Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

MAXIM Payroll Academy

Study with us.

Krátkodobé a dlhodobé ošetrovné (14.09.2020)

Od 1.1.2021 nastávajú zmeny pri poskytovaní ošetrovného. NR SR schválila 5.12.2019 novelu č. 467/2019 Z.z. zákona o sociálnom poistení, ktorá mení tzv. krátkodobé ošetrovné a zavádza novinku tzv. dlhodobé ošetrovné.

Krátkodobé ošetrovné

Rozšíri sa okruh osôb, ktoré môže poistenec ošetrovať, aby mal nárok na dávku ošetrovné a predĺži sa aj obdobie poskytovania krátkodobého ošetrovného z 10 na 14 kalendárnych dní. Okruh ošetrovaných osôb sa zo súčasných detí, manželov/manželky, rodičov a svokrovcov rozširuje o osoby v priamom príbuzenskom vzťahu, t. j. okrem detí a rodičov sa budú môcť navzájom ošetrovať aj vnuci a starí rodičia a rovnako sa budú môcť navzájom ošetrovať aj súrodenci.

Príbuzní v priamom rade sú príbuznými bez obmedzenia, t.j. príbuznými sú všetci predkovia a potomkovia. Ďalšími blízkymi osobami sú súrodenci (aj keď zákon používa výraz súrodenec). Právne je bezvýznamné, či ide o plnorodých alebo polorodých súrodencov (ktorí majú len jedného spoločného rodiča). Manžel je blízkou osobou, aj keď manželstvo nie je platne uzavreté. To neplatí, ak ide o non matrimonium (neexistujúce manželstvo). Manžel sa považuje za blízku osobu aj vtedy, keď nie je členom domácnosti, keď manželia spolu nežijú, nebývajú v spoločnom byte, prípadne sú v rozvodovom konaní.

Dlhodobé ošetrovné

"Zavádza sa nový inštitút "dlhodobé ošetrovanie", ktoré prinesie poistencom možnosť v domácom prostredí ošetrovať svojich blízkych príbuzných, ktorí boli z dôvodu závažnej poruchy zdravia hospitalizovaní aspoň 5 dní a po prepustení z ústavnej starostlivosti u nich vznikla potreba ošetrovania najmenej 30 dní alebo blízkych príbuzných, ktorí sú paliatívnymi pacientmi (pre nevyliečiteľné ochorenie sa nachádzajú v terminálnom štádiu) alebo ktorí sú na konci života.

Pri dlhodobobej OČR-ke musí potrebu poskytovania osobnej starostlivosti  v prirodzenom prostredí osoby  podľa § 12b zákona č. 574/2004 Z. z.  zdravotnej starostlivosti potvrdiť lekár. Podmienkou nároku na dlhodobé ošetrovné je, že poistenec neprejavil písomný nesúhlas s vykonávaním ošetrovania poistencom. Toto ošetrovné sa vyplatí za 90 dní ošetrovania a pri ošetrovaní jedného príbuzného sa môžu "prestriedať" viacerí poistenci (spravidla po 30 dňoch ošetrovania). Ten istý poistenec môže opätovne prevziať blízkeho príbuzného do osobnej starostlivosti  najskôr po 30 dňoch od predchádzajúceho prevzatia. Ošetrovné bude v danom roku vyplatené iba za 90 dní v úhrne všetkým poistencom. Nárok na ošetrovné za toho istého príbuzného bude možné obnoviť po uplynutí „12 mesiacov“ od vzniku prvého nároku na výplatu ošetrovného.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, ročná mzdová uzávierka a legislatívne zmeny od 1.1.2021

Tak ako každý rok, opäť očakávajú zamestnávateľov povinnosti spojené s vysporiadaním daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, ktoré boli počas roka zdaňované preddavkovým spôsobom. Akým spôsobom a v akých lehotách je potrebné vykonať ročné zúčtovanie a splniť si zákonom uložené povinnosti? Kedy nie je zamestnanec povinný na účely uplatnenia daňového bonusu predložiť potvrdenie o návšteve školy? Ste pripravení na všetky legislatívne zmeny? Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na školenie, na ktorom získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň s ukážkami na konkrétnych príkladoch, aké sú povinnosti zamestnávateľa pri ročnej mzdovej uzávierke a aké sú legislatívne zmeny od 1.1.2021.

Počas jediného dňa sa dozviete všetko podstatné, čo potrebuje mzdová účtáreň vedieť na prelome rokov 2020/2021. Každý z účastníkov obdrží mzdový kalendár s pracovnými fondami a praktickú mzdovú kalkulačku s parametrami platnými pre rok 2021. Termíny sú nasledovné:Termín: 17.12.2020 – Malacky

Termín: 18.12.2020 – Bratislava

Termín: 11.01.2021 – Malacky

Termín: 12.01.2021 – Bratislava

Termín: 13.01.2021 – Trenčín

Termín: 14.01.2021 – Trnava

Termín: 18.01.2021 – Banská Bystrica

Termín: 19.01.2021 – Košice

Termín: 20.01.2021 – Žilina

Termín: 21.01.2021 – Bratislava

Termín: 22.01.2021 – Piešťany

Termín: 26.01.2021 – Malacky

Termín: 10.02.2021 – Bratislava

Termín: 11.02.2021 – Malacky

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Účastnícky poplatok: 95 eur + DPH (školiaci materiál, coffeebreak, minerálka, teplý obed)

Prezentácia účastníkov: 8:30 – 9:00

Časový rozsah školenia: 9:00 – 15:00 

****

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA LEGISLATÍVNE ŠKOLENIE?

Formulár prihlášky s organizačnými a platobnými podmienkami nájdete na záložke ŠKOLENIA. Tešíme sa na Vašu účasť.

