Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2024, ročná mzdová uzávierka a legislatívne zmeny od 1.1.2025

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Prezentácia účastnikov: 8:30 a.m. - 9 a.m.

Časový rozsah: 9 a.m. - 3 p.m.

Program školenia: stiahnuť PDF

Poznámka: Pri registrácii odporúčame použiť internetový prehliadač Google Chrome, Mozilla, Safari alebo Opera, nie Internet Explorer, nakoľko niektoré verzie prehliadača Internet Explorer neumožňujú registráciu a zaslanie prihlášky na školenie.

Výber termínu

Prihláška

Potvrdenie

Termín: 17.12.2024

Mesto: Bratislava

Cena: 139.00 € +DPH

Termín: 13.01.2025

Mesto: Košice

Cena: 109.00 € +DPH

Termín: 14.01.2025

Mesto: Banská Bystrica

Cena: 139.00 € +DPH

Termín: 15.01.2025

Mesto: Žilina

Cena: 109.00 € +DPH

Termín: 16.01.2025

Mesto: Bratislava

Cena: 139.00 € +DPH

Termín: 17.01.2025

Mesto: Trnava

Cena: 139.00 € +DPH

Termín: 20.01.2025

Mesto: Bratislava

Cena: 139.00 € +DPH

Termín: 21.01.2025

Mesto: Trenčín

Cena: 139.00 € +DPH

Termín: 24.01.2025

Mesto: Bratislava

Cena: 139.00 € +DPH

Termín: 12.02.2025

Mesto: Bratislava

Cena: 129.00 € +DPH

Termín: 14.02.2025

Mesto: Online

Cena: 129.00 € +DPH

Program školenia:

Povinnosť vykonať zamestnancom ročné zúčtovanie preddavkov na daň

 • vysporiadanie ročnej daňovej povinnosti v zmysle novely zákona o dani z príjmov
 • postup pri podaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania
 • princíp milionárskej dane a progresivita v zdaňovaní príjmov
 • výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom
 • odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane
 • sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania

Zmeny na daňových tlačivách a elektronická forma doručovania

 • Elektronické doručovanie dokumentov (interný predpis)
 • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania
 • Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti
 • Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní
 • Potvrdenie o zaplatení dane
 • Mesačný daňový prehľad o dani
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane
 • Vyhlásenie na zdanenie príjmov

Nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy

 • daňové úľavy na daňovníka a na manželského partnera
 • daňová úľava na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)
 • duplicitné uplatňovanie daňových zvýhodnení
 • daňový bonus na dieťa (vekové pásma) a preukazovanie nároku a jeho dokladovanie
 • výpočet daňového bonusu na dieťa podľa pokynu Finančného riaditeľstva SR
 • osobitné prípady (prerušenie štúdia,  striedavá starostlivosť, náhradná starostlivosť)
 • daňový bonus na zaplatené úroky, preukazovanie nároku a jeho výpočet

Opravy výpočtu dane

 • opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom
 • podanie opravného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania
 • podanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania (napr. spätné priznanie dôchodku)
 • duplicitné uplatnenie rekreačného príspevku a jeho oprava
 • nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona nad rámec 500 € ročne

Ročná uzávierka v mzdovej učtárni 

 • zápis na mzdový list a na evidenčný list dôchodkového poistenia
 • výpočet nevyčerpanej dovolenky a rozsah jej preplatenia
 • výpočet denného základu pre DPN
 • prepočet nepeňažného príjmu v súvislosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa
 • ročný výkaz o plnení povinného podielu v elektronickej forme
 • uchovávanie archivácia dokumentov personálnej a mzdovej agendy

Legislatívne zmeny k 1.1.2025

 • minimálna mzda a minimálne mzdové nároky, výška mzdových príplatkov 
 • zmeny pri poskytovaní rekreačného príspevku v zmysle pokynu FR SR
 • legislatívne zmeny vyplývajúce zo Zákonníka práce a zo zákona o zdravotnom a sociálnom poistení 
 • zmeny v odmeňovaní zamestnancov vo verejnom a štátnom sektore