Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

MAXIM Payroll Academy

Study with us.

Príspevok zamestnávateľa na stravu sa zvyšuje (11.05.2023)

Má byť finančný príspevok na stravu, či stravný lístok poskytnutý vopred? Otázka, ktorá sa často opakuje v praxi, najmä preto, že na túto problematiku sa názory rôznia - jeden z názorov je, že ak je stravný lístok/finančný príspevok na stravu poskytnutý pozadu, ide o zdaniteľnú mzdu zamestnanca a daňový výdavok zamestnávateľa, a príspevok na stravu poskytnutý pozadu má podliehať aj odvodom na sociálne a zdravotné poistenie. Je však tento postup v súlade so súčasnou právnou úpravou? 

Stravovanie zamestnancov a príspevok zamestnávateľa na stravu upravuje § 152 Zákonníka práce. Toto ustanovenie však povinnosť poskytovať, či už stravné lístky alebo finančný príspevok na stravu VOPRED neupravuje, práve naopak slovo “vopred” v znení Zákonníka práce absentuje. Kedy je teda zamestnávateľ povinný poskytnúť príspevok na stravu? Odpoveď nachádzame je Zákonníku práce.


  • Podľa § 129 ods. 1 Zákonníka práce mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.


  • Podľa § 132 Zákonníka práce ustanovenie § 129 Zákonníka práce (vyššie citované) sa vzťahuje rovnako na všetky zložky príjmu zamestnanca poskytované zamestnávateľom, ak ide o ich splatnosť, výplatu a vykonávanie zrážok. Keďže finančný príspevok na stravu, resp. nepeňažná forma stravy (stravný lístok) je tiež príjem zamestnanca poskytovaný zamestnávateľom, tak ako mzda, aj tieto príjmy sú splatné pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.


  • Pre úplnosť uvádzam, že podľa § 130 ods. 5 Zákonníka práce pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad (výplatnú pásku), ktorý obsahuje najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Keďže finančný príspevok na stravu, resp. nepeňažná forma stravy (stravný lístok) sa považujú za plnenia, ktoré sa poskytujú v súvislosti so zamestnaním, aj tieto údaje musia byť uvedené na výplatnej páske. Výplatná páska sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami. Pre zamestnávateľa postup poskytovať príspevok na stravu vopred predstavuje enormnú administratívnu záťaž. Zamestnávateľ musí vykonať dva úkony - 1./ poskytnúť preddavok na stravu (nakoľko nevie predvídať počet dní neprítomností zamestnanca v práci, kedy mu nárok na stravu nepatrí, rozsah nadčasovej práce, kedy mu nárok na stravné patrí, ak to upravuje interná smernica zamestnávateľa) a po uplynutí mesiaca 2./ vykonať zúčtovanie podľa skutočnej dochádzky zamestnanca; naviac pri predčasnom skončení pracovného pomeru je problém s vysporiadaním/vrátením stravných lístkov/finančného príspevku na stravu, na ktoré zamestnanec stratil nárok, ak zamestnanec nedosiahne v poslednom spracovaní výplat dostatočne vysoku mzdu na vykonanie zrážky zo mzdy.

Záver: Ak zamestnávateľ poskytol stravné lístky, či finančný príspevok na stravu podľa skutočnej dochádzky zamestnanca mesiac pozadu, ako mu vyplýva zo znenia § 129 a 132 Zákonníka práce, tak zamestnanca nepoškodil, nakoľko jeho nárok mu poskytol v zákonnej lehote. Či zamestnávateľ pri poskytovaní stravovania pochybil, by v danej veci mohol posúdiť, a rozhodnúť len súd.

Aktuálne legislatívne školenia a odborné kurzy v roku 2023

Aj v roku 2023 sme pre vás pripravili legislatívne školenia a odborné kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Na vzdelávacích akciách získate prehľad o aktuálnych legislatívnych zmenách v slovenskej právnej úprave.

****

Piešťanský odborný seminár: Legislatívne zmeny a postupy v mzdovej učtárni - IV. ročník

Termín: 21.06.- 22.06.2023 | Hotel Park Piešťany 

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na 4. ročník odborného seminára, ktorý je jedinečnou dvojdňovou vzdelávacou akciou určenou  mzdovým účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti, ktorá sa profesionálne venuje agende mzdového účtovníctva a personalistiky. Seminár je zameraný na aktuálne legislatívne novinky. 

