Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Mzdová akadémia MAXIM

Vzdelávajte sa s nami.

Patrí upratovačka, asistentka ... do kategórie 2? (05.02.2020)

Od 1.7.2018 bola zavedená nová povinnosť zamestnávateľa, odkedy je potrebné každoročne elektronicky oznamovať úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) údaje o zamestnancoch zaradených do 2. kategórie z pohľadu zdravotného rizika. Podľa zákona si zamestnávateľ musí túto povinnosť splniť vždy do 15. januára a oznamuje stav k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. ÚVZ sa rozhodol aj v roku 2020 predĺžiť lehotu na zaslanie oznámenia kategórie 2 -> povinnosť bude splnená, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 28.02.2020. Čoraz viac zamestnávateľov sa zaujíma o to, na základe čoho boli/sú ich zamestnanci zaradení do príslušných kategórií a kto o tom rozhoduje.

Zaradenie prác do kategórií môžu vykonávať iba verejní zdravotníci alebo lekári so špecializáciu v odbore pracovné lekárstvo a klinická toxikológia. Ak vo firme takýto špecialista nepracuje, zamestnávateľ sa musí obrátiť na pracovnú zdravotnú službu. Paradox je v tom, že zákon na jednej strane ustanovuje, že firma, ktorá má iba zamestnancov v kategórii 1 a 2, nemusí mať pracovnú zdravotnú službu (PZS), ale na druhej strane bez pomoci pracovnej zdravotnej služby si firma nevie splniť novú zákonnú povinnosť týkajúcu sa ohlasovania kategórie 2. Zamestnávateľ totiž nahlasuje kategóriu 2 na základe dokumentácie, ktorú vypracovala PZS. 

Kedy bude zamestnanec patriť do kategórie 2 a kedy do kategórie 1? Základnou reguláciou, ktorá kategóriu 2 upravuje je zákon č. 355/2007 Z. z., ktorý všeobecne charakterizuje a vymedzuje spoločné znaky pre skupiny práce zaradených do 2. kategórie. Zamestnanci sa zaraďujú do jednej zo štyroch kategórií prác v závislosti od dvoch skutočností: 


  • či sú vystavení nejakým rizikám, ktoré môžu ohroziť ich zdravie,

  • ako dlho počas pracovnej doby (napr. celých 8 hodín počas pracovnej doby alebo iba 30 minút) a ako často sú vystavení týmto rizikám (každý deň, raz mesačne a pod.), prípadne aké silné je pôsobenie daného faktora (napr. intenzita hluku).

Na základe takéhoto posúdenia je každý zamestnanec vo firme zaradený do jednej zo štyroch kategórií prác v závislosti od rizika ohrozenia zdravia. Zaradenie je nasledovné:


  • 1. kategória: Do tejto kategórie sa zaraďujú práce, u ktorých nie je vplyvom pôsobenia faktorov práce a pracovného prostredia riziko, že by mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia (napr. pomocný pracovník v administratíve, upratovačka v kancelárii). 

  • 2. kategória: Do kategórie dva sa zaraďujú práce, pri ktorých síce riziko, že by mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia hrozí, no zároveň nie sú prekročené žiadne limity, stanovené osobitnými predpismi a práce, u ktorých nie je predpoklad, že by mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia (napr. práca IT špecialistu, ktorí každý pracovný deň pozerá na obrazovku svojho počítača, upratovačka v nemocnici, ktorá používa chemické čistiace prípravky). 

  • 3. a 4. kategória: Ide o tzv. rizikové práce, u ktorých sa stanovujú limity pre rôzne faktory, ktoré bývajú zvyčajne prekročené. Sú to práce, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zdravia aj napriek tomu, že sú vykonané preventívne opatrenia na zníženie rizika (napr. baník, tunelár, pracovník v lisovni s vysokou hladinou hluku). 

Konkrétne pracovné faktory, ako sú hluk, vibrácie a podobne pre potreby kategorizácie ustanovuje vyhláška č. 448/2007 o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií (v najnovšom znení č. 220/2019 Z.z.). Táto vyhláška  obsahuje 16 faktorov práce a pracovného prostredia (v roku 2019 bol pridaný nový faktor „Intenzívne pulzné svetlo“) a definuje podmienky pre zaradenie do niektorej zo štyroch kategórií. O zaradení, zmene, alebo prípadnom vyradení z rizikových prác (3. a 4. kategórie), rozhoduje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe návrhu zamestnávateľa alebo z vlastného podnetu.

