Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Mzdová akadémia MAXIM

Vzdelávajte sa s nami.

Kurzy Školenia

Oprava poistného u dôchodcu (02.12.2019)

Dňa 17.9.2019 bola schválená novela č. 321/2019 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len "zákon"), ktorá nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020. V schválenej novele sa upravené aj skutočnosti, ktoré majú dopad na vznik, trvanie alebo zánik sociálneho poistenia a na posúdenie platenia poistného na sociálne poistenie. V súlade s ust. § 65a zods. 1 zákona: "Ak skutočnosťou rozhodujúcou na posúdenie vzniku, trvania alebo zániku sociálneho poistenia a na posúdenie platenia poistného na sociálne poistenie je dovŕšenie dôchodkového veku alebo priznanie dôchodku, právne účinky:


  • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,

  • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku."

Pri spätnom priznaní dôchodku sa zavádza rovnaká právna úprava, ktorá spočíva v tom, že účinky spätného priznania dôchodku na posudzovanie vzniku, trvania alebo zániku poistenia a na účely posudzovania povinnosti platiť a odvádzať poistné na sociálne poistenie nenastanú odo dňa, od ktorého je dôchodok priznaný, ale nastanú až dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku

Rovnako nedôjde ani k reparácii poistného za obdobie odo dňa, od ktorého je starobný dôchodok priznaný, ale až odo vydania rozhodnutia o priznaní starobného dôchodku. To znamená, že ak je zamestnancovi priznaný dôchodok spätne, zamestnávateľ je povinný od 1.1.2020 opravovať mesačné výkazy poistného a príspevkov odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku, a nie odo dňa jeho priznania - ako platilo do 31.12.2019. Aj preplatok na poistnom môže vzniknúť najskôr odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku. 

Príklad: Ak bude zamestnancovi spätne priznaný starobný (príp. invalidný) dôchodok, bude mať zamestnávateľ povinnosť naďalej opravovať mesačné výkazy poistného na sociálne poistenie?

Podľa stanoviska Sociálnej poisťovne starobný dôchodca zamestnaný na pracovnú zmluvu, resp. aj na dohodu, nie je v súčasnosti povinný (ani jeho zamestnávateľ) platiť poistné na invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti odo dňa priznania dôchodku. To znamená, že v situácii, kedy je zamestnancovi spätne priznaný dôchodok (hoci aj tri roky dozadu), je zamestnávateľ povinný opravovať všetky Mesačné výkazy poistného a príspevkov odo dňa jeho priznania. Novelou zákona od januára 2020 sa táto povinnosť zamestnávateľovi zjednodušuje, spätne ich bude opravovať iba odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku. Aj preplatok na poistnom môže vzniknúť najskôr odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku. Uvedené sa vzťahuje aj na invalidných dôchodcov, za ktorých zamestnávateľ nie je povinný v súčasnosti platiť poistné na niektoré druhy poistného odo dňa priznania dôchodku. Rozhodujúci bude aj v ich prípade deň vydania rozhodnutia o jeho priznaní.

Odborný kurz "Mzdové účtovníctvo a personalistika pre pokročilých"

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na kurz "Mzdové účtovníctvo a personalistika pre pokročilých". Cieľom kurzu je rozšírenie znalostí pre samostatné vedenie mzdovej a personálnej agendy. Kurz pre pokročilých je nadstavbou kurzu pre začiatočníkov, na ktorom si účastníci môžu vedomosti o mzdovej problematike rozšíriť alebo zaktualizovať, načerpať užitočné informácie z praxe a diskutovať o problémoch, ktoré vznikajú pri vedení mzdovej agendy. Na kurze sa riešia náročnejšie príklady a venujeme sa rozboru špecifických prípadov, ktoré sa pri vedení mzdovej agendy môžu vyskytnúť.

