Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Trainings

Maxim Payroll Academy provides legislative trainings in the form of one-day educational activities focused on current legislative changes and their impact on payroll accounting in practice. During the calendar year, we organise trainings focused on the field of employment relations and the field of health and social insurance, trainings on execution deductions from employees’ salaries, trainings on the topic of annual tax clearance from employment income of natural persons and annual accounts in payroll accounting. The training sessions take place in a pleasant environment and allow participants to gain expertise in the field of qualified payroll accounting management and related HR administration in private and state organisations. The training takes place in training rooms equipped with modern training equipment (data projector, projection screen, flip chart). Participants will receive training material with practical exercises at each training session.  The price for training sessions includes training materials, stationery, coffee break (coffee, tea), mineral water, and a hot lunch.

In addition, Maxim Payroll Academy also provides in-house trainings that are custom-made to meet the customer's requirements. The main objective of the legislative trainings is to provide a clear interpretation of legislative changes and their impact on payroll accounting management and processing.

Novela nariadenia vlády a jej dopad na výpočet exekučných zrážok od 1.9.2021

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Pri realizácii zrážok pri nútenom výkone rozhodnutia postupuje zamestnávateľ v súlade so Zákonníkom práce č. 311/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákonník práce“ alebo „ZP“) a v súlade s Nariadením č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov („nariadenie vlády“). Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely nariadenia vlády, ktorým sa má výpočet zrážok zo mzdy v exekúcii od 1.9.2021 zmeniť; navrhuje sa zmeniť spôsob výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy, zohľadňovať sa bude výška dosiahnutej mzdy manželského partnera povinného (ak je spolu posudzovanou osobou a zmeniť sa má aj uplatňovanie tretinového systému. Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na školenie, na ktorom získate aktuálne informácie ako postupovať pri výkone zrážok z príjmu zamestnanca a aké sú povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa. Tešíme sa na Vašu účasť.

Termín: 27.09.2021
Miesto konania: Bratislava, Apores - administratívne centrum, Dr. Vl. Clementisa 10
Účastnícky poplatok: 89 € + DPH

Upozornenie: Ak sa pre epidemické opatrenia nebude môcť konať školenie klasickou formou, uskutoční sa ako online školenie. O zmene vás budeme informovať na našej webovej stránke.

Zmeny v stravovaní zamestnancov, zdravotné a sociálne poistenie, sociálny fond + zmeny vo výpočte exekučných zrážok

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné školenie, na ktorom získate informácie ako aplikovať legislatívne zmeny v praxi. Od 1.3.2021 je účinná novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej sa upravili pravidlá pri zabezpečovaní stravovania. Tieto legislatívne úpravy sa ukázali ako nedostatočné, preto je v schvaľovacom procese ďalšia novela Zákonníka práce, ktorá má nezrovnalosti pri zabezpečovaní stravovania odstrániť (jej plánovaná účinnosť je od 1.1.2022).
Počas roka 2021 nastali výrazné zmeny aj pri vykazovaní poistného na zdravotné a sociálne poistenie. Zmeny sú pri registrácii počas materskej a rodičovskej dovolenky, či pri vykazovaní dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.  Pozývame vás na odborné školenie, kde prinesieme aktuálne legislatívne informácie. Tešíme sa na Vašu účasť.

Termín: 18.10.2021
Miesto konania: Bratislava, Apores - administratívne centrum, Dr. Vl. Clementisa 10
Učastnícky poplatok: 89 € + DPH

 

Podiely na zisku a ich postavenie v mzdovej učtárni

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Podiely na zisku (dividenda) sa považujú za osobitný druh príjmu a s týmto peňažným plnení sa mzdové učtárne stretávajú v poslednej dobe čoraz častejšie. Ide o veľmi špecifickú problematiku, v ktorej nastali počnúc januárom 2017 v oblasti zdaňovania a odvodu poistného významné legislatívne zmeny. Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné školenie, na ktorom získate informácie ako aplikovať tieto legislatívne zmeny v praxi. Oboznámime vás aj ako postupovať pri zdanení podielov na zisku u zamestnancov, u konateľov a u členov štatutárneho orgánu, aký má dopad na zdaňovanie skutočnosť, že je príjemcom dividendy fyzická osoba s majetkovou účasťou alebo bez majetkovej účasti, ale aj skutočnosť, kde je zdroj vyplatených podielov na zisku. Tešíme sa na Vašu účasť.

Termín: 16.11.2021
Miesto konania: Mzdová akadémia Maxim, Bratislava, Dúbravská cesta 2 (budova Westend Tower)
Účastnícky poplatok: 119 € + DPH

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021, ročná mzdová uzávierka a legislatívne zmeny v roku 2022

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Tak ako každý rok, opäť očakávajú zamestnávateľov povinnosti spojené s vysporiadaním daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, ktoré boli počas roka zdaňované preddavkovým spôsobom. Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na školenie, na ktorom získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň s ukážkami na konkrétnych príkladoch, aké sú povinnosti zamestnávateľa pri ročnej mzdovej uzávierke a aké sú legislatívne zmeny od 1.1.2022.
Počas jediného dňa sa dozviete všetko podstatné, čo potrebuje mzdová účtáreň vedieť na prelome rokov 2021/2022. Každý z účastníkov obdrží mzdový kalendár s pracovnými fondami a praktickú mzdovú kalkulačku s parametrami platnými pre rok 2022. Školenia sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

15.12.2021 – Malacky 
16.12.2021 – Bratislava
12.01.2022 – Bratislava
13.01.2022 – Trenčín
14.01.2022 – Trnava
17.01.2022 – Žilina
18.01.2022 – Košice
19.01.2022 – Banská Bystrica
20.01.2022 – Malacky
27.01.2022 – Piešťany
09.02.2022 – Malacky
10.02.2022 – Bratislava