Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Trainings

Maxim Payroll Academy provides legislative trainings in the form of one-day educational activities focused on current legislative changes and their impact on payroll accounting in practice. During the calendar year, we organise trainings focused on the field of employment relations and the field of health and social insurance, trainings on execution deductions from employees’ salaries, trainings on the topic of annual tax clearance from employment income of natural persons and annual accounts in payroll accounting. The training sessions take place in a pleasant environment and allow participants to gain expertise in the field of qualified payroll accounting management and related HR administration in private and state organisations. The training takes place in training rooms equipped with modern training equipment (data projector, projection screen, flip chart). Participants will receive training material with practical exercises at each training session.  The price for training sessions includes training materials, stationery, coffee break (coffee, tea), mineral water, and a hot lunch.

In addition, Maxim Payroll Academy also provides in-house trainings that are custom-made to meet the customer's requirements. The main objective of the legislative trainings is to provide a clear interpretation of legislative changes and their impact on payroll accounting management and processing.

Exekučné zrážky zo mzdy po zmene životného minima od 1.7.2024, odchodné a aktuálne legislatívne zmeny - 5. ročník mzdového seminára

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na 5. ročník mzdového seminára, ktorý je zameraný na aktuálne legislatívne zmeny a nové postupy v mzdovej učtárni. Ide o jedinečnú vzdelávaciu akciu, ktorá je určená mzdovým účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti, ktorá sa profesionálne venuje agende mzdového účtovníctva a personalistiky.

V roku 2024 sa mzdový seminár uskutoční v dvoch formách - ako prezenčné školenie a aj ako webinár. Seminár je zameraný na najvýznamnejšie legislatívne zmeny s dopadom na vedenie mzdového účtovníctva a personalistiky. V prvom tematickom bloku získate informácie, ako má zamestnávateľ postupovať pri realizácii zrážok z príjmu zamestnanca pri nútenom výkone rozhodnutia a ako aplikovať ustanovenia Zákonníka práce a Nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov. V druhom tematickom bloku sa budeme venovať vybraným témam z pracovnoprávnej oblasti ako je inštitút odchodného a odstupného, dovolenka zamestnanca, príspevok na stravu a ďalším aktuálnym legislatívnym zmenám (v legislatívnom procese sú dve novely Zákonníka práce). Podrobný program nájdete TU.

Termín: 20.06.2024 | Mzdová akadémia Maxim Dúbravská cesta 2 - Bratislava
Účastnícky poplatok: 119 € + DPH (školiaci materiál, káva/čaj, minerálka, obed - výber z 5 jedál)

Termín: 26.06.2024 | WEBINÁR
Účastnícky poplatok: 89 € + DPH (školiaci materiál v elektronickej forme)

Zo mzdového seminára si odnesiete obsiahly študijný materiál, prehľadne tabuľky "Platenie poistného na zdravotné a sociálne poistenie" a losovať budeme odborné publikácie, voucher - zľava 20% na vami vybrané ďalšie školenie a vecné darčeky od Mzdovej akadémie Maxim. 

Prvá tematicka časť mzdového seminára:

  • zmena životného minima od 1.7.2024 a dopad na mzdové veličiny
  • uplatňovanie tretinového systému pri výpočte exekučných zrážok od 1.7.2024
  • oznamovacie povinnosti zamestnávateľa, dohoda o zrážkach zo mzdy (vzor)

Druhá tematicka časť mzdového seminára:

  • odchodné a odstupné - preukazovanie nároku, výpočet a výplata zamestnancovi
  • dovolenka zamestnanca, príspevok na stravovanie - aktuálne otázky z praxe
  • ďalšie vybrané témy z pracovnoprávnej a mzdovej oblasti v nadväznosti na aktuálny legislatívny proces

****
WEBINÁR bude prebiehať cez aplikáciu Cisco Webex Meetings vo virtuálnej prednáškovej miestnosti. Stačí mať pripojenie na internet a v prípade väčšieho komfortu je vhodné mať aj mikrofón a webkameru (nie je to však podmienkou). Návod na pripojenie vám bude zaslaný po registrácii (po prihlásení) na školenie.

UPOZORNENIE: Webový odkaz na stiahnutie školiaceho materiálu a webový odkaz, cez ktorý sa účastník prihlási na online školenie bude účastníkovi zaslaný 2 dni pred termínom školenia na e-mailovú adresu, ktorú UVIEDOL v prihláške na školenie. ODPORÚČAME PRETO, aby ste si mailovú/mailové adresu/adresy v prihláške, ktorá vám bola po registrácii doručená, skontrolovali. Na prihláškach uvádzate v niektorých prípadoch len mailovú adresu fakturačného oddelenia. Prihlasovanie do virtuálnej prednáškovej miestnosti bude prebiehať v deň konania školenia v čase od 8:30 do 9:00. Prihlásiť sa môžu len účastníci registrovaní na školenie; pri prihlásení na online školenie je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko, pre nutnú identifikáciu v prezenčnej listine.