Po absolvovaní kurzov "Mzdové účtovníctvo a personalistika pre začiatočníkov a pre pokročilých" získa absolvent kurzu osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu s názvom “Mzdové účtovníctvo a personalistika”, ktoré je akreditované Ministerstva školstva SR.  Bližšie informácie získate v sekcii KURZY

Cieľová skupina: mzdoví účtovníci, personalisti, ekonómovia, absolventi kurzu pre začiatočníkov, pokročilí mzdoví účtovníci

Termín: 12.12.2019 - 13.12.2019

Miesto konania: Bratislava, Dúbravská cesta 2

Účastnícky poplatok: 179 eur + DPH

Časový rozsah:: 2 školiace dni v čase 9:00 – 15:00 (obedová prestávka v čase 11:30 – 12:00

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Odborný kurz pre pokročilých je nadstavbou kurzu pre začiatočníkov, na ktorom si účastníci môžu vedomosti o mzdovej problematike zaktualizovať a načerpať užitočné informácie z praxe (napr. o exekučných zrážkách). Na kurze získate:


  • príručku mzdového účtovníctva pre pokročilých

  • vzory vykazovania poistného a vyše 70 praktických príkladov

  • vzor dohody o zrážkach zo mzdy

  • základné pravidlá pri služobnej pracovnej ceste

  • aktuálne informácie a legislatívne novinky

Ako sa na odborný kurz prihlásiť? Formulár prihlášky s organizačnými a platobnými podmienkami nájdete na záložke KURZY. Tešíme sa na Vašu účasť.

Mzdy profesionálne - 2.vydanie "novinka!"

MZDY PROFESIONÁLNE je odborná publikácia, ktorá prináša komplexný pohľad na oblasť mzdového účtovníctva a personalistiky. Je určená nielen čitateľom z radov odbornej verejnosti, ktorí sa profesionálne venujú mzdovému účtovníctvu, ale aj začiatočníkom, ktorí chcú čo najrýchlejšie pochopiť jeho podstatu. Jednotlivé kapitoly prinášajú ucelený pohľad na pracovnoprávne vzťahy, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti, ako aj štatistické vykazovanie. Sú v nej podrobne vysvetlené základné informácie, pojmy, parametre a zásadné legislatívne zmeny, ktoré sa udiali od jej prvého vydania v roku 2014. Veľkým prínosom je 418 riešených príkladov z praxe (čiže dvojnásobok oproti prvému vydaniu), bez ktorých si len ťažko vieme predstaviť aplikáciu našich zákonov v bežnej praxi, a  spolu s tabuľkami a prehľadmi poskytnú čitateľovi najdôležitejšie informácie pre kvalifikované vedenie mzdovej agendy. Publikácia „Mzdy profesionálne 2“ je dôstojným nasledovníkom prvého vydania, a preto rozhodne nemôže chýbať vo vašej "odbornej" knižnici. Cena publikácie je 34,50 € a možno si ju zakúpiť v kníhkupectvách alebo v internetovom obchode priamo u vydavateľa Wolters Kluwer s. r. o.

Referencie:

Srdečne Vám chcem poďakovať za Vaše skvelú novú knihu Mzdy 2. rozšírené vydanie. Vaša kniha ma sprevádzala počas mojej choroby a priznám sa, že som ju do písmenka prečítala celú /doslova som ju zhltla za tri dni. Teším sa, že som si ju zakúpila, je môj každodenný spoločník v mzdových oblastiach. Touto cestou Vám srdečne gratulujem a teším sa na Vaše školenia (Hačundová M.)

Chcem Vám veľmi pekne zaďakovať za Vašu knihu MZDY PROFESIONÁLNE, je to veľmi dôkladné a obsiahle, myslím, že tam nájdeme odpovede asi na všetky naše otázky, naozaj ste do nej vložili veľmi veľa práce, všetko je podrobne vysvetlené, je to veľmi dobré, že je tam tak veľa príkladov, môžeme sa ubezpečiť, či sme všetko správne pochopili ... no proste je SUPER!!! Želám Vám všetko dobré do ďalšej práce, veľa energie na naše vzdelávanie a poskytovanie dobrých rád a teším sa na ďalšie stretnutie ☺  (Stanková E.)

Dnes som docitala posledne strany naj naj najlepsej knihe aku som o mzdach mohla citat Je velmi kvalitne a hlavne podrobne spracovana vela prikladov pre lepsie pochopenie DAKUJEM za vyborneho pomocnika☺☺  (Ballayová Z.)

