Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Mzdová akadémia MAXIM

Vzdelávajte sa s nami.

Kurzy Školenia

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca (3. časť)

V súlade s § 52zz zákona sa ustanovenia zákona o dani z príjmov o poskytovaní príspevku na športovú činnosť v znení účinnom od 1. januára 2020 použijú na športovú činnosť dieťaťa, ktorú dieťa vykonáva po 31. decembri 2019. Pre úplnosť uvádzame, že nakoľko príspevok na športovú činnosť dieťaťa je oslobodený od dane, nepodlieha ani odvodom na poistné na zdravotné a sociálne poistenie.

Zamestnanec môže požiadať zamestnávateľa o príspevok na športovú činnosť, ak je dieťa mladšie ako 18 rokov, príp. má najviac 18 rokov. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa, ktoré počas kalendárneho roka dovŕši 18 rokov veku možno poskytnúť za celý kalendárny rok, v ktorom zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, a to kedykoľvek až do konca kalendárneho roka, nie len do dňa dovŕšenia 18 rokov veku dieťaťa zamestnanca. Dieťa, na ktorého vykonávanie športovej činnosti zamestnanec môže zamestnávateľa požiadať o tento príspevok, musí splniť nasledovné podmienky:


 • ide o vlastné dieťa zamestnanca, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo aj iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti,

 • ide o dieťa mladšie ako 18 rokov a dieťa, ktoré dovŕšilo najviac 18 rokov veku v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť,

 • dieťa je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii podľa § 3 písm. k) zákona o športe najmenej počas šiestich mesiacov.

Poznámka: Podmienka, aby dieťa zamestnanca muselo mať trvalý pobyt alebo obdobný pobyt výlučne na území Slovenskej republiky, bola z pôvodného návrhu vypustená. Táto podmienka sa javila pri schvaľovacom procese nadbytočná, nakoľko oprávnená osoba ako aj zamestnanec musia mať dostatočnú spojitosť so SR, aby poskytnutie tohto príspevku bolo možné. Zároveň sa týmto odstránili možné praktické problémy pri uplatňovaní tohto ustanovenia v spojitosti s právom EÚ.

Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa, t.j. vrátane doby trvania pracovného pomeru, posudzuje zamestnávateľ ku dňu začatia obdobia vykonávania športovej činnosti, na ktoré sa vzťahuje doklad a ktorým zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky na športovú činnosť dieťaťa. Tieto doklady si zamestnávateľ musí uschovať pre svoje účtovné a daňové potreby. Na záver nášho 3-dielneho seriálu k športovému príspevku uvádzame podmienky, ktoré je potrebné ku dňu začatia obdobia vykonávania športovej činnosti splniť:


 1. pracovný pomer zamestnanca, ktorý žiada o športový príspevok, trvá u zamestnávateľa nepretržite najmenej 24 mesiacov; príspevok sa poskytuje zamestnancom, ktorí vykonávajú u zamestnávateľa zárobkovú činnosť len v pracovnom pomere, t.j. nevzťahuje sa na dohodárov (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov)

 2. príspevok sa poskytuje na žiadosť zamestnanca

 3. zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok len u jedného zamestnávateľa

 4. príspevok sa poskytuje najviac v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca; u zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času

 5. príspevok sa poskytuje na športovú činnosť dieťaťa, ak ide o vlastné dieťa zamestnanca, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo aj iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti; ide o dieťa mladšie ako 18 rokov a dieťa, ktoré dovŕšilo najviac 18 rokov veku v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť, a dieťa je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii najmenej počas šiestich mesiacov

 6. oprávnené výdavky je zamestnanec povinný preukázať zamestnávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa vydania dokladu oprávnenou osobou a to predložením dokladu, ktorého súčasťou musí byť meno a priezvisko dieťaťa, ktoré vykonáva športovú činnosť, a obdobie, na ktoré sa vzťahuje tento doklad, a predložením dokladu o úhrade oprávnených výdavkov

 7. zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok po predložení dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak (takže pripúšťa sa možnosť dohody aj na inom termíne).

Odborný kurz "Mzdy a personalistika pre pokročilých"

NÁŠ TIP: Chcete sa dozvedieť viac o téme rekreačných príspevkov? Prídite a s nami budete "v obraze". 

