Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

MAXIM Payroll Academy

Study with us.

Daňový bonus alebo dotácia na obedy (27.09.2022)

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole (tzv. obed zadarmo) možno podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 257/2021 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce poskytnúť na:


  • na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu, ak je v nej najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (možno poberať súčasne aj daňový bonus aj dotáciu na obedy),

  • na dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorá dostáva pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (možno poberať súčasne aj daňový bonus aj dotáciu na obedy),

  • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti. Od 1.7.2022 sa vypustilo slovné spojenie: "dovŕšilo 6 rokov veku" (daňovník si musí vybrať, či chce poberať daňový bonus alebo dotáciu na obedy).

Príklad: Môže si zamestnanec (rodič) na dieťa (5 rokov, navštevuje posledný ročník MŠ) uplatniť mesačne/príp. dodatočne po skončení roka dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 257/2021 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce (ak bude už poznať, či mu vznikol nárok na daňový bonus na dieťa)?

Ak si rodič na dieťa bez nároku na daňový bonus, chce uplatniť dotáciu na obedy, je povinný preukázať oprávnenosť žiadateľovi (zriaďovateľovi MŠ/ZŠ) na základe čestného vyhlásenia - kde potvrdzuje, že ide o dieťa, na ktoré nebude uplatnený nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku.

V predmetnom čestnom vyhlásení je rodič upozornený na skutočnosť, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku (daňový bonus by si uplatnil aj spätne, po skončení roka), je povinný vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu. Teda v prípade, ak rodič dieťaťa daňový bonus nepoberá a jednoznačne nevie, či mu vznikne nárok na daňový bonus spätne (po skončení roka), môže požiadať o poskytnutie dotácie na stravu predložením čestného vyhlásenia (zverejnené na vyššie uvedenej webovej stránke ústredia) zriaďovateľovi, avšak musí si byť vedomý povinnosti vrátiť finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu, ak by si daňový bonus spätne uplatnil, ako aj trestno-právnych dôsledkov nepravdivého čestného vyhlásenia, ak bezodkladne neoznámi zmenu skutočností zriaďovateľovi MŠ/ZŠ.    

Odborný kurz "Mzdové účtovníctvo a personalistika pre začiatočníkov"

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na kurz "Mzdové účtovníctvo a personalistika pre začiatočníkov [level 1]". Cieľom kurzu je získať znalosti pre samostatné vedenie personálnej a mzdovej agendy. Na kurze sa účastníci naučia samostatne vypočítať mzdu, odvody, daň a vyplňovať všetky súvisiace tlačivá a výkazy. Účastníci kurzu získajú prehľad v mzdárskych zákonoch ako je zákonník práce, zákon o zdravotnom a o sociálnom poistení a zákon o dani z príjmov.

Kurz sa skladá z dvoch častí (teoretická časť a praktická príprava); získané znalostí si možno preveriť “v záverečnom teste”. Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. V prípade záujmu o prehĺbenie vedomostí o mzdovej problematike sa možno prihlásiť aj na kurz pre pokročilých, ktorý je určený absolventom kurzu pre začiatočníkov, príp. tým, ktorí si chcú svoje znalosti o mzdovej problematike rozšíriť.

Termín: 13.09.2022 - 21.09.2022 | Bratislava  | denný kurzCieľová skupina: mzdoví účtovníci, personalisti, zamestnanci, “úplní” začiatočníci, ktorí sa chcú mzdovými účtovníkmi stať

Miesto konania: Bratislava | Mzdová akadémia Maxim, Dúbravská cesta 2 

Účastnícky poplatok: 299 € + DPH (školiaci materiál, coffeebreak, minerálka, odborné publikácie s 20% zľavou)Odborný kurz sa koná v priestoroch našej spoločnosti v príjemnom prostredí. Počas kurzu pristupujeme k potrebám každého účastníka jednotlivo a účastníci majú veľký priestor na diskusiu. Na kurz si je potrebné priniesť LEN kalkulačku (na ktorú ste zvyknutí) na riešenie praktických príkladov. K dispozícii je aj odborná publikácia MZDY PROFESIONÁLNE, ktorá je medzi radmi mzdových účtovníkov veľmi obľúbená. Na kurze získate:


  • príručku mzdového účtovníctva pre začiatočníkov (vyše 100 strán)

  • prehľad personálnej a mzdovej dokumentácie

  • popis pojmov v mzdovej agende a vyše 90 praktických príkladov

  • vzory pracovnej zmluvy a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

  • aktuálne informácie a legislatívne novinky

****

Ako sa na odborný kurz prihlásiť? 
Formulár prihlášky s organizačnými a platobnými podmienkami nájdete na záložke KURZY. Tešíme sa na Vašu účasť.

Exekučné zrážky zo mzdy - 2. vydanie NOVINKA👌

Predstavujeme vám 2. rozšírené vydanie odbornej príručky EXEKUČNÉ ZRÁŽKY ZO MZDY. V druhom vydaní je odborná príručka doplnená o dve nové kapitoly a popisuje posledné legislatívne zmeny, ktoré majú priamy dopad na výpočet zrážok zo mzdy. Aj po rozšírení a prepracovaní prvého vydania, si príručka zachováva svoj praktický účel, nakoľko obsahuje viac ako 70 riešených príkladov.

