Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

PIEŠŤANSKÝ ODBORNÝ SEMINÁR: Aktuálne legislatívne zmeny a nové postupy v mzdovej učtárni

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Prezentácia účastnikov: 8:45 a.m. - 9 a.m.

Časový rozsah: 9 a.m. - 3 p.m.

Program školenia: stiahnuť PDF

Poznámka: Pri registrácii odporúčame použiť internetový prehliadač Google Chrome, Mozilla, Safari alebo Opera, nie Internet Explorer, nakoľko niektoré verzie prehliadača Internet Explorer neumožňujú registráciu a zaslanie prihlášky na školenie.

Výber termínu

Prihláška

Potvrdenie

Termín: 21.06.2023 - 22.06.2023

Mesto: Piešťany

Cena: 322.00 € +DPH

Typ: dva školiace dni 21.6 - 22.6.2023

Program školenia:

Účastnícky poplatok (za 2 školiace dni) zahŕňa: 

  • obsiahly študijný materiál v tlačenej podobe
  • prehľadne tabuľky "Platenie poistného na zdravotné a sociálne poistenie"
  • odborný časopis - mesačník Práca a Mzdy
  • celodenný coffee 
  • 2 x teplý obed (formou bufetových stolov)
  • parkovanie na hotelovom parkovisku
  • účasť na cvičení Jóga a vstup do wellness [hotelový bazén, vstup do sáun (župany a papuče sú na izbách), masážne a relaxačné procedúry s 20% zľavou, vstup do fitness]; odporúčame, aby ste si vstup do sáun a procedúry (pre veľký záujem) objednali vopred na wellness recepcii hotela: +421 33 7951 142, príp. wellness@hotelpark.sk

Uhradený poplatok sa pri neúčasti na uskutočnenom seminári nevracia (je možné poslať náhradníka). Organizátor si vyhradzuje právo seminár zrušiť v prípade nedostatočného počtu účastníkov alebo zmeniť termín seminára z dôvodu, ktorý nemôže ovplyvniť (prerušenie dodávky elektrickej energie, choroba lektora, pandemické opatrenia), príp. zmeniť formu seminára na online z dôvodu mimoriadnej udalosti. S prípadnou zmenou budú účastníci včas oboznámení mailovou formou a to na mailový kontakt, ktorý uviedli v prihláške na seminár.

Upozornenie: V účastníckom poplatku nie je zahrnutá cena za ubytovanie. Objednanie ubytovania vrátane raňajok (od 7:00 do 10:00) a večere (od 18:00 do 20:30) si zabezpečuje účastník školenia vo vlastnej réžii. Rezerváciu je potrebné zaslať na mailovú adresu: office@hotelpark.sk. Vo vlastnom záujme si prosím dohodnite v hoteli ubytovanie čo najskôr, nakoľko kapacita je obmedzená.

Pre účastníkov mzdového seminára sme zabezpečili zľavnenú cenu za ubytovanie, preto je potrebné pri objednávaní ubytovania uviesť, že sa hlásite na mzdový seminár, ktorý organizuje spoločnosť MAXIM. Dávame do pozornosti, že po vyčerpaní kapacity ubytovania, ktorú nám hotel poskytol, si budete musieť ubytovanie zabezpečiť v inom hoteli.