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na kurz MZDY A PERSONALISTIKA PRE POKROČILÝCH (2 - dňový kurz). Je zameraný na rozšírenie znalostí o mzdovej problematike a riešení zložitejších tém pri vedení mzdovej agendy. Súčasťou výkladu bude aj uplatňovanie inštitútu rekreačného príspevku v praxi. Pre absolvovanie kurzu pre pokročilých je vhodné (podľa našich doterajších skúsenostiach) zúčastniť sa aj kurzu pre začiatnočníkov a nadobudnúť tak základy pre vedenie mzdovej agendy. Nie je to však podmienkou, rozhodnutie je na vás.

Cieľová skupina: mzdoví účtovníci, personalisti, ekonómovia, absolventi kurzu pre začiatočníkov, pokročilí mzdoví účtovníci. Kurz sa skladá z dvoch častí (teoretická časť a praktická príprava).

Termín: 15.10.2019 - 16.10.2019

Miesto konania: Bratislava, Dúbravská cesta 2

Účastnícky poplatok: 179 eur + DPH

Časový rozsah:: 2 školiace dni v čase 9:00 – 15:00 (obedová prestávka v čase 11:30 – 12:00

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Odborný kurz pre pokročilých je nadstavbou kurzu pre začiatočníkov, na ktorom si účastníci môžu vedomosti o mzdovej problematike zaktualizovať a načerpať užitočné informácie z praxe (napr. o exekučných zrážkách). Na kurze získate:


 • príručku mzdového účtovníctva pre pokročilých

 • vzory vykazovania poistného a vyše 70 praktických príkladov

 • vzor dohody o zrážkach zo mzdy

 • základné pravidlá pri služobnej pracovnej ceste

 • aktuálne informácie a legislatívne novinky

Ako sa na odborný kurz prihlásiť? Formulár prihlášky s organizačnými a platobnými podmienkami nájdete na záložke KURZY. Tešíme sa na Vašu účasť.

Mzdy profesionálne - 2.vydanie "novinka!"

MZDY PROFESIONÁLNE je odborná publikácia, ktorá prináša komplexný pohľad na oblasť mzdového účtovníctva a personalistiky. Je určená nielen čitateľom z radov odbornej verejnosti, ktorí sa profesionálne venujú mzdovému účtovníctvu, ale aj začiatočníkom, ktorí chcú čo najrýchlejšie pochopiť jeho podstatu. Jednotlivé kapitoly prinášajú ucelený pohľad na pracovnoprávne vzťahy, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti, ako aj štatistické vykazovanie. Sú v nej podrobne vysvetlené základné informácie, pojmy, parametre a zásadné legislatívne zmeny, ktoré sa udiali od jej prvého vydania v roku 2014. Veľkým prínosom je 418 riešených príkladov z praxe (čiže dvojnásobok oproti prvému vydaniu), bez ktorých si len ťažko vieme predstaviť aplikáciu našich zákonov v bežnej praxi, a  spolu s tabuľkami a prehľadmi poskytnú čitateľovi najdôležitejšie informácie pre kvalifikované vedenie mzdovej agendy. Publikácia „Mzdy profesionálne 2“ je dôstojným nasledovníkom prvého vydania, a preto rozhodne nemôže chýbať vo vašej "odbornej" knižnici. Cena publikácie je 34,50 € a možno si ju zakúpiť v kníhkupectvách alebo v internetovom obchode priamo u vydavateľa Wolters Kluwer s. r. o.

Referencie:

Srdečne Vám chcem poďakovať za Vaše skvelú novú knihu Mzdy 2. rozšírené vydanie. Vaša kniha ma sprevádzala počas mojej choroby a priznám sa, že som ju do písmenka prečítala celú /doslova som ju zhltla za tri dni. Teším sa, že som si ju zakúpila, je môj každodenný spoločník v mzdových oblastiach. Touto cestou Vám srdečne gratulujem a teším sa na Vaše školenia (Hačundová M.)

Chcem Vám veľmi pekne zaďakovať za Vašu knihu MZDY PROFESIONÁLNE, je to veľmi dôkladné a obsiahle, myslím, že tam nájdeme odpovede asi na všetky naše otázky, naozaj ste do nej vložili veľmi veľa práce, všetko je podrobne vysvetlené, je to veľmi dobré, že je tam tak veľa príkladov, môžeme sa ubezpečiť, či sme všetko správne pochopili ... no proste je SUPER!!! Želám Vám všetko dobré do ďalšej práce, veľa energie na naše vzdelávanie a poskytovanie dobrých rád a teším sa na ďalšie stretnutie ☺  (Stanková E.)

Dnes som docitala posledne strany naj naj najlepsej knihe aku som o mzdach mohla citat Je velmi kvalitne a hlavne podrobne spracovana vela prikladov pre lepsie pochopenie DAKUJEM za vyborneho pomocnika☺☺  (Ballayová Z.)

