Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

MAXIM Payroll Academy

Study with us.

Stravné lístky a evidencia dochádzky u zástupcu starostu? (15.10.2020)

Má zástupca starostu dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie nárok na stravné lístky ako ostatní zamestnanci? Má povinnosť viesť si dochádzku? Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce, a jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný. Poslanec, ktorý je dlhodobo (nie krátkodobo) uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu sa považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a obec sa považuje za zamestnávateľa. Nakoľko súčasná právna úprava zákona o obecnom zriadení neustanovuje nárok na zabezpečenie stravovania ako u starostu obce, zástupca starostu právny nárok na zabezpečenie stravovanie nemá. Podľa § 152 ods. 8 písm. c) Zákonníka práce však zamestnávateľ (obec/mesto) môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie a ktorým bude prispievať na stravovanie, aj o zástupcu starostu. Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ môže konať samostatne.

Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu. Nakoľko na určenie mesačného platu zástupcu starostu je potrebné použiť kritérium časovej náročnosti, je na tieto účely potrebné evidovať aj časový rozmer výkonu funkcie. A práve na tieto účely môže slúžiť evidencia dochádzky. To znamená, že plný mesačný plat bude patriť dlhodobo uvoľnenému zástupcovi starostu pri plnom časovom rozsahu výkonu funkcie. Ak však bude časová náročnosť funkcie v danom mesiaci nižšia (napr. vyjadrená podielom 50 %), plat by mal byť pomerne za daný mesiac krátený. Zákon o obecnom zriadení priamo neustanovuje, že je potrebné u poslanca, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, viesť evidenciu dochádzky. Avšak jej evidencia je nevyhnutná, nakoľko je podkladom na uplatnenie zákonného kritéria časovej náročnosti výkonu funkcie, ktoré je upravené pre určenie platu alebo odmeny zástupcu starostu.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, ročná mzdová uzávierka a legislatívne zmeny od 1.1.2021

Tak ako každý rok, opäť očakávajú zamestnávateľov povinnosti spojené s vysporiadaním daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, ktoré boli počas roka zdaňované preddavkovým spôsobom. Akým spôsobom a v akých lehotách je potrebné vykonať ročné zúčtovanie a splniť si zákonom uložené povinnosti? Kedy nie je zamestnanec povinný na účely uplatnenia daňového bonusu predložiť potvrdenie o návšteve školy? Ste pripravení na všetky legislatívne zmeny? Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na školenie, na ktorom získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň s ukážkami na konkrétnych príkladoch, aké sú povinnosti zamestnávateľa pri ročnej mzdovej uzávierke a aké sú legislatívne zmeny od 1.1.2021.

Počas jediného dňa sa dozviete všetko podstatné, čo potrebuje mzdová účtáreň vedieť na prelome rokov 2020/2021. Každý z účastníkov obdrží mzdový kalendár s pracovnými fondami a praktickú mzdovú kalkulačku s parametrami platnými pre rok 2021. Termíny sú nasledovné:Termín: 17.12.2020 – Malacky

Termín: 18.12.2020 – Bratislava

Termín: 12.01.2021 – Bratislava

Termín: 13.01.2021 – Trenčín

Termín: 14.01.2021 – Trnava

Termín: 18.01.2021 – Banská Bystrica

Termín: 19.01.2021 – Košice

Termín: 20.01.2021 – Žilina

Termín: 21.01.2021 – Bratislava

Termín: 22.01.2021 – Piešťany

Termín: 26.01.2021 – Malacky

Termín: 10.02.2021 – Bratislava

Termín: 11.02.2021 – Malacky

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Účastnícky poplatok: 95 eur + DPH (školiaci materiál, coffeebreak, minerálka, teplý obed)

Prezentácia účastníkov: 8:30 – 9:00

Časový rozsah školenia: 9:00 – 15:00 

****

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA LEGISLATÍVNE ŠKOLENIE?

Formulár prihlášky s organizačnými a platobnými podmienkami nájdete na záložke ŠKOLENIA. Tešíme sa na Vašu účasť.

Exekučné zrážky zo mzdy - novinka 👌

Tí z vás, ktorých zaujíma téma exekučné zrážky, dávame do pozornosti novú príručku "NIELEN EXEKUČNÉ ZRÁŽKY V PRAXI". Čitateľ v nej na 128 stranách nájde vysvetlenie základných pojmov súvisiacich s výpočtom zrážok zo mzdy zamestnanca, prehľad povinností zamestnávateľa a na 55 príkladoch vysvetlený výpočet exekučných zrážok v praxi. Publikácia je určená mzdovým účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti, ktorá sa profesionálne venuje mzdovému účtovníctvu. 

