Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021, ročná mzdová uzávierka a legislatívne zmeny v roku 2022

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Prezentácia účastnikov: 8 a.m. - 9 a.m.

Časový rozsah: 9 a.m. - 3 p.m.

Program školenia: stiahnuť PDF

Poznámka: Pri registrácii odporúčame použiť internetový prehliadač Google Chrome, Mozilla, Safari alebo Opera, nie Internet Explorer, nakoľko niektoré verzie prehliadača Internet Explorer neumožňujú registráciu a zaslanie prihlášky na školenie.

Výber termínu

Prihláška

Potvrdenie

Termín: 15.12.2021

Mesto: Malacky

Cena: 95.00 € +DPH

Termín: 16.12.2021

Mesto: Bratislava

Cena: 95.00 € +DPH

Termín: 12.01.2022

Mesto: Bratislava

Cena: 95.00 € +DPH

Termín: 13.01.2022

Mesto: Trenčín

Cena: 95.00 € +DPH

Termín: 14.01.2022

Mesto: Trnava

Cena: 95.00 € +DPH

Termín: 17.01.2022

Mesto: Zilina

Cena: 89.00 € +DPH

Termín: 18.01.2022

Mesto: Košice

Cena: 89.00 € +DPH

Termín: 19.01.2022

Mesto: Banská Bystrica

Cena: 89.00 € +DPH

Termín: 20.01.2022

Mesto: Malacky

Cena: 95.00 € +DPH

Termín: 27.01.2022

Mesto: Piešťany

Cena: 95.00 € +DPH

Termín: 28.01.2022

Mesto: Bratislava

Cena: 89.00 € +DPH

Termín: 09.02.2022

Mesto: Malacky

Cena: 89.00 € +DPH

Termín: 10.02.2022

Mesto: Bratislava

Cena: 89.00 € +DPH

Program školenia:

Povinnosť vykonať zamestnancom ročné zúčtovanie preddavkov na daň
vysporiadanie daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti v zmysle novely zákona o dani z príjmov účinnej od 1.1.2022, postup pri podaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom, odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane, sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania

Zmeny na daňových tlačivách 
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania, Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti, Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, Potvrdenie o zaplatení dane, Mesačný daňový prehľad o dani,  Hlásenie o vyúčtovaní dane, Vyhlásenie na zdanenie príjmov, elektronické doručovanie dokumentov

Nezdaniteľné časti základu dane
daňové úľavy na daňovníka a na manželského partnera, daňová úľava na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), duplicitné uplatňovanie daňových zvýhodnení

Opravy výpočtu dane
opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom, podávanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania (za zomrelého, spätné priznanie dôchodku)

Daňový bonus na dieťa
daňový bonus na dieťa (vekové pásma), podmienky a preukazovanie nároku, uplatnenie nároku v ročnom zúčtovaní, osobitné prípady (prerušenie štúdia,  striedavá starostlivosť, náhradná starostlivosť)

Daňový bonus na zaplatené úroky
podmienky na uplatnenie nároku (horná hranica zdaniteľného príjmu), výpočet pomernej časti daňového bonusu, dokladovanie nároku

Ročná uzávierka v mzdovej učtárni 
zápis na mzdový list a na evidenčný list dôchodkového poistenia, výpočet nevyčerpanej dovolenky a rozsah jej preplatenia, výpočet denného základu pre DPN, nepeňažný príjem v súvislosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa, ročný výkaz o plnení povinného podielu, archivácia dokumentov

Legislatívne zmeny k 1.1.2022
minimálna mzda a minimálne mzdové nároky pre rok 2022, zavedenie tzv. štartovacej minimálnej mzdy, zvýšenie mzdových príplatkov podľa Zákonníka práce, legislatívne zmeny vyplývajúce zo zákona o zlepšení podnikateľského prostredia, zmeny v zdravotnom a sociálnom poistení, zmeny v pracovnoprávnej oblasti a zmeny v zákone o službách zamestnanosti