Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

MAXIM Payroll Academy

Study with us.

Poldeň dovolenky náš Zákonník práce nepozná (07.09.2021)

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. V súlade so Zákonníkom práce: „Ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak“. To znamená, že dovolenka by mala byť čerpaná po častiach, pričom jedna časť by mala byť dva celé týždne v celku. Zvyšné časti dovolenky možno čerpať aj v kratších úsekoch. To znamená, že Zákonník práce „priamo“ nezakazuje, že zamestnanec nemôže čerpať jeden deň, dva dni alebo poldeň dovolenky, ale na strane druhej zároveň ustanovuje, že dovolenka sa má zásadne čerpať v dlhších častiach (najmenej dva týždne) a len po dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom v menších časových  úsekoch (napr. aj po dňoch). Odpoveď na otázku, či je možné čerpať dovolenku aj na poldni, priamo v Zákonníku práce nenájdeme. Pri hľadaní odpovede možno vychádzať z účelu, ktorý má dovolenka plniť. Dovolenka je určená zamestnancovi na zotavenie sa po práci a na načerpanie nových síl do ďalšieho pracovného výkonu, a to bez dlhšieho oddychu od práce možné nie je. Takže čerpanie dovolenky v takom krátkom úseku ako je poldeň účel dovolenky rozhodne tento účel neplní, a preto nepredstavuje dovolenku na zotavenie, o to viac vtedy, ak sa zamestnanec ešte v ten istý deň vracia odpracovať zvyšnú časť dňa.

Zaujímavosťou je, že inak je to od 1.1.2021 v českom Zákonníku práce. Uplatňuje sa v ňom nová koncepcia dovolenky, v zmysle ktorej sa právo na dovolenku vyjadruje ako určitý počet hodín. Dokonca so súhlasom zamestnanca možno výnimočne určiť čerpanie dovolenky v rozsahu kratšom ako je dĺžka pracovnej zmeny. Uvedené vyplýva z ust. § 218 ods. 6 českého Zákonníka práce: "Čerpání dovolené může zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem výjimečně určit v rozsahu kratším, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny, nejde-li o zbývající část nevyčerpané dovolené, která je kratší než polovina směny." To znamená, že zamestnanec môže čerpať dovolenku najmenej v takom  rozsahu, ktorý predstavuje polovicu dĺžky pracovnej zmeny; nemusí sa pritom jednať o presnú polovicu, môže to byť aj viac (poznámka: uvedené neplatí v prípade, ak ide o zostávajúcu časť dovolenky napríklad v súvislosti so skončením pracovného pomeru alebo ak ide o vysporiadanie dovolenky pri konci kalendárneho roka). Účel dovolenky - zotavenie zamestnanca po práci - zostáva naďalej hlavným cieľom, a preto zamestnávateľ nemusí v každom prípade čerpanie dovolenky v takto krátkych úsekov schváliť; nová česká právna úprava však dala zamestnávateľovi odpoveď na otázku, či možno čerpať poldeň dovolenky a poskytla mu zároveň návod ako na to. Je to zásadný rozdiel oproti slovenskej legislatíve. Náš Zákonník práce zatiaľ problematiku dovolenky takto neupravuje.

Odborný kurz "Mzdové účtovníctvo a personalistika pre začiatočníkov"

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na kurz "Mzdové účtovníctvo a personalistika pre začiatočníkov". Cieľom kurzu je získať znalosti pre samostatné vedenie personálnej a mzdovej agendy. Na kurze sa účastníci naučia samostatne vypočítať mzdu, odvody, daň a vyplňovať všetky súvisiace tlačivá a výkazy. Účastníci kurzu získajú prehľad v mzdárskych zákonoch ako je zákonník práce, zákon o zdravotnom a o sociálnom poistení a zákon o dani z príjmov. Kurz sa skladá z dvoch častí (teoretická časť a praktická príprava). Získané znalostí si možno preveriť “v záverečnom teste”. Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. V prípade záujmu o prehĺbenie vedomostí o mzdovej problematike sa možno prihlásiť aj na kurz pre pokročilých. Je určený absolventom kurzu pre začiatočníkov, príp. tým, ktorí si chcú svoje znalosti o mzdovej problematike rozšíriť.

Termín: 13.10.2021 - 22.10.2021 | Bratislava (denný kurz)Cieľová skupina: mzdoví účtovníci, personalisti, zamestnanci, “úplní” začiatočníci, ktorí sa chcú mzdovými účtovníkmi stať

Miesto konania: Bratislava | Mzdová akadémia Maxim, Dúbravská cesta 2 

Účastnícky poplatok: 299 eur + DPH (školiaci materiál, coffeebreak, minerálka)Odborný kurz sa koná v priestoroch našej spoločnosti v príjemnom prostredí. Počas kurzu pristupujeme k potrebám každého účastníka jednotlivo a účastníci majú veľký priestor na diskusiu. Na kurz si je potrebné priniesť LEN kalkulačku (na ktorú ste zvyknutí) na riešenie praktických príkladov. K dispozícii je aj odborná publikácia MZDY PROFESIONÁLNE, ktorá je medzi radmi mzdových účtovníkov veľmi obľúbená. Na kurze získate:


  • príručku mzdového účtovníctva pre začiatočníkov (vyše 100 strán)

  • prehľad personálnej a mzdovej dokumentácie

  • popis pojmov v mzdovej agende a vyše 90 praktických príkladov

  • vzory pracovnej zmluvy a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

  • aktuálne informácie a legislatívne novinky

****

Ako sa na odborný kurz prihlásiť? 
Formulár prihlášky s organizačnými a platobnými podmienkami nájdete na záložke KURZY. Tešíme sa na Vašu účasť.