Pre začínajúcich mzdových účtovníkov je príručka vstupnou bránou do jednej zo zaujímavých oblastí mzdového účtovníctva. Významnou pomôckou je pre nich vysvetlenie základných pojmov súvisiacich s výkonom zrážok zo mzdy zamestnanca, popis povinností zamestnávateľa a výpočet exekučných zrážok na konkrétnych príkladoch. Príručka je určená aj tým mzdovým účtovníkom a personalistom, ktorí majú záujem dozvedieť sa o téme výkonu zrážok zo mzdy viac a chcú sa v tejto náročnej problematike lepšie zorientovať. Čitateľ v nej nájde odpovede ako postupovať napríklad pri určovaní poradia pri uspokojovaní pohľadávok, či pri súčinnosti s exekútorom.

Odborná príručka je dostatočne univerzálna aj pre externé použitie. V tomto smere je využiteľná pre širokú odbornú verejnosť a všetkých tých, ktorí sa vo svojej praxi s témou výkonu zrážok stretávajú. Pevne veríme, že aj druhé vydanie bude pre vás výborným pomocníkom v praxi. Odborná príručka bude predstavená na júnovom piešťanskom odbornom seminári.

Cena príručky  je 15,45 € + DPH, pri doručovaní poštou je cena poštovného a balného 4,17 € + DPH (poštovné v rámci SR). 

Cena príručky je 12 € + DPH, ak si príručku zakúpite pri registrácii na vami vybrané školenie/kurz. Do prihlášky na školenie/kurz je potrebné uviesť ZLAVA12. Príručka vám bude odovzdaná priamo na školení/kurze.

Viete, aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou? Koľko si z vášho platu “ukrojí” štát? Chcete prijať nového zamestnanca a neviete koľko mzdových nákladov to bude vašu firmu stáť? Využite našu mzdovú kalkulačku. Stačí zadať hrubý príjem zamestnanca a mzdová kalkulačka vypočíta čistý príjem. Navyše zobrazí prehľadné grafy a tabuľku s rozdelením hrubého príjmu na čistý príjem, poistné a daň. Použiť mzdovú kalkulačku.

Ako úplný začiatočník som vďaka kurzu mzdového účtovníctva získala celkový prehľad o mzdovej agende a vďaka lektorke s "maxim"álnym nasadením a profesionálnym prístupom som odhodlaná sa tejto oblasti venovať a rozširovať si svoje vedomosti. Ďakujem za skvelý kurz.
Školenie bolo nad moje očakávania. Výukové skriptá boli veľmi dobre spracované a dozvedela som sa aktuálne legislatívne novinky. Prístup lektorky bol vysoko profesionálny, bolo poznať, že je odborník v danej problematike, mzdovú akadémiu budem odporúčať ďalším, ktorí by si chceli rozšíriť svoje vedomosti.
Dobrý deň pani Matlovičová, dovoľte mi poďakovať Vám za Váš entuziazmus, zmysel pre povinnosť i detail a hlavne Vašu ústretovosť a trpezlivosť s nami, večnými učencami. Veľmi nám všetkým pomáhate a pri Vašej profesionalite ste nestratili ľudskosť, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Teším sa na Vaše ďalšie školenie v BB:-)
Dnes som dočítala posledné strany naj naj najlepšej knihy, akú som o mzdách mohla čítať. Je veľmi kvalitne a hlavne podrobne spracovaná, obsahuje veľa príkladov pre lepšie pochopenie. Odborne, legislatívne, prakticky - výborná kniha. Ďakujem.
Na legislatívnom školení som bola veľmi spokojná, výklad bol veľmi zaujímavý a aktuálny. Skriptá boli veľmi dobre spracované, pomôžu aj v budúcnosti. Rada sa zúčastním aj ďalších školení v Trenčíne alebo v Bratislave.
Na kurzu jsem si osvojila celkové zpracovaní mzdové problematiky ve slovenské legislativě a mám teď možnost více zrovnat rozdíly oproti české legislativě, což me velice baví. Nejlépe podaný výklad, se kterým jsem se setkala, dobře pochopitelné, moc hezké prostředí … a tešíme se na další školení.
Odporúčam kurz mzdového účtovníctva každému, aj tomu, kto už má so mzdovou agendou skúsenosti. Je to komplexný kurz; nedá sa spoliehať na to, že všetko správne vypočíta mzdový program. Príručka je spracovaná prehľadne a obsahuje veľa príkladov na precvičenie problematiky.
Piešťanský mzdový seminár bol na jednotku s tromi hviezdičkami. Školenie, ktoré je určite jedno z mála veľmi zaujímavých, veľmi oceňujem nielen profesionalitu, ale aj ochotu poradiť a pomôcť, čo je v dnešnej dobe takmer rarita. Školiaci materiál prehľadný a pri práci ho využívam neustále. O rok si chceme určite naplánovať školenie aj s ubytovaním.
Mala som možnosť už absolvovať podobný kurz, ale tomuto sa nič nevyrovná. Pochopila som oveľa viac tematiku, čo mi pomôže ďalej mojej práci. Odporúčam každému, kto rozmýšľa nad prácou personalistiky a mzdovej účtovníčky. Lektorka bola skvelá, vysvetľovanie z praxe a najviac dáva človeku, keď vidí, že lektorku práca baví, vie sa podeliť o svoje vedomosti a skúsenosti, vie to podať ľudskou rečou. Veronika Š