Po náročnom prednáškovom dni sa možno zrelaxovať v priestoroch hotelového wellness, ktoré zahŕňa voľný vstup do elegantného krytého bazéna, fínsku, parnú a infra saunu a vírivku v rámci bazéna, príp. sa poprechádzať v okolí hotela, kde sa nachádza krásny park. Služby (wellness, jóga) sú zahrnuté v účastníckom poplatku. Formulár prihlášky s organizačnými a platobnými podmienkami nájdete na záložke ŠKOLENIA****

Školenie: Životné minimum od 1.7.2023 a výpočet exekučných zrážok zo mzdy (online)

Termín: 26.06.2023 | ONLINE 

Termín: 26.09.2023 | Mzdová akadémia Maxim | Dúbravská cesta 2 | Bratislava

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné školenie, na ktorom získate informácie, ako má zamestnávateľ postupovať pri realizácii zrážok z príjmu zamestnanca pri nútenom výkone rozhodnutia a aplikovať ustanovenia Zákonníka práce č. 311/2011 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov. 

Webinár sa uskutoční v online prostredí cez aplikáciu Cisco Webex Meetings; pripojenie je jednoduché; dva dni pred školením zašleme účastníkovi školenia link na prihlásenie do virtuálnej prednáškovej miestnosti a školiaci materiál elektronickou formou. Formulár prihlášky s organizačnými a platobnými podmienkami nájdete na záložke ŠKOLENIA

****

Odborné kurzy: Mzdové účtovníctvo a personalistika

úspešný absolvent kurzu získa Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu s názvom “Mzdové účtovníctvo a personalistika”, ktoré má celoštátnu platnosťMzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné kurzy "Mzdové účtovníctvo a personalistika pre začiatočníkov [level1 a level 2], ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Cieľom kurzu je získať znalosti pre samostatné vedenie personálnej a mzdovej agendy. Kurz sa skladá z dvoch častí (teoretická časť a praktická príprava); získané znalostí si možno preveriť “v záverečnom teste”. Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. V prípade záujmu o prehĺbenie vedomostí o mzdovej problematike sa možno prihlásiť aj na kurz pre pokročilých, ktorý je určený absolventom kurzu pre začiatočníkov, príp. tým, ktorí si chcú svoje znalosti o mzdovej problematike rozšíriť.

Cieľová skupina: mzdoví účtovníci, personalisti, zamestnanci, “úplní” začiatočníci, ktorí sa chcú mzdovými účtovníkmi stať

Miesto konania: Bratislava | Mzdová akadémia Maxim, Dúbravská cesta 2 

Aktuálne termíny kurzov a formulár prihlášky s organizačnými údajmi nájdete na záložke KURZY. 

****

Školenie: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023, ročná mzdová uzávierka a legislatívne zmeny platné od 1.1.2024

Tak ako každý rok, zamestnávateľ vysporiadava ročnú daňovú povinnosť z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, ktoré boli počas roka zdaňované preddavkovým spôsobom. Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na decembrové a januárové termíny školení, na ktorých získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň s ukážkami na konkrétnych príkladoch, aké sú povinnosti zamestnávateľa pri ročnej mzdovej uzávierke a aké sú legislatívne zmeny od 1.1.2024. 

 

Exekučné zrážky zo mzdy - 2. vydanie NOVINKA👌

Predstavujeme vám 2. rozšírené vydanie odbornej príručky EXEKUČNÉ ZRÁŽKY ZO MZDY. V druhom vydaní je odborná príručka doplnená o dve nové kapitoly a popisuje posledné legislatívne zmeny, ktoré majú priamy dopad na výpočet zrážok zo mzdy. Aj po rozšírení a prepracovaní prvého vydania, si príručka zachováva svoj praktický účel, nakoľko obsahuje viac ako 70 riešených príkladov.

Pre začínajúcich mzdových účtovníkov je príručka vstupnou bránou do jednej zo zaujímavých oblastí mzdového účtovníctva. Významnou pomôckou je pre nich vysvetlenie základných pojmov súvisiacich s výkonom zrážok zo mzdy zamestnanca, popis povinností zamestnávateľa a výpočet exekučných zrážok na konkrétnych príkladoch. Príručka je určená aj tým mzdovým účtovníkom a personalistom, ktorí majú záujem dozvedieť sa o téme výkonu zrážok zo mzdy viac a chcú sa v tejto náročnej problematike lepšie zorientovať. Čitateľ v nej nájde odpovede ako postupovať napríklad pri určovaní poradia pri uspokojovaní pohľadávok, či pri súčinnosti s exekútorom.

