Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Ročné zúčtovanie preddavkoch na daň za rok 2020, ročná uzávierka a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni od 1.1.2021

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Prezentácia účastnikov: 8:30 a.m. - 9 a.m.

Časový rozsah: 9 a.m. - 3 p.m.

Program školenia: stiahnuť PDF

Poznámka: Pri registrácii odporúčame použiť internetový prehliadač Google Chrome, Mozilla, Safari alebo Opera, nie Internet Explorer, nakoľko niektoré verzie prehliadača Internet Explorer neumožňujú registráciu a zaslanie prihlášky na školenie.

Výber termínu

Prihláška

Potvrdenie

Termín: 17.12.2020

Mesto: Malacky

Cena: 95.00 € +DPH

Termín: 18.12.2020

Mesto: Bratislava

Cena: 95.00 € +DPH

Termín: 11.01.2021

Mesto: Malacky

Cena: 95.00 € +DPH

Termín: 12.01.2021

Mesto: Bratislava

Cena: 95.00 € +DPH

Termín: 13.01.2021

Mesto: Trenčín

Cena: 95.00 € +DPH

Termín: 14.01.2021

Mesto: Trnava

Cena: 95.00 € +DPH

Termín: 18.01.2021

Mesto: Banská Bystrica

Cena: 89.00 € +DPH

Termín: 19.01.2021

Mesto: Košice

Cena: 79.00 € +DPH

Termín: 20.01.2021

Mesto: Zilina

Cena: 79.00 € +DPH

Termín: 21.01.2021

Mesto: Bratislava

Cena: 95.00 € +DPH

Termín: 22.01.2021

Mesto: Piešťany

Cena: 95.00 € +DPH

Termín: 26.01.2021

Mesto: Malacky

Cena: 95.00 € +DPH

Termín: 10.02.2021

Mesto: Bratislava

Cena: 89.00 € +DPH

Termín: 11.02.2021

Mesto: Malacky

Cena: 89.00 € +DPH

Program školenia:

Povinnosť vykonať zamestnancom ročné zúčtovanie preddavkov na daň
vysporiadanie daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti v zmysle novely zákona o dani z príjmov účinnej od 1.1.2021, nový postup pri podaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom, odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane, sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania

Zmeny na daňových tlačivách 
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania, Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti, Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, Potvrdenie o zaplatení dane, Mesačný daňový prehľad o dani,  Hlásenie o vyúčtovaní dane, Vyhlásenie na zdanenie príjmov, elektronické doručovanie dokumentov

Nezdaniteľné časti základu dane
daňové úľavy na daňovníka a na manželského partnera, daňová úľava na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), daňová úľava vo výške úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou, duplicitné uplatňovanie daňových zvýhodnení

Opravy výpočtu dane
opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom, podávanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania (za zomrelého, spätné priznanie dôchodku), opravy pri neoprávnenom uplatňovaní príspevku na rekreáciu

Daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky
zvýšenie daňového bonusu u detí do 15 rokov, podmienky a preukazovanie nároku, uplatnenie nároku v ročnom zúčtovaní, osobitné prípady (prerušenie štúdia,  striedavá starostlivosť, náhradná starostlivosť)

Ročná uzávierka v mzdovej učtárni 
zápis na mzdový list a na evidenčný list dôchodkového poistenia, výpočet nevyčerpanej dovolenky a rozsah jej preplatenia, výpočet denného základu pre DPN, nepeňažný príjem v súvislosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa, ročný výkaz o plnení povinného podielu, archivácia dokumentov

Legislatívne zmeny k 1.1.2021
minimálna mzda a minimálne mzdové nároky pre rok 2021, zavedenie tzv. štartovacej minimálnej mzdy, zvýšenie mzdových príplatkov podľa Zákonníka práce, legislatívne zmeny vyplývajúce zo zákona o zlepšení podnikateľského prostredia - zrušenie vybraných povinností zamestnávateľa voči zdravotnej a sociálnej poisťovni, zmeny v pracovnoprávnej oblasti, zmeny v zákone o službách zamestnanosti