Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Trainings

Maxim Payroll Academy provides legislative trainings in the form of one-day educational activities focused on current legislative changes and their impact on payroll accounting in practice. During the calendar year, we organise trainings focused on the field of employment relations and the field of health and social insurance, trainings on execution deductions from employees’ salaries, trainings on the topic of annual tax clearance from employment income of natural persons and annual accounts in payroll accounting. The training sessions take place in a pleasant environment and allow participants to gain expertise in the field of qualified payroll accounting management and related HR administration in private and state organisations. The training takes place in training rooms equipped with modern training equipment (data projector, projection screen, flip chart). Participants will receive training material with practical exercises at each training session.  The price for training sessions includes training materials, stationery, coffee break (coffee, tea), mineral water, and a hot lunch.

In addition, Maxim Payroll Academy also provides in-house trainings that are custom-made to meet the customer's requirements. The main objective of the legislative trainings is to provide a clear interpretation of legislative changes and their impact on payroll accounting management and processing.

Daňový bonus na dieťa komplexne a legislatívne zmeny z novely Zákonníka práce

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Daňový bonus na vyživované dieťa predstavuje daňové zvýhodnenie od štátu, ktoré si zamestnanec môže uplatniť u zamestnávateľa na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti. Za posledné obdobie nastali pri daňovom bonuse na dieťa významné legislatívne zmeny (menila sa jeho výška, uplatňuje sa alternatívne k obedom zadarmo) a v schvaľovacom procese sú navrhované ďalšie legislatívne úpravy.
Od 1.10.2022 a od 1.1.2023 nastávajú významné zmeny aj v pracovnom práce. Novela č. 248/2022 Z.z. Zákonníka práce zavádza nový typ dohody - Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce a účelom ďalšej "veľkej" novely Zákonníka práca je zapracovanie dvoch európskych smerníc; zavádza sa inštitút otcovskej dovolenky, upravuje sa možnosť elektronického doručovania dokumentov, zavádza sa nová informačná povinnosť zamestnávateľa apod.
Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné školenie, na ktorom získate informácie, aká je výška daňového bonusu a ako sa menia podmienky na jeho priznanie ustanovené v zákone o dani z príjmov. Na školení predstavíme aj významné zmeny v pracovnoprávnej oblasti, ktoré vyplývajú z novely Zákonníka práce. 

Termín: 12.09.2022 | prezenčne
Termín: 18.10.2022 | prezenčne
Termín: 20.10.2022 | online
Miesto konania: Mzdová akadémia Maxim, Bratislava, Dúbravská cesta 2 (budova Westend Tower)
Účastnícky poplatok: od 89 € + DPH (školiaci materiál, písacie potreby, káva/čaj, minerálka, sladké občerstvenie)

Životné minimum od 1.7.2022 a vypočet exekučných zrážok zo mzdy

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Pri realizácii zrážok pri nútenom výkone rozhodnutia postupuje zamestnávateľ v súlade so Zákonníkom práce č. 311/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov. Počnúcom rokom 2022 boli prijaté rozsiahle zmeny vo výpočte exekučných zrážok a k ďalším úpravám dochádza v súvislosti so zmenou sumy životného minima. Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné školenie určené najmä mzdovým účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti, ktorá sa profesionálne venuje mzdovému účtovníctvu. Venovať sa budeme legislatívnym zmenám v oblasti výpočtu exekučných zrážok. Na seminári bude predstavená aj zaktualizovaná príručka zameraná na príklady na výpočet exekučných zrážok. 

Termín: 26.09.2022 
Miesto: Mzdová akadémia Maxim, Bratislava, Dúbravská cesta 2 (budova Westend Tower)
Účastnícky poplatok: 119 € + DPH (školiaci materiál, písacie potreby, káva/čaj, minerálka, sladké občerstvenie)

Odmeňovanie za výkon funkcie, podiely na zisku z pohľadu odvodu dane a poistného

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Podiely na zisku (dividenda) sa považujú za osobitný druh príjmu a s týmto peňažným plnení sa mzdové učtárne stretávajú v poslednej dobe čoraz častejšie. Ide o veľmi špecifickú problematiku, v ktorej za posledné obdobie nastali v oblasti zdaňovania a odvodu poistného významné legislatívne zmeny. Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné školenie, na ktorom získate komplexné informácie ako aplikovať tieto legislatívne zmeny v praxi. Oboznámime vás ako postupovať pri zdanení podielov na zisku u zamestnancov, u konateľov a u členov štatutárneho orgánu, aký má dopad na zdaňovanie skutočnosť, že je príjemcom dividendy fyzická osoba s majetkovou účasťou alebo bez majetkovej účasti, ale aj skutočnosť, kde je zdroj vyplatených podielov na zisku. 

Termín: 25.10.2022
Miesto konania: Mzdová akadémia Maxim, Bratislava, Dúbravská cesta 2 (budova Westend Tower)
Účastnícky poplatok: 119 € + DPH (školiaci materiál, písacie potreby, káva/čaj, minerálka, sladké občerstvenie)

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022, ročná uzávierka a legislatívne zmeny v pracovnoprávnej oblasti od 1.1.2023

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Tak ako každý rok, opäť očakávajú zamestnávateľov povinnosti spojené s vysporiadaním daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, ktoré boli počas roka zdaňované preddavkovým spôsobom. Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na školenie, na ktorom získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň s ukážkami na konkrétnych príkladoch, aké sú povinnosti zamestnávateľa pri ročnej mzdovej uzávierke a aké sú legislatívne zmeny od 1.1.2023.
Počas jediného dňa sa dozviete všetko podstatné, čo potrebuje mzdová účtáreň vedieť na prelome rokov 2022/2023. Každý z účastníkov obdrží mzdový kalendár s pracovnými fondami a praktickú mzdovú kalkulačku s parametrami platnými pre rok 2023. Školenia sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

Termín: 19.12.2022 | Malacky Hotel Atrium
Termín: 20.12.2022 | Bratislava Hotel Vienna 
Termín: 12.01.2023 | Bratislava Hotel Vienna 
Termín: 13.01.2023 | Piešťany  Park Hotel
Termín: 17.01.2023 | Malacky Hotel Atrium
Termín: 18.01.2023 | Trnava Aquapark
Termín: 19.01.2023 | Trenčín Hotel Magnus
Termín: 20.01.2023 | Bratislava Hotel Vienna 
Termín: 23.01.2023 | Žilina Hotel Galileo
Termín: 24.01.2023 | Košice Hotel Košice
Termín: 25.01.2023 | Banská Bystrica Hotel Lux
Termín: 14.02.2023 | Bratislava Hotel Vienna 
Termín: 15.02.2023 | Malacky Hotel Atrium

Účastnícky poplatok: od 119 € + DPH (školiaci materiál, mzdový kalendár, mzdová kalkulačka, písacie potreby, celodenný coffebreak - káva/čaj, minerálka, teplý obed, losovanie o odborné publikácie)