Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Mzdová akadémia MAXIM

Vzdelávajte sa s nami.

Vzor čestného vyhlásenia na účely zvýšenia výmery dovolenky (26.06.2024)

Počnúc rokom 2020 Zákonník práce navýšil zamestnancom, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa, zvýšenie základnej výmery dovolenky (4 týždne) o 1 týždeň, ale z právnej úpravy nebolo jasné ako postupovať v prípade, ak sa zamestnanec začal alebo prestal trvalo starať o dieťa počas príslušného kalendárneho roka. S účinnosťou od 1.1.2022 Zákonník práce tento "problém" vyriešil a zadefinoval pravidlo o vzniku pomernej časti nároku na zvýšenú základnú výmeru dovolenky, ak dôvod na jej zvýšenie vznikne v priebehu príslušného kalendárneho roka.

Pri výpočte výmery dovolenky z dôvodu starostlivosti o dieťa je rozhodujúci deň, kedy zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že sa stará o dieťa, nie trvanie starostlivosti ako-takej. To znamená, že pre výpočet dovolenky je rozhodujúci dátum, kedy oznámil zamestnanec , že sa stará o dieťa, a od tohto dátumu sa počíta koľko dní trvá starostlivosť o dieťa do konca kalendárneho roka (ak pracovný pomer trval do 31.12.), alebo do skončenia trvalej starostlivosti (ak sa starostlivosť o dieťa skončila skôr ako 31.12.). Štruktúru tlačiva, na ktorom má zamestnanec oznámiť trvalú a osobnú starostlivosť o dieťa, súčasná právna úprava neurčuje; možno ju tak preukázať napr. formou čestného vyhlásenia (vzor prikladáme v prílohe).

Aktuálne legislatívne školenia a odborné kurzy

Pozývame vás na legislatívne školenia a odborné kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Na vzdelávacích akciách získate prehľad o aktuálnych legislatívnych zmenách v slovenskej právnej úprave.

Odborné školenie: "Ročné zúčtovanie dane za rok 2024, ročná mzdová uzávierka a legislatívne zmeny od 1.1.2025"

Termín: 17.12.2024 | Bratislava Hotel Loft

Termín: 13.01.2025 | Košice Hotel Košice

Termín: 14.01.2025 | Banská Bystrica Hotel Lux

Termín: 15.01.2025 | Žilina SOHO Panoráma

Termín: 16.01.2025 | Bratislava Hotel Loft

Termín: 17.01.2025 | Trnava Hotel Empire

Termín: 20.01.2025 | Bratislava Hotel Loft

Termín: 21.01.2025 | Trenčín Hotel Magnus

Termín: 24.01.2025 | Bratislava Hotel Loft

Termín: 12.02.2025 | Bratislava Hotel Loft

Termín: 14.02.2024 | Webinár | aplikácia Cisco Webex Meetings

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné školenie, na ktorom získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti; ako vždy súčasťou tohto školenia bude aj popis povinnosti pri vykonaní ročnej mzdovej uzávierky a legislatívne zmeny v pracovnoprávnej oblasti, v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, a zdaňovania príjmov zo závislej činnosti platné od 1.1.2025. 

Účastnícky poplatok: zahŕňa rozsiahly školiaci materiál s výkladom a praktickými prikladmi, mzdový kalendár, mzdová kalkulačka, písacie potreby, občerstvenie - celodenný coffee break, koláčik, teplý obed

Počas jediného dňa sa dozviete kľúčové legislatívne novinky platné od 1.1.2025. Registrujte sa na vami vybraný termín čo najskôr, nakoľko o daňové školenia je každý rok vysoký záujem-NÁŠ TIP: Každý z účastníkov obdrží mzdový kalendár s pracovnými fondami a praktickú mzdovú kalkulačku s parametrami platnými pre rok 2025. Podrobný program a prihlášku s organizačnými údajmi nájdete na záložke ŠKOLENIA. 

****

Odborné kurzy: Mzdové účtovníctvo a personalistika

Level I. - kurz pre začiatočníkov

Level II. - kurz pre pokročilých
Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné kurzy "Mzdové účtovníctvo a personalistika pre začiatočníkov [level1 a level 2], ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Cieľom kurzu je získať znalosti pre samostatné vedenie personálnej a mzdovej agendy. Kurz sa skladá z dvoch častí (teoretická časť a praktická príprava); získané znalostí si možno preveriť “v záverečnom teste”. Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. V prípade záujmu o prehĺbenie vedomostí o mzdovej problematike sa možno prihlásiť aj na kurz pre pokročilých, ktorý je určený absolventom kurzu pre začiatočníkov, príp. tým, ktorí si chcú svoje znalosti o mzdovej problematike rozšíriť.

Cieľová skupina: mzdoví účtovníci, personalisti, zamestnanci, “úplní” začiatočníci, ktorí sa chcú mzdovými účtovníkmi stať

Miesto konania: Bratislava | Mzdová akadémia Maxim, Dúbravská cesta 2 

Aktuálne termíny kurzov a formulár prihlášky s organizačnými údajmi nájdete na záložke KURZY. 

NÁŠ TIP: Úspešný absolvent kurzu (oboch levelov) získa Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu s názvom “Mzdové účtovníctvo a personalistika”, ktoré má platnosť na celom území SR.