Koho sa oznamovanie kategórie 2 netýka? Keďže sa nahlasuje stav zamestnancov k 31.12.2019, táto povinnosť sa netýka zamestnávateľa, ktorý v tento deň na pracovisku nemal zamestnancov v kategórii 2. Taktiež sa oznamovanie nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý nemá zamestnancov vykonávajúcich práce v kategórii 2. To znamená, že neposiela žiadne oznámenie.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019, ročná mzdová uzávierka a legislatívne zmeny od 1.1.2020

Tak ako každý rok, opäť očakávajú zamestnávateľov povinnosti spojené s vysporiadaním daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, ktoré boli počas roka zdaňované preddavkovým spôsobom. Akým spôsobom a v akých lehotách je potrebné vykonať ročné zúčtovanie a splniť si zákonom uložené povinnosti? Máte záujem dozvedieť sa o tejto problematike viac? Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na školenie, na ktorom získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň s ukážkami na konkrétnych príkladoch, aké sú povinnosti zamestnávateľa pri ročnej mzdovej uzávierke a aké sú legislatívne zmeny od 1.1.2019.

Termín: 17.12.2019 – Malacky, Hotel Atrium, Zámocká 1

Termín: 18.12.2019 – Bratislava, Apores - administratívne centrum, Dr. Vl. Clementisa 10

Termín: 10.01.2020 – Bratislava, Apores - administratívne centrum, Dr. Vl. Clementisa 10

Termín: 14.01.2020 – Banská Bystrica, Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10

Termín: 16.01.2020 – Trenčín, Hotel Magnus, Považská 35

Termín: 17.01.2020 – Bratislava, Apores - administratívne centrum, Dr. Vl. Clementisa 10

Termín: 21.01.2020 – Košice, Hotel Košice, Moldavská 51

Termín: 22.01.2020 – Žilina, Hotel Holiday Inn, Športová 2

Termín: 23.01.2020 – Piešťany, Hotel Park, Ivana Krasku 2

Termín: 24.01.2020 – Trnava, Hotel Empire, Hajdóczyho 11

Termín: 28.01.2020 – Malacky, Hotel Atrium, Zámocká 1

Termín: 13.02.2020 – Bratislava, Apores - administratívne centrum, Dr. Vl. Clementisa 10

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Účastnícky poplatok (mimo Bratislavy): 89 eur + DPH (školiaci materiál, coffeebreak, minerálka, teplý obed)

Účastnícky poplatok (Bratislava): 95 eur + DPH (školiaci materiál, coffeebreak, minerálka, teplý obed)

Prezentácia účastníkov: 8:30 – 9:00

Časový rozsah školenia: 9:00 – 15:00 

****

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA LEGISLATÍVNE ŠKOLENIE?

Formulár prihlášky s organizačnými a platobnými podmienkami nájdete na záložke ŠKOLENIA. Tešíme sa na Vašu účasť.

Mzdy profesionálne - 2.vydanie "novinka!"

MZDY PROFESIONÁLNE je odborná publikácia, ktorá prináša komplexný pohľad na oblasť mzdového účtovníctva a personalistiky. Je určená nielen čitateľom z radov odbornej verejnosti, ktorí sa profesionálne venujú mzdovému účtovníctvu, ale aj začiatočníkom, ktorí chcú čo najrýchlejšie pochopiť jeho podstatu. Jednotlivé kapitoly prinášajú ucelený pohľad na pracovnoprávne vzťahy, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti, ako aj štatistické vykazovanie. Sú v nej podrobne vysvetlené základné informácie, pojmy, parametre a zásadné legislatívne zmeny, ktoré sa udiali od jej prvého vydania v roku 2014. Veľkým prínosom je 418 riešených príkladov z praxe (čiže dvojnásobok oproti prvému vydaniu), bez ktorých si len ťažko vieme predstaviť aplikáciu našich zákonov v bežnej praxi, a  spolu s tabuľkami a prehľadmi poskytnú čitateľovi najdôležitejšie informácie pre kvalifikované vedenie mzdovej agendy. Publikácia „Mzdy profesionálne 2“ je dôstojným nasledovníkom prvého vydania, a preto rozhodne nemôže chýbať vo vašej "odbornej" knižnici. Cena publikácie je 34,50 € a možno si ju zakúpiť v kníhkupectvách alebo v internetovom obchode priamo u vydavateľa Wolters Kluwer s. r. o.

Referencie:

Srdečne Vám chcem poďakovať za Vaše skvelú novú knihu Mzdy 2. rozšírené vydanie. Vaša kniha ma sprevádzala počas mojej choroby a priznám sa, že som ju do písmenka prečítala celú /doslova som ju zhltla za tri dni. Teším sa, že som si ju zakúpila, je môj každodenný spoločník v mzdových oblastiach. Touto cestou Vám srdečne gratulujem a teším sa na Vaše školenia (Hačundová M.)

Chcem Vám veľmi pekne zaďakovať za Vašu knihu MZDY PROFESIONÁLNE, je to veľmi dôkladné a obsiahle, myslím, že tam nájdeme odpovede asi na všetky naše otázky, naozaj ste do nej vložili veľmi veľa práce, všetko je podrobne vysvetlené, je to veľmi dobré, že je tam tak veľa príkladov, môžeme sa ubezpečiť, či sme všetko správne pochopili ... no proste je SUPER!!! Želám Vám všetko dobré do ďalšej práce, veľa energie na naše vzdelávanie a poskytovanie dobrých rád a teším sa na ďalšie stretnutie ☺  (Stanková E.)

