Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Trainings

Maxim Payroll Academy provides legislative trainings in the form of one-day educational activities focused on current legislative changes and their impact on payroll accounting in practice. During the calendar year, we organise trainings focused on the field of employment relations and the field of health and social insurance, trainings on execution deductions from employees’ salaries, trainings on the topic of annual tax clearance from employment income of natural persons and annual accounts in payroll accounting. The training sessions take place in a pleasant environment and allow participants to gain expertise in the field of qualified payroll accounting management and related HR administration in private and state organisations. The training takes place in training rooms equipped with modern training equipment (data projector, projection screen, flip chart). Participants will receive training material with practical exercises at each training session.  The price for training sessions includes training materials, stationery, coffee break (coffee, tea), mineral water, and a hot lunch.

In addition, Maxim Payroll Academy also provides in-house trainings that are custom-made to meet the customer's requirements. The main objective of the legislative trainings is to provide a clear interpretation of legislative changes and their impact on payroll accounting management and processing.

Novela Zákonníka práce a novela zákona o sociálnom poistení, úprava stravného, a aplikácia legislatívnych zmien v praxi

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Od 1.11.2022 a od 1.1.2023 nastali v Zákonníku práce a v zákone o sociálnom poistení významné legislatívne zmeny. V pracovnom práve ide najmä o implementáciu dvoch európskych smerníc, napr. zaviedla sa osobná prekážka v práci - otcovská dovolenka, možnosť zasielať pracovnoprávne dokumenty zamestnancovi aj elektronickou formou. Rozsiahle zmeny však nastali aj v sociálnom poistení, ktoré majú dopad na rozšírenie oznamovacích povinností zamestnávateľa a zmeny vo vykazovaní údajov vo výkazoch poistného - analytické údaje o zamestnancoch, úprava v rozsahu vylúčenia povinnosti platiť poistné a prerušenia dôchodkového poistenia, postup pri zápise na EDLP. Bližšie vás o týchto legislatívnych zmenách oboznámime na nasledovnom online školení:

Termín: 17.04.2023 | Mzdová akadémia Maxim | webinár 
Účastnícky poplatok: 80 € + DPH

Podrobný program nájdete TU.

PRIEBEH ONLINE ŠKOLENIA 
Legislatívne online školenie bude prebiehať cez aplikáciu Cisco Webex Meetings vo virtuálnej prednáškovej miestnosti, kde sa budeme počuť a vidieť. Stačí mať pripojenie na internet a v prípade väčšieho komfortu je vhodné mať aj mikrofón a webkameru (nie je to však podmienkou). Stručný návod:

1. Prihlásiť sa na školenie rovnako ako na "klasické školenie". Jeden účastník predstavuje jeden platený prístup. To znamená, že ak sa chcú školenia zúčastniť napr. dvaja zamestnanci z tej istej firmy, musia sa zaregistrovať ako dvaja účastníci, čo predstavuje dva platené prístupy.

2. Uviesť v prihláške na položke "E-mailový kontakt" e-mailovú adresu tej osoby/tých osôb, ktorá/é sa má/majú zúčastniť školenia (inak sa nebude/nebudú vedieť školenia zúčastniť). E-mailovú adresu treba uviesť v správnom tvare, inak sa môže stať, že webový odkaz na prihlásenie sa do virtuálnej prednáškovej miestnosti nebude doručený! V prihláške na školenie sa nachádza aj položka "Poznámka", kde môžete uviesť rôzne údaje, napr. ďalšie e-mailové adresy účastníkov školenia, ďalšiu e-mailovú adresu, na ktorú chcete doručiť faktúru na úhradu, príp. požiadavku na doručenie webového odkazu na testovacie prihlásenie, či iný dôležitý údaj. 

3. Zúčastniť sa školenia kliknutím na  webový odkaz, ktorý zašle vzdelávacia agentúra účastníkovi najneskôr 2 dni pred školením a to na e-mailovú adresu, ktorú uviedol účastník v prihláške na školenie. Účastník bude vyzvaný na vloženie údajov: meno a priezvisko, e-mailová adresa účastníka a klikne na zelené tlačidlo Join meeting/Pripojit sa k schodzke. Účastník sa nachádza vo virtulnej prednáškovej miestnosti a môže sa zúčastniť prednášky. Školiaci materiál bude zaslaný účastníkovi 2 dni pred školením; podmienkou je, že uhradil účastnícky poplatok.

