Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

MAXIM Payroll Academy

Study with us.

Daňový bonus na dieťa "po novom" 3. časť (11.8.2022)

Zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré vyplácal zamestnancovi zdaniteľnú mzdu, vystaviť a doručiť v zákonnej lehote zamestnancovi doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste, ktoré sú rozhodujúce na výpočet zdaniteľnej mzdy, preddavkov na daň, dane a na priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie. Ide o tlačivo „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2022“ (ďalej len „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch“), ktorého vzor vydáva FR SR. Zamestnávateľ vystaví a doručí potvrdenie zamestnancovi:


 • do 10. februára 2023 na žiadosť zamestnanca, ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o jeho vystavenie do 6. februára 2023 (nakoľko 5. február pripadol na nedeľu); ide o zamestnancov, ktorí požiadajú o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa (zamestnávateľ vydá potvrdenie len na základe žiadosti zamestnanca, pričom súčasná právna úprava formu žiadosti neupravuje)

 • do 10. marca 2023 bez žiadosti zamestnanca, ak zamestnávateľ nebude tomuto zamestnancovi vykonávať ročné zúčtovanie, nakoľko zamestnanec nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (zamestnávateľ vydá potvrdenie o zdaniteľných príjmoch bez žiadosti zamestnanca).

Upozornenie: Na zdaňovacie obdobie roku 2022 určilo Finančné riaditeľstvo SR na základe Oznámenia č. 35/DZPaU/2021/I zo dňa 5.11.2021 o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti nový vzor tlačiva „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti [POT39_5v22]". Na riadku 13 tohto potvrdenia je zamestnávateľ povinný uviesť nasledovné údaje:


 • meno, priezvisko a rodné číslo (dátum narodenia, ak dieťa nemá rodné číslo)  vyživovaného dieťaťa (detí), žijúceho so zamestnancom v domácnosti, na ktoré si zamestnanec uplatňoval daňový bonus

 • číselné označenie mesiacov, za ktoré zamestnávateľ zamestnancovi vyplatil daňový bonus na vyživované dieťa

 • úhrnná suma daňového bonusu, ktorú zamestnávateľ zamestnancovi vyplatil v zdaňovacom období

 • ak zamestnanec uplatňuje daňový bonus  na viac ako 4 deti, v rovnakom členení ako je uvedené na r. 13, sa uvedú ostatné vyživované deti na druhej strane potvrdenia.

Podľa novej právnej úpravy účinnej od 1.7.2022 sa bude daňový bonus počítať v úhrne na všetky vyživované deti (v závislosti od dosiahnutého čiastkového základu dane). Keďže zápis sumy daňového bonusu je potrebné uviesť na potvrdení o zdaniteľnom príjme za rok 2022 na každé vyživované dieťa osobitne, celkovú sumu daňového bonusu (ak má daňovník viac detí, na ktoré si uplatňuje daňový bonus), je potrebné rozpočítať. Novela zákona však spôsob pomerného rozdeľovania neupravuje - očakáva sa ďalšie metodické usmernenie FR SR. 

 

Odborný kurz "Mzdové účtovníctvo a personalistika pre začiatočníkov"

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na kurz "Mzdové účtovníctvo a personalistika pre začiatočníkov [level 1]". Cieľom kurzu je získať znalosti pre samostatné vedenie personálnej a mzdovej agendy. Na kurze sa účastníci naučia samostatne vypočítať mzdu, odvody, daň a vyplňovať všetky súvisiace tlačivá a výkazy. Účastníci kurzu získajú prehľad v mzdárskych zákonoch ako je zákonník práce, zákon o zdravotnom a o sociálnom poistení a zákon o dani z príjmov.

Kurz sa skladá z dvoch častí (teoretická časť a praktická príprava); získané znalostí si možno preveriť “v záverečnom teste”. Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. V prípade záujmu o prehĺbenie vedomostí o mzdovej problematike sa možno prihlásiť aj na kurz pre pokročilých, ktorý je určený absolventom kurzu pre začiatočníkov, príp. tým, ktorí si chcú svoje znalosti o mzdovej problematike rozšíriť.

Termín: 13.09.2022 - 21.09.2022 | Bratislava  | denný kurzCieľová skupina: mzdoví účtovníci, personalisti, zamestnanci, “úplní” začiatočníci, ktorí sa chcú mzdovými účtovníkmi stať

Miesto konania: Bratislava | Mzdová akadémia Maxim, Dúbravská cesta 2 

Účastnícky poplatok: 299 € + DPH (školiaci materiál, coffeebreak, minerálka, odborné publikácie s 20% zľavou)Odborný kurz sa koná v priestoroch našej spoločnosti v príjemnom prostredí. Počas kurzu pristupujeme k potrebám každého účastníka jednotlivo a účastníci majú veľký priestor na diskusiu. Na kurz si je potrebné priniesť LEN kalkulačku (na ktorú ste zvyknutí) na riešenie praktických príkladov. K dispozícii je aj odborná publikácia MZDY PROFESIONÁLNE, ktorá je medzi radmi mzdových účtovníkov veľmi obľúbená. Na kurze získate:


 • príručku mzdového účtovníctva pre začiatočníkov (vyše 100 strán)

 • prehľad personálnej a mzdovej dokumentácie

 • popis pojmov v mzdovej agende a vyše 90 praktických príkladov

 • vzory pracovnej zmluvy a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • aktuálne informácie a legislatívne novinky

****

Ako sa na odborný kurz prihlásiť? 
Formulár prihlášky s organizačnými a platobnými podmienkami nájdete na záložke KURZY. Tešíme sa na Vašu účasť.