Odborná príručka je dostatočne univerzálna aj pre externé použitie. V tomto smere je využiteľná pre širokú odbornú verejnosť a všetkých tých, ktorí sa vo svojej praxi s témou výkonu zrážok stretávajú. Pevne veríme, že aj druhé vydanie bude pre vás výborným pomocníkom v praxi. Odborná príručka bude predstavená na júnovom piešťanskom odbornom seminári.

Cena príručky  je 10,90 € + DPH, pri doručovaní poštou je cena poštovného a balného 4,17 € + DPH (poštovné v rámci SR). 

APRÍLOVÁ AKCIA: Odbornú príručku si možno zakúpiť s 50% zľavou: 5,455 € + DPH = 6 €. 

Viete, aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou? Koľko si z vášho platu “ukrojí” štát? Chcete prijať nového zamestnanca a neviete koľko mzdových nákladov to bude vašu firmu stáť? Využite našu mzdovú kalkulačku. Stačí zadať hrubý príjem zamestnanca a mzdová kalkulačka vypočíta čistý príjem. Navyše zobrazí prehľadné grafy a tabuľku s rozdelením hrubého príjmu na čistý príjem, poistné a daň. Použiť mzdovú kalkulačku.

Ako úplný začiatočník som vďaka kurzu mzdového účtovníctva získala celkový prehľad o mzdovej agende a vďaka lektorke s "maxim"álnym nasadením a profesionálnym prístupom som odhodlaná sa tejto oblasti venovať a rozširovať si svoje vedomosti. Ďakujem za skvelý kurz.
Školenie bolo nad moje očakávania. Výukové skriptá boli veľmi dobre spracované a dozvedela som sa aktuálne legislatívne novinky. Prístup lektorky bol vysoko profesionálny, bolo poznať, že je odborník v danej problematike, mzdovú akadémiu budem odporúčať ďalším, ktorí by si chceli rozšíriť svoje vedomosti.
Dobrý deň pani Matlovičová, dovoľte mi poďakovať Vám za Váš entuziazmus, zmysel pre povinnosť i detail a hlavne Vašu ústretovosť a trpezlivosť s nami, večnými učencami. Veľmi nám všetkým pomáhate a pri Vašej profesionalite ste nestratili ľudskosť, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Teším sa na Vaše ďalšie školenie v BB:-)
Dnes som dočítala posledné strany naj naj najlepšej knihy, akú som o mzdách mohla čítať. Je veľmi kvalitne a hlavne podrobne spracovaná, obsahuje veľa príkladov pre lepšie pochopenie. Odborne, legislatívne, prakticky - výborná kniha. Ďakujem.
Na legislatívnom školení som bola veľmi spokojná, výklad bol veľmi zaujímavý a aktuálny. Skriptá boli veľmi dobre spracované, pomôžu aj v budúcnosti. Rada sa zúčastním aj ďalších školení v Trenčíne alebo v Bratislave.
Na kurzu jsem si osvojila celkové zpracovaní mzdové problematiky ve slovenské legislativě a mám teď možnost více zrovnat rozdíly oproti české legislativě, což me velice baví. Nejlépe podaný výklad, se kterým jsem se setkala, dobře pochopitelné, moc hezké prostředí … a tešíme se na další školení.
Odporúčam kurz mzdového účtovníctva každému, aj tomu, kto už má so mzdovou agendou skúsenosti. Je to komplexný kurz; nedá sa spoliehať na to, že všetko správne vypočíta mzdový program. Príručka je spracovaná prehľadne a obsahuje veľa príkladov na precvičenie problematiky.
Piešťanský mzdový seminár bol na jednotku s tromi hviezdičkami. Školenie, ktoré je určite jedno z mála veľmi zaujímavých, veľmi oceňujem nielen profesionalitu, ale aj ochotu poradiť a pomôcť, čo je v dnešnej dobe takmer rarita. Školiaci materiál prehľadný a pri práci ho využívam neustále. O rok si chceme určite naplánovať školenie aj s ubytovaním.
Mala som možnosť už absolvovať podobný kurz, ale tomuto sa nič nevyrovná. Pochopila som oveľa viac tematiku, čo mi pomôže ďalej mojej práci. Odporúčam každému, kto rozmýšľa nad prácou personalistiky a mzdovej účtovníčky. Lektorka bola skvelá, vysvetľovanie z praxe a najviac dáva človeku, keď vidí, že lektorku práca baví, vie sa podeliť o svoje vedomosti a skúsenosti, vie to podať ľudskou rečou. Veronika Š