Dovolenka - pracovnoprávna a mzdová príručka (2. vydanie)

Aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Dovolenka – pracovnoprávna a mzdová príručka“ nadväzuje na úspešné vydanie z roku 2016. Prináša odpovede na najdiskutovanejšie otázky a nejasnosti ohľadom dovolenky. Teoretický výklad vhodne dopĺňajú príklady, ako aj judikáty, ktoré pomôžu čitateľovi pri riešení problematických otázok.

Druhy dovoleniek, čerpanie dovolenky, prenášanie či prepadnutie nároku na dovolenku, postup pri výpočte krátenia dovolenky, návod na správne určenie výmery dovolenky sú len názornou ukážkou tém, ktoré čitateľ v publikácii nájde. Okrem dovolenky na zotavenie sa autorka venuje aj špecifickým témam, ako je dovolenka starostu, materská dovolenka, otcovská dovolenka, či rodičovská dovolenka.

Publikácia, ktorá bez akýchkoľvek pochybností nesie prívlastok „praktická pomôcka“, prináša postupy riešenia najčastejších situácií, ktoré sa v súvislosti s dovolenkou v praxi vyskytujú. Vzhľadom na jej zameranie je určená pre zamestnávateľov, mzdových účtovníkov a personalistov, ako aj pre zamestnancov. Knižná publikácia by preto rozhodne nemala chýbať vo vašej “mzdovej knižnici” . Publikáciu si je možné zakúpiť v kníhkupectvách alebo v internetovom obchode priamo u vydavateľa Wolters Kluwer s. r. o.  Cena príručky je 24 €, pri doručovaní poštou je cena poštovného a balného 7 € (poštovné v rámci SR).

Viete, aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou? Koľko si z vášho platu “ukrojí” štát? Chcete prijať nového zamestnanca a neviete koľko mzdových nákladov to bude vašu firmu stáť? Využite našu mzdovú kalkulačku. Stačí zadať hrubý príjem zamestnanca a mzdová kalkulačka vypočíta čistý príjem. Navyše zobrazí prehľadné grafy a tabuľku s rozdelením hrubého príjmu na čistý príjem, poistné a daň. Použiť mzdovú kalkulačku.

Ako úplný začiatočník som vďaka kurzu mzdového účtovníctva získala celkový prehľad o mzdovej agende a vďaka lektorke s "maxim"álnym nasadením a profesionálnym prístupom som odhodlaná sa tejto oblasti venovať a rozširovať si svoje vedomosti. Ďakujem za skvelý kurz.
Školenie bolo nad moje očakávania. Výukové skriptá boli veľmi dobre spracované a dozvedela som sa aktuálne legislatívne novinky. Prístup lektorky bol vysoko profesionálny, bolo poznať, že je odborník v danej problematike, mzdovú akadémiu budem odporúčať ďalším, ktorí by si chceli rozšíriť svoje vedomosti.
Dobrý deň pani Matlovičová, dovoľte mi poďakovať Vám za Váš entuziazmus, zmysel pre povinnosť i detail a hlavne Vašu ústretovosť a trpezlivosť s nami, večnými učencami. Veľmi nám všetkým pomáhate a pri Vašej profesionalite ste nestratili ľudskosť, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Teším sa na Vaše ďalšie školenie v BB:-)
Dnes som dočítala posledné strany naj naj najlepšej knihy, akú som o mzdách mohla čítať. Je veľmi kvalitne a hlavne podrobne spracovaná, obsahuje veľa príkladov pre lepšie pochopenie. Odborne, legislatívne, prakticky - výborná kniha. Ďakujem.
Na legislatívnom školení som bola veľmi spokojná, výklad bol veľmi zaujímavý a aktuálny. Skriptá boli veľmi dobre spracované, pomôžu aj v budúcnosti. Rada sa zúčastním aj ďalších školení v Trenčíne alebo v Bratislave.
Na kurzu jsem si osvojila celkové zpracovaní mzdové problematiky ve slovenské legislativě a mám teď možnost více zrovnat rozdíly oproti české legislativě, což me velice baví. Nejlépe podaný výklad, se kterým jsem se setkala, dobře pochopitelné, moc hezké prostředí … a tešíme se na další školení.
Odporúčam kurz mzdového účtovníctva každému, aj tomu, kto už má so mzdovou agendou skúsenosti. Je to komplexný kurz; nedá sa spoliehať na to, že všetko správne vypočíta mzdový program. Príručka je spracovaná prehľadne a obsahuje veľa príkladov na precvičenie problematiky.
Piešťanský mzdový seminár bol na jednotku s tromi hviezdičkami. Školenie, ktoré je určite jedno z mála veľmi zaujímavých, veľmi oceňujem nielen profesionalitu, ale aj ochotu poradiť a pomôcť, čo je v dnešnej dobe takmer rarita. Školiaci materiál prehľadný a pri práci ho využívam neustále. O rok si chceme určite naplánovať školenie aj s ubytovaním.
Mala som možnosť už absolvovať podobný kurz, ale tomuto sa nič nevyrovná. Pochopila som oveľa viac tematiku, čo mi pomôže ďalej mojej práci. Odporúčam každému, kto rozmýšľa nad prácou personalistiky a mzdovej účtovníčky. Lektorka bola skvelá, vysvetľovanie z praxe a najviac dáva človeku, keď vidí, že lektorku práca baví, vie sa podeliť o svoje vedomosti a skúsenosti, vie to podať ľudskou rečou. Veronika Š