Viem si predstaviť, čo vás to muselo stáť času a energie napísať takú publikáciu. Odborne, legislatívne, prakticky - ste úžasná. Ďakujem za tú prvú. Veľmi pomohla. Kiež by viacerí odborníci mali čas a túžbu urobiť taký krok a zanechať po sebe "pomník" svojej profesionality. Nech vás sprevádza zdravie, pohoda a spokojnosť vo všetkých stránkach života. (Hletková M.)

Viete, aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou? Koľko si z vášho platu “ukrojí” štát? Chcete prijať nového zamestnanca a neviete koľko mzdových nákladov to bude vašu firmu stáť? Využite našu mzdovú kalkulačku. Stačí zadať hrubý príjem zamestnanca a mzdová kallukačka vypočíta čistý príjem. Navyše zobrazí prehľadné grafy a tabuľku s rozdelením hrubého príjmu na čistý príjem, poistné a daň. Použiť mzdovú kalkulačku.

Na kurze vládla príjemná atmosféra, lektorka vysvetľovala témy podrobne a prehľadne. Niektoré vedomosti som si len zopakovala (robím už mzdy), ale na začiatočníkom kurze som sa aj veľa naučila. Určite ho odporúčam aj tým, ktorí už so mzdami pracujú.
Školenie bolo nad moje očakávania, prístup lektorky bol vysoko profesionálny, bolo poznať, že je odborník v danej problematike, mzdovú akadémiu budem odporúčať ďalším, ktorí by si chceli rozšíriť svoje vedomosti.
Dobrý deň pani Matlovičová, dovoľte mi poďakovať Vám za Váš entuziazmus, zmysel pre povinnosť i detail a hlavne Vašu ústretovosť a trpezlivosť s nami, večnými učencami. Veľmi nám všetkým pomáhate a pri Vašej profesionalite ste nestratili ľudskosť, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Prajem Vám veľa úspechov nielen v práci a teším sa na Vaše ďalšie školenie v BB:-)
Dnes som dočítala posledné strany naj naj najlepšej knihy aku som o mzdách mohla čítať. Je velmi kvalitne a hlavne podrobne spracovaná, obsahuje vela príkladov pre lepšie pochopenie. ĎAKUJEM za výborneho pomocníka.

Odborne, legislatívne, prakticky - výborná kniha. Ďakujem za tú prvú. Veľmi pomohla. Nech vás sprevádza zdravie, pohoda a spokojnosť vo všetkých stránkach života.
Na legislatívnom školení som bola veľmi spojokná, super kolektív a zaujímavý výklad. Skriptá sú veľmi dobre spracované, pomôžu aj v budúcnosti. Rada sa zučastním aj dalších školení v oblasti mzdy a personalistiky.
Na kurzu jsem si osvojila celkové zpracovaní mzdové problematiky ve slovenské legislativě a mám teď možnost více zrovnat rozdíly oproti české legislativě, což me velice baví. Nejlépe podaný výklad, se kterým jsem se setkala, dobře pochopitelné, moc hezké prostředí … a tešíme se na další školení.
Chcem Vám touto cestou vyjadriť veľké poďakovanie za odovzdanie Vašich vedomostí a skúseností mojim kolegyniam, ktoré sa zúčastnili kurzu mzdového účtovníctva pre začiatočníkov. Dievčatá sú spokojné a nadšené, veľmi si vážia možnosť vzdelávať sa vo svojej profesii. Priniesli si okrem certifikátu aj veľa užitočných vedomostí. Určite budeme pokračovať s kurzom pre pokročilých.
Mala som možnosť už absolvovať podobný kurz, ale tomuto sa nič nevyrovná. Pochopila som oveľa viac tématiku, čo mi pomôže ďalej mojej práci. Odporúčam každému, kto rozmýšľa nad prácou personalistiky a mzdovej účtovníčky. Lektorka bola skvelá, vysvetľovanie z praxe a najviac dáva človeku, keď vidí, že lektorku práca baví, vie sa podeliť o svoje vedomosti a skúsenosti, vie to podať ľudskou rečou. Veronika Š.
Ako úplný začiatočník som vďaka kurzu získala celkový prehľad mzdovej agende a vďaka úžasnej lektorke s "maxim"álnym nasadením a profesionálnym prístupom som odhodlaná sa tejto oblasti venovať a rozširovať si svoje vedomosti. Výukové skriptá boli veľmi dobre spracované. Ďakujem za cenné rady a nech sa darí. Ivana P