Viem si predstaviť, čo vás to muselo stáť času a energie napísať takú publikáciu. Odborne, legislatívne, prakticky - ste úžasná. Ďakujem za tú prvú. Veľmi pomohla. Kiež by viacerí odborníci mali čas a túžbu urobiť taký krok a zanechať po sebe "pomník" svojej profesionality. Nech vás sprevádza zdravie, pohoda a spokojnosť vo všetkých stránkach života. (Hletková M.)

Viete, aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou? Koľko si z vášho platu “ukrojí” štát? Chcete prijať nového zamestnanca a neviete koľko mzdových nákladov to bude vašu firmu stáť? Využite našu mzdovú kalkulačku. Stačí zadať hrubý príjem zamestnanca a mzdová kallukačka vypočíta čistý príjem. Navyše zobrazí prehľadné grafy a tabuľku s rozdelením hrubého príjmu na čistý príjem, poistné a daň. Použiť mzdovú kalkulačku.

Na kurze vládla príjemná atmosféra, lektorka vysvetľovala témy podrobne a prehľadne. Niektoré vedomosti som si len zopakovala (robím už mzdy), ale na začiatočníkom kurze som sa aj veľa naučila. Určite ho odporúčam aj tým, ktorí už so mzdami pracujú.
Školenie bolo nad moje očakávania, prístup lektorky bol vysoko profesionálny, bolo poznať, že je odborník v danej problematike, mzdovú akadémiu budem odporúčať ďalším, ktorí by si chceli rozšíriť svoje vedomosti.
Dobrý deň pani Matlovičová, dovoľte mi poďakovať Vám za Váš entuziazmus, zmysel pre povinnosť i detail a hlavne Vašu ústretovosť a trpezlivosť s nami, večnými učencami. Veľmi nám všetkým pomáhate a pri Vašej profesionalite ste nestratili ľudskosť, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Prajem Vám veľa úspechov nielen v práci a teším sa na Vaše ďalšie školenie v BB:-)
Dnes som dočítala posledné strany naj naj najlepšej knihy aku som o mzdách mohla čítať. Je velmi kvalitne a hlavne podrobne spracovaná, obsahuje vela príkladov pre lepšie pochopenie. ĎAKUJEM za výborneho pomocníka.

Odborne, legislatívne, prakticky - výborná kniha. Ďakujem za tú prvú. Veľmi pomohla. Nech vás sprevádza zdravie, pohoda a spokojnosť vo všetkých stránkach života.
Na legislatívnom školení som bola veľmi spojokná, super kolektív a zaujímavý výklad. Skriptá sú veľmi dobre spracované, pomôžu aj v budúcnosti. Rada sa zučastním aj dalších školení v oblasti mzdy a personalistiky.
Na kurzu jsem si osvojila celkové zpracovaní mzdové problematiky ve slovenské legislativě a mám teď možnost více zrovnat rozdíly oproti české legislativě, což me velice baví. Nejlépe podaný výklad, se kterým jsem se setkala, dobře pochopitelné, moc hezké prostředí … a tešíme se na další školení.
Chcem Vám touto cestou vyjadriť veľké poďakovanie za odovzdanie Vašich vedomostí a skúseností mojim kolegyniam, ktoré sa zúčastnili kurzu mzdového účtovníctva pre začiatočníkov. Dievčatá sú spokojné a nadšené, veľmi si vážia možnosť vzdelávať sa vo svojej profesii. Priniesli si okrem certifikátu aj veľa užitočných vedomostí. Určite budeme pokračovať s kurzom pre pokročilých.
Mala som možnosť už absolvovať podobný kurz, ale tomuto sa nič nevyrovná. Pochopila som oveľa viac tématiku, čo mi pomôže ďalej mojej práci. Odporúčam každému, kto rozmýšľa nad prácou personalistiky a mzdovej účtovníčky. Lektorka bola skvelá, vysvetľovanie z praxe a najviac dáva človeku, keď vidí, že lektorku práca baví, vie sa podeliť o svoje vedomosti a skúsenosti, vie to podať ľudskou rečou. Veronika Š.
Ako úplný začiatočník som vďaka kurzu získala celkový prehľad mzdovej agende a vďaka úžasnej lektorke s "maxim"álnym nasadením a profesionálnym prístupom som odhodlaná sa tejto oblasti venovať a rozširovať si svoje vedomosti. Výukové skriptá boli veľmi dobre spracované. Ďakujem za cenné rady a nech sa darí. Ivana P