4. Školiaci materiál bude zaslaný elektronicky 2 dni pred termínom školenia na e-mailovú adresu účastníka, ktorá bola UVEDENÁ v prihláške na školenie. Podmienkou je, že evidujeme platbu za školenie. Mzdové kalendáre a kalkulačky, a písacie potreby budú zaslané poštou.
ODPORÚČAME PRETO, aby ste si mailovú/mailové adresu/adresy v prihláške, ktorá vám bola po registrácii doručená, skontrolovali! Na prihláškach sa v určitých prípadoch uvádza len mailová adresa fakturačného oddelenia. Jeden účastník predstavuje jeden platený prístup. To znamená, že ak sa chcú školenia zúčastniť napr. dvaja zamestnanci z tej istej firmy, musia zaslať dve mailové adresy. Pri prihlásení na online školenie je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko, pre nutnú identifikáciu v prezenčnej listine. Prihlasovanie do virtuálnej prednáškovej miestnosti bude v deň konania školenia prebiehať v dostatočne dlhom čase od 8:30 do 9:00, nie skôr. Prihlásiť sa môžu len účastníci registrovaní na školenie.

PIEŠŤANSKÝ ODBORNÝ SEMINÁR: Aktuálne legislatívne zmeny a nové postupy v mzdovej učtárni

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na 4. ročník mzdovej konferencie. Ide o jedinečnú dvojdňovú vzdelávaciu akciu, ktorá je určená  mzdovým účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti, ktorá sa profesionálne venuje agende mzdového účtovníctva a personalistiky. Seminár je zameraný na aktuálne legislatívne novinky.
Po náročnom prednáškovom dni sa možno zrelaxovať v priestoroch hotelového wellness, ktoré zahŕňa voľný vstup do elegantného krytého bazéna, fínsku, parnú a infra saunu a vírivku v rámci bazéna, príp. sa poprechádzať v okolí hotela, kde sa nachádza krásny park. Služby (wellness, jóga) sú zahrnuté v účastníckom poplatku za školenie.

Termín: 21. a 22. júna 2023 (streda - štvrtok).
Miesto konania: Hotel Park Piešťany
Účastnícky poplatok: 322 € + DPH (za oba školiace dni): 

 • obsiahly študijný materiál v tlačenej podobe
 • prehľadne tabuľky "Platenie poistného na zdravotné a sociálne poistenie" 
 • odborný časopis - mesačník Práca a Mzdy
 • 4 x coffee break (ranný aj poobedný)
 • 2 x teplý obed (formou bufetových stolov)
 • parkovanie  na hotelovom parkovisku
 • účasť na cvičení Jóga a vstup do hotelového wellness 
 • losovanie: odborné publikácie, voucher - zľava 20% na vami vybrané ďalšie školenie, vecné darčeky

Prvý deň odborného seminára:

 • Zmena životného minima s dopadom na výpočet exekučných zrážok od 1.7.2023
 • Vedenie mzdovej agendy v súlade so zákonom o zdravotnom a sociálnom poistení I. časť
 • Výnimky z platenia poistného na zdravotné a sociálne poistenie (tabuľky platenia poistného)
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia v zmysle nového metodického usmernenia SP

Druhý deň odborného seminára:

 • Vedenie mzdovej agendy v súlade so zákonom o zdravotnom a sociálnom poistení II. časť
 • Elektronické PN.ky a koniec duálneho režimu, osobitosti pri vystavovaní dokladov o dočasnej PN
 • Vybrané témy z pracovnoprávnej a mzdovej oblasti v nadväznosti na aktuálny legislatívny proces

Podrobný program nájdete TU.

Hotel Park ponúka nadštandardné služby štvorhviezdičkového hotela. Nachádza sa v príjemnom a tichom prostredí mestského parku v blízkosti ramena rieky Váh. Známy Kúpeľný ostrov sa nachádza cca 800 metrov od hotela. Pre svoju polohu je Hotel Park obľúbený u hostí, ktorí vyhľadávajú pokoj a relax, a popri tom chcú mať na dosah centrum spoločenského a kúpeľného diania. 

Životné minimum od 1.7.2023 a výpočet exekučných zrážok zo mzdy (online)

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné školenie - webinár, na ktorom získate informácie, ako má zamestnávateľ postupovať pri realizácii zrážok z príjmu zamestnanca pri nútenom výkone rozhodnutia a aplikovať ustanovenia Zákonníka práce č. 311/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov. Odborné školenie je určené najmä mzdovým účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti, ktorá sa profesionálne venuje mzdovému účtovníctvu. 

Termín: 26.06.2023 | Mzdová akadémia Maxim | webinár
Termín: 26.09.2023 | Mzdová akadémia Maxim | offline

Účastnícky poplatok: od 80 € + DPH

Webinár sa uskutoční v online prostredí cez aplikáciu Cisco Webex Meetings; pripojenie je jednoduché; dva dni pred školením zašleme účastníkovi školenia link na prihlásenie do virtuálnej prednáškovej miestnosti a školiaci materiál elektronickou formou; viac informácií nájdete na www.mzdovaakademia.sk

Podrobný program nájdete TU.