Pre začínajúcich mzdových účtovníkov je príručka vstupnou bránou do jednej zo zaujímavých oblastí mzdového účtovníctva a významnou pomôckou je pre nich vysvetlenie výpočtu exekučných zrážok na konkrétnych príkladoch. V príručke sú vysvetlené aj nejasnosti, ktoré pri výkone exekučných zrážok vznikajú, najmä ako postupovať pri určovaní poradia pri uspokojovaní pohľadávok, pri súčinnosti a iné zaujímavé témy. Cieľom bolo poukázať aj na zložitosť a časovú náročnosť tejto agendy a takisto na otázky, ktoré pri interpretácii niektorých ustanovení Exekučného poriadku v praxi vznikajú. Pevne verím, že príručka Exekučné zrážky zo mzdy bude pre vás praktickým pomocníkom. Cena príručky je 12,73 € + DPH, pri doručovaní poštou je cena poštovného a balného 4,17 € + DPH (poštovné v rámci SR).

Viete, aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou? Koľko si z vášho platu “ukrojí” štát? Chcete prijať nového zamestnanca a neviete koľko mzdových nákladov to bude vašu firmu stáť? Využite našu mzdovú kalkulačku. Stačí zadať hrubý príjem zamestnanca a mzdová kalkulačka vypočíta čistý príjem. Navyše zobrazí prehľadné grafy a tabuľku s rozdelením hrubého príjmu na čistý príjem, poistné a daň. Použiť mzdovú kalkulačku.

Na kurze vládla príjemná atmosféra, lektorka vysvetľovala témy podrobne a prehľadne. Niektoré vedomosti som si len zopakovala (robím už mzdy), ale na začiatočníkom kurze som sa aj veľa naučila. Určite ho odporúčam aj tým, ktorí už so mzdami pracujú.
Školenie bolo nad moje očakávania, prístup lektorky bol vysoko profesionálny, bolo poznať, že je odborník v danej problematike, mzdovú akadémiu budem odporúčať ďalším, ktorí by si chceli rozšíriť svoje vedomosti.
Dobrý deň pani Matlovičová, dovoľte mi poďakovať Vám za Váš entuziazmus, zmysel pre povinnosť i detail a hlavne Vašu ústretovosť a trpezlivosť s nami, večnými učencami. Veľmi nám všetkým pomáhate a pri Vašej profesionalite ste nestratili ľudskosť, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Prajem Vám veľa úspechov nielen v práci a teším sa na Vaše ďalšie školenie v BB:-)
Dnes som dočítala posledné strany naj naj najlepšej knihy aku som o mzdách mohla čítať. Je velmi kvalitne a hlavne podrobne spracovaná, obsahuje vela príkladov pre lepšie pochopenie. ĎAKUJEM za výborneho pomocníka.

Odborne, legislatívne, prakticky - výborná kniha. Ďakujem za tú prvú. Veľmi pomohla. Nech vás sprevádza zdravie, pohoda a spokojnosť vo všetkých stránkach života.
Na legislatívnom školení som bola veľmi spojokná, super kolektív a zaujímavý výklad. Skriptá sú veľmi dobre spracované, pomôžu aj v budúcnosti. Rada sa zučastním aj dalších školení v oblasti mzdy a personalistiky.
Na kurzu jsem si osvojila celkové zpracovaní mzdové problematiky ve slovenské legislativě a mám teď možnost více zrovnat rozdíly oproti české legislativě, což me velice baví. Nejlépe podaný výklad, se kterým jsem se setkala, dobře pochopitelné, moc hezké prostředí … a tešíme se na další školení.
Chcem Vám touto cestou vyjadriť veľké poďakovanie za odovzdanie Vašich vedomostí a skúseností mojim kolegyniam, ktoré sa zúčastnili kurzu mzdového účtovníctva pre začiatočníkov. Dievčatá sú spokojné a nadšené, veľmi si vážia možnosť vzdelávať sa vo svojej profesii. Priniesli si okrem certifikátu aj veľa užitočných vedomostí. Určite budeme pokračovať s kurzom pre pokročilých.
Mala som možnosť už absolvovať podobný kurz, ale tomuto sa nič nevyrovná. Pochopila som oveľa viac tématiku, čo mi pomôže ďalej mojej práci. Odporúčam každému, kto rozmýšľa nad prácou personalistiky a mzdovej účtovníčky. Lektorka bola skvelá, vysvetľovanie z praxe a najviac dáva človeku, keď vidí, že lektorku práca baví, vie sa podeliť o svoje vedomosti a skúsenosti, vie to podať ľudskou rečou. Veronika Š.
Ako úplný začiatočník som vďaka kurzu získala celkový prehľad mzdovej agende a vďaka úžasnej lektorke s "maxim"álnym nasadením a profesionálnym prístupom som odhodlaná sa tejto oblasti venovať a rozširovať si svoje vedomosti. Výukové skriptá boli veľmi dobre spracované. Ďakujem za cenné rady a nech sa darí. Ivana P