručky EXEKUČNÉ ZRÁŽKY ZO MZDY. V druhom vydaní je odborná príručka doplnená o dve nové kapitoly a popisuje posledné legislatívne zmeny, ktoré majú priamy dopad na výpočet zrážok zo mzdy. Aj po rozšírení a prepracovaní prvého vydania, si príručka zachováva svoj praktický účel, nakoľko obsahuje viac ako 70 riešených príkladov.

Pre začínajúcich mzdových účtovníkov je príručka vstupnou bránou do jednej zo zaujímavých oblastí mzdového účtovníctva. Významnou pomôckou je pre nich vysvetlenie základných pojmov súvisiacich s výkonom zrážok zo mzdy zamestnanca, popis povinností zamestnávateľa a výpočet exekučných zrážok na konkrétnych príkladoch. Príručka je určená aj tým mzdovým účtovníkom a personalistom, ktorí majú záujem dozvedieť sa o téme výkonu zrážok zo mzdy viac a chcú sa v tejto náročnej problematike lepšie zorientovať. Čitateľ v nej nájde odpovede ako postupovať napríklad pri určovaní poradia pri uspokojovaní pohľadávok, či pri súčinnosti s exekútorom.

Odborná príručka je dostatočne univerzálna aj pre externé použitie. V tomto smere je využiteľná pre širokú odbornú verejnosť a všetkých tých, ktorí sa vo svojej praxi s témou výkonu zrážok stretávajú. Pevne veríme, že aj druhé vydanie bude pre vás výborným pomocníkom v praxi. Odborná príručka bude predstavená na júnovom piešťanskom odbornom seminári.

Cena príručky  je 10,90 € + DPH, pri doručovaní poštou je cena poštovného a balného 4,17 € + DPH (poštovné v rámci SR). 

Ak si príručku zakúpite pri registrácii na vami vybrané školenie/kurz, poskytneme vám 15% zľavu. Do prihlášky na školenie/kurz je potrebné uviesť ZLAVA15. Príručka vám bude odovzdaná priamo na školení/kurze.

Viete, aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou? Koľko si z vášho platu “ukrojí” štát? Chcete prijať nového zamestnanca a neviete koľko mzdových nákladov to bude vašu firmu stáť? Využite našu mzdovú kalkulačku. Stačí zadať hrubý príjem zamestnanca a mzdová kalkulačka vypočíta čistý príjem. Navyše zobrazí prehľadné grafy a tabuľku s rozdelením hrubého príjmu na čistý príjem, poistné a daň. Použiť mzdovú kalkulačku.

Ako úplný začiatočník som vďaka kurzu mzdového účtovníctva získala celkový prehľad o mzdovej agende a vďaka lektorke s "maxim"álnym nasadením a profesionálnym prístupom som odhodlaná sa tejto oblasti venovať a rozširovať si svoje vedomosti. Ďakujem za skvelý kurz.
Školenie bolo nad moje očakávania. Výukové skriptá boli veľmi dobre spracované a dozvedela som sa aktuálne legislatívne novinky. Prístup lektorky bol vysoko profesionálny, bolo poznať, že je odborník v danej problematike, mzdovú akadémiu budem odporúčať ďalším, ktorí by si chceli rozšíriť svoje vedomosti.
Dobrý deň pani Matlovičová, dovoľte mi poďakovať Vám za Váš entuziazmus, zmysel pre povinnosť i detail a hlavne Vašu ústretovosť a trpezlivosť s nami, večnými učencami. Veľmi nám všetkým pomáhate a pri Vašej profesionalite ste nestratili ľudskosť, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Teším sa na Vaše ďalšie školenie v BB:-)
Dnes som dočítala posledné strany naj naj najlepšej knihy, akú som o mzdách mohla čítať. Je veľmi kvalitne a hlavne podrobne spracovaná, obsahuje veľa príkladov pre lepšie pochopenie. Odborne, legislatívne, prakticky - výborná kniha. Ďakujem.
Na legislatívnom školení som bola veľmi spokojná, výklad bol veľmi zaujímavý a aktuálny. Skriptá boli veľmi dobre spracované, pomôžu aj v budúcnosti. Rada sa zúčastním aj ďalších školení v Trenčíne alebo v Bratislave.
Na kurzu jsem si osvojila celkové zpracovaní mzdové problematiky ve slovenské legislativě a mám teď možnost více zrovnat rozdíly oproti české legislativě, což me velice baví. Nejlépe podaný výklad, se kterým jsem se setkala, dobře pochopitelné, moc hezké prostředí … a tešíme se na další školení.
Odporúčam kurz mzdového účtovníctva každému, aj tomu, kto už má so mzdovou agendou skúsenosti. Je to komplexný kurz; nedá sa spoliehať na to, že všetko správne vypočíta mzdový program. Príručka je spracovaná prehľadne a obsahuje veľa príkladov na precvičenie problematiky.
Piešťanský mzdový seminár bol na jednotku s tromi hviezdičkami. Školenie, ktoré je určite jedno z mála veľmi zaujímavých, veľmi oceňujem nielen profesionalitu, ale aj ochotu poradiť a pomôcť, čo je v dnešnej dobe takmer rarita. Školiaci materiál prehľadný a pri práci ho využívam neustále. O rok si chceme určite naplánovať školenie aj s ubytovaním.
Mala som možnosť už absolvovať podobný kurz, ale tomuto sa nič nevyrovná. Pochopila som oveľa viac tematiku, čo mi pomôže ďalej mojej práci. Odporúčam každému, kto rozmýšľa nad prácou personalistiky a mzdovej účtovníčky. Lektorka bola skvelá, vysvetľovanie z praxe a najviac dáva človeku, keď vidí, že lektorku práca baví, vie sa podeliť o svoje vedomosti a skúsenosti, vie to podať ľudskou rečou. Veronika Š