Exekučné zrážky zo mzdy - 2. vydanie NOVINKA👌

Predstavujeme vám 2. rozšírené vydanie odbornej príručky EXEKUČNÉ ZRÁŽKY ZO MZDY. V druhom vydaní je odborná príručka doplnená o dve nové kapitoly a popisuje posledné legislatívne zmeny, ktoré majú priamy dopad na výpočet zrážok zo mzdy. Aj po rozšírení a prepracovaní prvého vydania, si príručka zachováva svoj praktický účel, nakoľko obsahuje viac ako 70 riešených príkladov.

Pre začínajúcich mzdových účtovníkov je príručka vstupnou bránou do jednej zo zaujímavých oblastí mzdového účtovníctva. Významnou pomôckou je pre nich vysvetlenie základných pojmov súvisiacich s výkonom zrážok zo mzdy zamestnanca, popis povinností zamestnávateľa a výpočet exekučných zrážok na konkrétnych príkladoch. Príručka je určená aj tým mzdovým účtovníkom a personalistom, ktorí majú záujem dozvedieť sa o téme výkonu zrážok zo mzdy viac a chcú sa v tejto náročnej problematike lepšie zorientovať. Čitateľ v nej nájde odpovede ako postupovať napríklad pri určovaní poradia pri uspokojovaní pohľadávok, či pri súčinnosti s exekútorom.

Odborná príručka je dostatočne univerzálna aj pre externé použitie. V tomto smere je využiteľná pre širokú odbornú verejnosť a všetkých tých, ktorí sa vo svojej praxi s témou výkonu zrážok stretávajú. Pevne veríme, že aj druhé vydanie bude pre vás výborným pomocníkom v praxi. Odborná príručka bude predstavená na júnovom piešťanskom odbornom seminári. Cena príručky  je 18,18 € + DPH, pri doručovaní poštou je cena poštovného a balného 4,17 € + DPH (poštovné v rámci SR). Počas letných mesiacov (od spustenia predaja do 31.8.2022) poskytujeme na kúpu letnú zľavu 15%, t.j. cena príručky je 15,45 € + DPH.

Viete, aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou? Koľko si z vášho platu “ukrojí” štát? Chcete prijať nového zamestnanca a neviete koľko mzdových nákladov to bude vašu firmu stáť? Využite našu mzdovú kalkulačku. Stačí zadať hrubý príjem zamestnanca a mzdová kalkulačka vypočíta čistý príjem. Navyše zobrazí prehľadné grafy a tabuľku s rozdelením hrubého príjmu na čistý príjem, poistné a daň. Použiť mzdovú kalkulačku.

Ako úplný začiatočník som vďaka kurzu mzdového účtovníctva získala celkový prehľad o mzdovej agende a vďaka lektorke s "maxim"álnym nasadením a profesionálnym prístupom som odhodlaná sa tejto oblasti venovať a rozširovať si svoje vedomosti. Ďakujem za skvelý kurz.
Školenie bolo nad moje očakávania. Výukové skriptá boli veľmi dobre spracované a dozvedela som sa aktuálne legislatívne novinky. Prístup lektorky bol vysoko profesionálny, bolo poznať, že je odborník v danej problematike, mzdovú akadémiu budem odporúčať ďalším, ktorí by si chceli rozšíriť svoje vedomosti.
Dobrý deň pani Matlovičová, dovoľte mi poďakovať Vám za Váš entuziazmus, zmysel pre povinnosť i detail a hlavne Vašu ústretovosť a trpezlivosť s nami, večnými učencami. Veľmi nám všetkým pomáhate a pri Vašej profesionalite ste nestratili ľudskosť, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Teším sa na Vaše ďalšie školenie v BB:-)
Dnes som dočítala posledné strany naj naj najlepšej knihy, akú som o mzdách mohla čítať. Je veľmi kvalitne a hlavne podrobne spracovaná, obsahuje veľa príkladov pre lepšie pochopenie. Odborne, legislatívne, prakticky - výborná kniha. Ďakujem.
Na legislatívnom školení som bola veľmi spokojná, výklad bol veľmi zaujímavý a aktuálny. Skriptá boli veľmi dobre spracované, pomôžu aj v budúcnosti. Rada sa zúčastním aj ďalších školení v Trenčíne alebo v Bratislave.
Na kurzu jsem si osvojila celkové zpracovaní mzdové problematiky ve slovenské legislativě a mám teď možnost více zrovnat rozdíly oproti české legislativě, což me velice baví. Nejlépe podaný výklad, se kterým jsem se setkala, dobře pochopitelné, moc hezké prostředí … a tešíme se na další školení.
Odporúčam kurz mzdového účtovníctva každému, aj tomu, kto už má so mzdovou agendou skúsenosti. Je to komplexný kurz; nedá sa spoliehať na to, že všetko správne vypočíta mzdový program. Príručka je spracovaná prehľadne a obsahuje veľa príkladov na precvičenie problematiky.
Piešťanský mzdový seminár bol na jednotku s tromi hviezdičkami. Školenie, ktoré je určite jedno z mála veľmi zaujímavých, veľmi oceňujem nielen profesionalitu, ale aj ochotu poradiť a pomôcť, čo je v dnešnej dobe takmer rarita. Školiaci materiál prehľadný a pri práci ho využívam neustále. O rok si chceme určite naplánovať školenie aj s ubytovaním.
Mala som možnosť už absolvovať podobný kurz, ale tomuto sa nič nevyrovná. Pochopila som oveľa viac tematiku, čo mi pomôže ďalej mojej práci. Odporúčam každému, kto rozmýšľa nad prácou personalistiky a mzdovej účtovníčky. Lektorka bola skvelá, vysvetľovanie z praxe a najviac dáva človeku, keď vidí, že lektorku práca baví, vie sa podeliť o svoje vedomosti a skúsenosti, vie to podať ľudskou rečou. Veronika Š