Exekučné zrážky zo mzdy - novinka 👌

Tí z vás, ktorých zaujíma téma exekučné zrážky, dávame do pozornosti novú príručku "NIELEN EXEKUČNÉ ZRÁŽKY V PRAXI". Čitateľ v nej na 128 stranách nájde vysvetlenie základných pojmov súvisiacich s výpočtom zrážok zo mzdy zamestnanca, prehľad povinností zamestnávateľa a na 55 príkladoch vysvetlený výpočet exekučných zrážok v praxi. Publikácia je určená mzdovým účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti, ktorá sa profesionálne venuje mzdovému účtovníctvu. 

Pre začínajúcich mzdových účtovníkov je príručka vstupnou bránou do jednej zo zaujímavých oblastí mzdového účtovníctva a významnou pomôckou je pre nich vysvetlenie výpočtu exekučných zrážok na konkrétnych príkladoch. V príručke sú vysvetlené aj nejasnosti, ktoré pri výkone exekučných zrážok vznikajú, najmä ako postupovať pri určovaní poradia pri uspokojovaní pohľadávok, pri súčinnosti a iné zaujímavé témy. Cieľom bolo poukázať aj na zložitosť a časovú náročnosť tejto agendy a takisto na otázky, ktoré pri interpretácii niektorých ustanovení Exekučného poriadku v praxi vznikajú. Pevne verím, že príručka Exekučné zrážky zo mzdy bude pre vás praktickým pomocníkom. Cena príručky je 12,73 € + DPH, pri doručovaní poštou je cena poštovného a balného 4,17 € + DPH (poštovné v rámci SR).

Viete, aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou? Koľko si z vášho platu “ukrojí” štát? Chcete prijať nového zamestnanca a neviete koľko mzdových nákladov to bude vašu firmu stáť? Využite našu mzdovú kalkulačku. Stačí zadať hrubý príjem zamestnanca a mzdová kalkulačka vypočíta čistý príjem. Navyše zobrazí prehľadné grafy a tabuľku s rozdelením hrubého príjmu na čistý príjem, poistné a daň. Použiť mzdovú kalkulačku.

Na kurze vládla príjemná atmosféra, lektorka vysvetľovala témy podrobne a prehľadne. Niektoré vedomosti som si len zopakovala (robím už mzdy), ale na začiatočníkom kurze som sa aj veľa naučila. Určite ho odporúčam aj tým, ktorí už so mzdami pracujú.
Školenie bolo nad moje očakávania, prístup lektorky bol vysoko profesionálny, bolo poznať, že je odborník v danej problematike, mzdovú akadémiu budem odporúčať ďalším, ktorí by si chceli rozšíriť svoje vedomosti.
Dobrý deň pani Matlovičová, dovoľte mi poďakovať Vám za Váš entuziazmus, zmysel pre povinnosť i detail a hlavne Vašu ústretovosť a trpezlivosť s nami, večnými učencami. Veľmi nám všetkým pomáhate a pri Vašej profesionalite ste nestratili ľudskosť, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Prajem Vám veľa úspechov nielen v práci a teším sa na Vaše ďalšie školenie v BB:-)
Dnes som dočítala posledné strany naj naj najlepšej knihy aku som o mzdách mohla čítať. Je velmi kvalitne a hlavne podrobne spracovaná, obsahuje vela príkladov pre lepšie pochopenie. ĎAKUJEM za výborneho pomocníka.

Odborne, legislatívne, prakticky - výborná kniha. Ďakujem za tú prvú. Veľmi pomohla. Nech vás sprevádza zdravie, pohoda a spokojnosť vo všetkých stránkach života.
Na legislatívnom školení som bola veľmi spojokná, super kolektív a zaujímavý výklad. Skriptá sú veľmi dobre spracované, pomôžu aj v budúcnosti. Rada sa zučastním aj dalších školení v oblasti mzdy a personalistiky.
Na kurzu jsem si osvojila celkové zpracovaní mzdové problematiky ve slovenské legislativě a mám teď možnost více zrovnat rozdíly oproti české legislativě, což me velice baví. Nejlépe podaný výklad, se kterým jsem se setkala, dobře pochopitelné, moc hezké prostředí … a tešíme se na další školení.
Chcem Vám touto cestou vyjadriť veľké poďakovanie za odovzdanie Vašich vedomostí a skúseností mojim kolegyniam, ktoré sa zúčastnili kurzu mzdového účtovníctva pre začiatočníkov. Dievčatá sú spokojné a nadšené, veľmi si vážia možnosť vzdelávať sa vo svojej profesii. Priniesli si okrem certifikátu aj veľa užitočných vedomostí. Určite budeme pokračovať s kurzom pre pokročilých.
Mala som možnosť už absolvovať podobný kurz, ale tomuto sa nič nevyrovná. Pochopila som oveľa viac tématiku, čo mi pomôže ďalej mojej práci. Odporúčam každému, kto rozmýšľa nad prácou personalistiky a mzdovej účtovníčky. Lektorka bola skvelá, vysvetľovanie z praxe a najviac dáva človeku, keď vidí, že lektorku práca baví, vie sa podeliť o svoje vedomosti a skúsenosti, vie to podať ľudskou rečou. Veronika Š.
Ako úplný začiatočník som vďaka kurzu získala celkový prehľad mzdovej agende a vďaka úžasnej lektorke s "maxim"álnym nasadením a profesionálnym prístupom som odhodlaná sa tejto oblasti venovať a rozširovať si svoje vedomosti. Výukové skriptá boli veľmi dobre spracované. Ďakujem za cenné rady a nech sa darí. Ivana P