Všetko o dovolenke

DOVOLENKA – pracovnoprávna a mzdová príručka je nová publikácia vydavateľstva Wolters Kluwer, ktorá prináša čitateľom odpovede na najčastejšie diskutované otázky a nejasnosti ohľadom dovolenky.Druhy dovoleniek, čerpanie dovolenky, prenášanie či prepadnutie dovolenky, postup pri výpočte krátenia dovolenky, návod na správne určenie výmery dovolenky sú len názornou ukážkou tém, ktoré sú v publikácii riešené. Okrem dovolenky na zotavenie sa v publikácii venujem aj špecifickým témam, ako je dovolenka starostu, materská dovolenka či rodičovská dovolenka. Pre lepšie pochopenie problematiky je publikácia obohatená o takmer 100 praktických príkladov a ich riešení, ako aj o judikáty. Knižná publikácia by preto nemala, vo vašej “firemnej mzdárskej knižnici”, rozhodne chýbať. Publikáciu si je možné zakúpiť v kníhkupectvách alebo v internetovom obchode priamo u vydavateľa Wolters Kluwer s. r. o.  Cena príručky u nás je 13,63€ + DPH, pri doručovaní poštou je cena poštovného a balného 4,17 € + DPH (poštovné v rámci SR).

Viete, aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou? Koľko si z vášho platu “ukrojí” štát? Chcete prijať nového zamestnanca a neviete koľko mzdových nákladov to bude vašu firmu stáť? Využite našu mzdovú kalkulačku. Stačí zadať hrubý príjem zamestnanca a mzdová kalkulačka vypočíta čistý príjem. Navyše zobrazí prehľadné grafy a tabuľku s rozdelením hrubého príjmu na čistý príjem, poistné a daň. Použiť mzdovú kalkulačku.

Ako úplný začiatočník som vďaka kurzu mzdového účtovníctva získala celkový prehľad o mzdovej agende a vďaka lektorke s "maxim"álnym nasadením a profesionálnym prístupom som odhodlaná sa tejto oblasti venovať a rozširovať si svoje vedomosti. Ďakujem za skvelý kurz.
Školenie bolo nad moje očakávania. Výukové skriptá boli veľmi dobre spracované a dozvedela som sa aktuálne legislatívne novinky. Prístup lektorky bol vysoko profesionálny, bolo poznať, že je odborník v danej problematike, mzdovú akadémiu budem odporúčať ďalším, ktorí by si chceli rozšíriť svoje vedomosti.
Dobrý deň pani Matlovičová, dovoľte mi poďakovať Vám za Váš entuziazmus, zmysel pre povinnosť i detail a hlavne Vašu ústretovosť a trpezlivosť s nami, večnými učencami. Veľmi nám všetkým pomáhate a pri Vašej profesionalite ste nestratili ľudskosť, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Teším sa na Vaše ďalšie školenie v BB:-)
Dnes som dočítala posledné strany naj naj najlepšej knihy, akú som o mzdách mohla čítať. Je veľmi kvalitne a hlavne podrobne spracovaná, obsahuje veľa príkladov pre lepšie pochopenie. Odborne, legislatívne, prakticky - výborná kniha. Ďakujem.
Na legislatívnom školení som bola veľmi spokojná, výklad bol veľmi zaujímavý a aktuálny. Skriptá boli veľmi dobre spracované, pomôžu aj v budúcnosti. Rada sa zúčastním aj ďalších školení v Trenčíne alebo v Bratislave.
Na kurzu jsem si osvojila celkové zpracovaní mzdové problematiky ve slovenské legislativě a mám teď možnost více zrovnat rozdíly oproti české legislativě, což me velice baví. Nejlépe podaný výklad, se kterým jsem se setkala, dobře pochopitelné, moc hezké prostředí … a tešíme se na další školení.
Odporúčam kurz mzdového účtovníctva každému, aj tomu, kto už má so mzdovou agendou skúsenosti. Je to komplexný kurz; nedá sa spoliehať na to, že všetko správne vypočíta mzdový program. Príručka je spracovaná prehľadne a obsahuje veľa príkladov na precvičenie problematiky.
Piešťanský mzdový seminár bol na jednotku s tromi hviezdičkami. Školenie, ktoré je určite jedno z mála veľmi zaujímavých, veľmi oceňujem nielen profesionalitu, ale aj ochotu poradiť a pomôcť, čo je v dnešnej dobe takmer rarita. Školiaci materiál prehľadný a pri práci ho využívam neustále. O rok si chceme určite naplánovať školenie aj s ubytovaním.
Mala som možnosť už absolvovať podobný kurz, ale tomuto sa nič nevyrovná. Pochopila som oveľa viac tematiku, čo mi pomôže ďalej mojej práci. Odporúčam každému, kto rozmýšľa nad prácou personalistiky a mzdovej účtovníčky. Lektorka bola skvelá, vysvetľovanie z praxe a najviac dáva človeku, keď vidí, že lektorku práca baví, vie sa podeliť o svoje vedomosti a skúsenosti, vie to podať ľudskou rečou. Veronika Š