Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Odmeňovanie za výkon funkcie, podiely na zisku z pohľadu odvodu dane a poistného na ZP a SP (webinár)

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Prezentácia účastnikov: 8:30 a.m. - 9 a.m.

Časový rozsah: 9 a.m. - 3 p.m.

Program školenia: stiahnuť PDF

Poznámka: Pri registrácii odporúčame použiť internetový prehliadač Google Chrome, Mozilla, Safari alebo Opera, nie Internet Explorer, nakoľko niektoré verzie prehliadača Internet Explorer neumožňujú registráciu a zaslanie prihlášky na školenie.

Výber termínu

Prihláška

Potvrdenie

Termín: 17.10.2023

Mesto: Online

Cena: 119.00 € +DPH

Program školenia:

Vzťahy medzi spoločnosťou a spoločníkom alebo konateľom

 • postavenie spoločníka a konateľa v spoločnosti s ručením obmedzením
 • obchodnoprávny vzťah a pracovnoprávny vzťah
 • odmena za výkon funkcie (pravidelná a nepravidelná
 • registrácia v zdravotnej a sociálnej poisťovni
 • odvody na poistné z pravidelnej a nepravidelnej odmeny
 • podiely na zisku ako forma odmeňovania

Podiely na zisku, tantiémy, dividendy z pohľadu zdaňovania

 • rozdelenie podielov na zisku z daňového hľadiska
 • osobitné postavenie konateľa ako štatutárneho orgánu
 • osobitné postavenie členov štatutárneho orgánu

Konateľ a člen štatutárneho orgánu z pohľadu sociálneho a zdravotného poistenia

 • postavenie zamestnanca na účely sociálneho a zdravotného poistenia
 • oznamovacie povinnosti na registračnom liste fyzickej osoby
 • registračné povinnosti na oznámení o zmene platiteľa poistného
 • sadzby poistného z podielov na zisku a vykazovanie poistného
 • podiely na zisku pred rokom 2004
 • podiely na zisku z rokov 2004 až 2010
 • podiely na zisku z rokov 2011 a 2012
 • podiely na zisku z rokov 2013 až 2016
 • podiely zo zisku z roku 2017 a neskôr