Dnes som docitala posledne strany naj naj najlepsej knihe aku som o mzdach mohla citat Je velmi kvalitne a hlavne podrobne spracovana vela prikladov pre lepsie pochopenie DAKUJEM za vyborneho pomocnika☺☺  (Ballayová Z.)

Viem si predstaviť, čo vás to muselo stáť času a energie napísať takú publikáciu. Odborne, legislatívne, prakticky - ste úžasná. Ďakujem za tú prvú. Veľmi pomohla. Kiež by viacerí odborníci mali čas a túžbu urobiť taký krok a zanechať po sebe "pomník" svojej profesionality. Nech vás sprevádza zdravie, pohoda a spokojnosť vo všetkých stránkach života. (Hletková M.)

Viete, aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou? Koľko si z vášho platu “ukrojí” štát? Chcete prijať nového zamestnanca a neviete koľko mzdových nákladov to bude vašu firmu stáť? Využite našu mzdovú kalkulačku. Stačí zadať hrubý príjem zamestnanca a mzdová kallukačka vypočíta čistý príjem. Navyše zobrazí prehľadné grafy a tabuľku s rozdelením hrubého príjmu na čistý príjem, poistné a daň. Použiť mzdovú kalkulačku.

Na kurze vládla príjemná atmosféra, lektorka vysvetľovala témy podrobne a prehľadne. Niektoré vedomosti som si len zopakovala (robím už mzdy), ale na začiatočníkom kurze som sa aj veľa naučila. Určite ho odporúčam aj tým, ktorí už so mzdami pracujú.
Školenie bolo nad moje očakávania, prístup lektorky bol vysoko profesionálny, bolo poznať, že je odborník v danej problematike, mzdovú akadémiu budem odporúčať ďalším, ktorí by si chceli rozšíriť svoje vedomosti.
Dobrý deň pani Matlovičová, dovoľte mi poďakovať Vám za Váš entuziazmus, zmysel pre povinnosť i detail a hlavne Vašu ústretovosť a trpezlivosť s nami, večnými učencami. Veľmi nám všetkým pomáhate a pri Vašej profesionalite ste nestratili ľudskosť, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Prajem Vám veľa úspechov nielen v práci a teším sa na Vaše ďalšie školenie v BB:-)
Dnes som dočítala posledné strany naj naj najlepšej knihy aku som o mzdách mohla čítať. Je velmi kvalitne a hlavne podrobne spracovaná, obsahuje vela príkladov pre lepšie pochopenie. ĎAKUJEM za výborneho pomocníka.

Odborne, legislatívne, prakticky - výborná kniha. Ďakujem za tú prvú. Veľmi pomohla. Nech vás sprevádza zdravie, pohoda a spokojnosť vo všetkých stránkach života.
Na legislatívnom školení som bola veľmi spojokná, super kolektív a zaujímavý výklad. Skriptá sú veľmi dobre spracované, pomôžu aj v budúcnosti. Rada sa zučastním aj dalších školení v oblasti mzdy a personalistiky.
Na kurzu jsem si osvojila celkové zpracovaní mzdové problematiky ve slovenské legislativě a mám teď možnost více zrovnat rozdíly oproti české legislativě, což me velice baví. Nejlépe podaný výklad, se kterým jsem se setkala, dobře pochopitelné, moc hezké prostředí … a tešíme se na další školení.
Chcem Vám touto cestou vyjadriť veľké poďakovanie za odovzdanie Vašich vedomostí a skúseností mojim kolegyniam, ktoré sa zúčastnili kurzu mzdového účtovníctva pre začiatočníkov. Dievčatá sú spokojné a nadšené, veľmi si vážia možnosť vzdelávať sa vo svojej profesii. Priniesli si okrem certifikátu aj veľa užitočných vedomostí. Určite budeme pokračovať s kurzom pre pokročilých.
Mala som možnosť už absolvovať podobný kurz, ale tomuto sa nič nevyrovná. Pochopila som oveľa viac tématiku, čo mi pomôže ďalej mojej práci. Odporúčam každému, kto rozmýšľa nad prácou personalistiky a mzdovej účtovníčky. Lektorka bola skvelá, vysvetľovanie z praxe a najviac dáva človeku, keď vidí, že lektorku práca baví, vie sa podeliť o svoje vedomosti a skúsenosti, vie to podať ľudskou rečou. Veronika Š.
Ako úplný začiatočník som vďaka kurzu získala celkový prehľad mzdovej agende a vďaka úžasnej lektorke s "maxim"álnym nasadením a profesionálnym prístupom som odhodlaná sa tejto oblasti venovať a rozširovať si svoje vedomosti. Výukové skriptá boli veľmi dobre spracované. Ďakujem za cenné rady a nech sa darí. Ivana P