Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Trainings

Maxim Payroll Academy provides legislative trainings in the form of one-day educational activities focused on current legislative changes and their impact on payroll accounting in practice. During the calendar year, we organise trainings focused on the field of employment relations and the field of health and social insurance, trainings on execution deductions from employees’ salaries, trainings on the topic of annual tax clearance from employment income of natural persons and annual accounts in payroll accounting. The training sessions take place in a pleasant environment and allow participants to gain expertise in the field of qualified payroll accounting management and related HR administration in private and state organisations. The training takes place in training rooms equipped with modern training equipment (data projector, projection screen, flip chart). Participants will receive training material with practical exercises at each training session.  The price for training sessions includes training materials, stationery, coffee break (coffee, tea), mineral water, and a hot lunch.

In addition, Maxim Payroll Academy also provides in-house trainings that are custom-made to meet the customer's requirements. The main objective of the legislative trainings is to provide a clear interpretation of legislative changes and their impact on payroll accounting management and processing.

Exekučné zrážky po zmene životného minima, dovolenka v mzdovej učtárni a aktuálne "korona" informácie (online)

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na online školenie, kde vás budeme informovať o výpočte exekučných zrážok po zmene životného minima od 1.7.2020, o aktuálnych otázkach súvisiacich s inštitútom dovolenky a o schválených legislatívnych zmenách v súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku. Podrobný program školenia a postup pri registrácii uvádzame nižšie. Pred školením dostane každý účastník školiaci materiál vrátane spracovaných príkladov z praxe. Aj počas online školenia bude prebiehať diskusia. Účastníci školenia budú mať možnosť napísať svoje otázky formou chat-u alebo opýtať sa priamo na školení prihlásením sa do diskusie. Otázky možno zaslať aj vopred, na info@mzdovaakademia.sk.

Termín konania školenia: 18. 6. 2020 (testovacie prihlásenie: 17. 6. 2020 v čase od 8:30 do 9:00)

Postup pri registrácii: Legislatívne online školenie bude prebiehať vo virtuálnej prednáškovej miestnosti, kde sa budeme počuť a vidieť. Stačí mať pripojenie na internet a v prípade väčšieho komfortu je vhodné mať aj mikrofón a webkameru (nie je to však podmienkou). Záujemca o online školenie postupuje pri registrácii nasledovne:

1. prihlási sa na školenie rovnako ako na "klasické školenie"; Na webovej stránke si vyberie školenie a klikne na tlačidlo "Prihlásiť sa". Ak sa chcú školenia zúčastniť napr. dvaja zamestnanci z tej istej firmy, musia sa zaregistrovať ako dvaja účastníci, čo predstavuje dva platené prístupy - prihlásiť sa možno na dvoch samostatných prihláškách alebo stačí sa prihlásiť na jednej prihláške, ale počet účastníkov budú dvaja, a treba uviesť aj obe e-mailové adresy účastníkov.

2. pri vyplňovaní prihlášky je potrebné uviesť na položke "E-mailový kontakt" e-mailovú adresu tej osoby/tých osôb, ktorá/é sa má/majú zúčastniť školenia (inak sa nebude/nebudú vedieť školenia zúčastniť). Samozrejme e-mailovú adresu treba uviesť v správnom tvare, inak sa môže stať, že webový odkaz na prihlásenie sa do virtuálnej prednáškovej miestnosti nebude doručený! V prihláške na školenie sa nachádza aj položka "Poznámka", kde môžete uviesť rôzne údaje, napr. ďalšie e-mailové adresy účastníkov školenia, ďalšiu e-mailovú adresu, na ktorú chcete doručiť faktúru na úhradu, príp. požiadavku na doručenie webového odkazu na testovacie prihlásenie, či iný dôležitý údaj. 

3. účastníkovi bude po úspešnej registrácii na školenie doručené na e-mailovú adresu potvrdenie o registrácii, ktoré bude obsahovať všetky organizačné pokyny vrátane manuálu pre online komunikáciu

Upozornenie: Tí z vás, čo majú zložité prístupy na počítače, odporúčame vyskúšať skúšobné testovacie prihlásenie; na tento účel vám zašleme webový odkaz na testovacie prihlásenie. POZOR, kto bude mať záujem o testovacie prihlásenie, je povinný uviesť v prihláške na školenie na položke "Poznámka": Mám záujem o testovacie prihlásenie. Ak to v prihláške neuvediete, webový odkaz na testovacie prihlásenie vám zaslaný nebude a testovania sa nebudete môcť zúčastniť.
Skúšobné testovacie prihlásenie sa uskutoční deň pred školením, t.j. 17.6.2020 v čase od 8:30 do 9:00. V tento čas otvoríme virtuálnu prednáškovú miestnosť a môžete sa s nami spojiť; odporúčame využiť pomoc vášho kolegu z IT.  V deň školenia už nebude možné riešiť problémy s prihlasovaním, tam už "pôjdeme na ostro". 

Vedenie mzdovej agendy v súlade so zákonom o zdravotnom a sociálnom poistení

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na školenie, na ktorom získate komplexný pohľad na oblasť zdravotného a sociálneho poistenia v súvislosti s vedením mzdového účtovníctva a personalistiky.

Termín konania školenia: 09/2020 - vybrané mestá na Slovensku

Okrem legislatívnych noviniek si preberieme aj postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne a vykazovanie odvodov na poistné z príjmu plynúceho osobitnej kategórii zamestnancov (študenti, dôchodcovia, zamestnanci na materskej a rodičovskej dovolenke). Na konkrétnych príkladoch uvedieme povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s vyplácaním náhrady príjmu pri dočasnej práceneschopnosti, legislatívne zmeny pri poskytovaní pracovného voľna z dôvodu ošetrovania chorého "člena rodiny" a osobitosti pri spracovaní evidenčných listov dôchodkového poistenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vedenia mzdovej agendy. Venovať sa budeme aj odvodu poistného na zdravotné a sociálne poistenie (uplatniteľná legislatíva) pri výkone práce v dvoch a viacerých štátoch EÚ, a povinnostiam zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca na výkon práce do krajín EÚ.