Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Mzdová akadémia MAXIM

Vzdelávajte sa s nami.

Nové tlačivo na OČR-ku a zánik pandemického ošetrovného (13.09.2023)

Od 1.9.2023 sa zrušilo tzv. pandemické ošetrovné. To znamená, že Sociálna poisťovňa bude poskytovať ošetrovné pri ochorení člena rodiny alebo starostlivosti o dieťa už len v rozsahu najviac 14 dní pri jednej potrebe ošetrovania/starostlivosti. Pri každej potrebe ošetrovania/starostlivosti sa nanovo posudzuje nárok na dávku, čiže po 1.9.2023 sa zrušilo reťazenie ošetrovného uplatňované pri pandemickom ošetrovnom. Súčasne sa zrušilo aj používanie tlačív Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) a Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné (na účely výplaty ošetrovného počas krízovej situácie). Nárok na ošetrovné pri chorobe člena rodiny alebo pri starostlivosti o dieťa z dôvodu, že má nariadené karanténne opatrenie/izoláciu alebo že osoba, ktorá sa inak o dieťa stará ochorela, potvrdzujúlekári na origináli tlačiva Žiadosť o ošetrovné.

Poznámka: Do 31.8.2023 platilo, že pokiaľ išlo o pandemickú OČR, podľa § 293es ods. 1 mal zamestnanec vylúčenú povinnosť platiť poistné (nie prerušenie poistenia) od 1. dňa osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti do skončenia tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti. Ošetrovanie, resp. starostlivosť sa preukazovala čestným vyhlásením. Pri vylúčení povinnosti platiť poistné sa nevychádzalo z obdobia trvania pandemickej OČR (nakoľko do tohto obdobia mohlo legitímne zapadnúť aj obdobie v ktorom  poistenec osobne a celodenne neošetroval/nestaral sa – chodil do práce a túto starostlivosť vykonávala manželka), ale sa vychádzalo z obdobia osobného  a celodenného ošetrovania/starostlivosti, ktorá zapadalo do pandemickej OČR a toto obdobie prostredníctvom čestného vyhlásenia poistenec deklaroval - ako nevyhnutú podmienku na vylúčenie povinnosti platiť poistné podľa § 293es zákona.

****

Poistenec má nárok na krátkodobé ošetrovné (tzv. krátkodobá OČR), ak osobne a celodenne ošetruje chorého príbuzného alebo sa osobne a celodenne stará o dieťa podľa potvrdenia príslušného lekára s týmito pravidlami:


  • nárok na ošetrovné trvá najviac 14 kalendárnych dní

  • zamestnanec má vylúčenú povinnosť platiť poistné od prvého dňa OČR do skončenia tohto ošetrovania/starostlivosti, najdlhšie do 14. dňa tohto ošetrovania/starostlivosti

  • povinné poistenie sa prerušuje od 15. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania/starostlivosti o dieťa

Poistenec má nárok na krátkodobé ošetrovné, ak 1./ dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie, 2./ predškolské zariadenie/zariadenie sociálnych služieb/škola, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie, 3./ osoba, ktorá sa o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie/izolácia/bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať. 

Legislatívna novinka: Na situáciu, kedy poistenec potrebuje poskytovať starostlivosť dieťaťu z dôvodu, že detské jasle, materská škola a škola, ktorú dieťa navštevuje sú uzatvorené rozhodnutím príslušného orgánu pripravuje Sociálna poisťovňa nové tlačivo Žiadosť o ošetrovné - uzatvorenie zariadenia rozhodnutím príslušného orgánu, ktoré vyplní rodič a dá ho potvrdiť príslušnému zariadeniu. Pediatri na uvedené  účely tlačivo Žiadosť o ošetrovné už nepotvrdzujú. 

Príklad: Čo ak vznikne pandemické ošetrovné posledný augustový týždeň a preklopí sa do septembra? Trvá len 14 dní, alebo ešte podľa starého zákona? V takomto prípade sa vyplatí pandemické ošetrovné aj po 31. auguste 2023, avšak najviac v rozsahu 14 kalendárnych dní.

Príklad: Môže sa po 31. auguste 2023 žiadať o ošetrovné po 14 dňoch z toho istého dôvodu nanovo na nasledujúcich 14 dní, ak naďalej poistenec ošetruje dieťa?  Toto umožňovalo iba pandemické ošetrovné. Pri klasickom ošetrovnom vzniká nárok na dávku v jednom prípade potreby ošetrovania/starostlivosti len raz a len jednému poistencovi.

Príklad: Môže sa o ošetrovné požiadať rovnako ako o pandemické ošetrovné – elektronicky cez formulár? Keďže klasickú žiadosť o ošetrovné (ošetrovanie blízkej osoby) potvrdzuje lekár, nie je možné o ošetrovné požiadať elektronicky. V prípade nároku na ošetrovné z dôvodu starostlivosti o zdravé dieťa do 11/18 rokov veku, ak dôvodom bude uzatvorenie detských jaslí, materskej školy alebo školy, nárok na ošetrovné sa bude uplatňovať na tlačive, ktoré bude od septembra 2023 dostupné na webe Sociálnej poisťovne.

Ďalšie príklady - zdroj: https://www.socpoist.sk/zivotne-situacie/choroba-osetrovanie/pandemicke-osetrovne-ukoncenie-31-8-2023-otazky-odpovede

 

Aktuálne legislatívne školenia a odborné kurzy v roku 2023

Aj v roku 2023 sme pre vás pripravili legislatívne školenia a odborné kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Na vzdelávacích akciách získate prehľad o aktuálnych legislatívnych zmenách v slovenskej právnej úprave.

****

Školenie: Odmeňovanie za výkon funkcie, podiely na zisku z pohľadu odvodu dane a poistného

Termín: 17.10.2023 | Mzdová akadémia Maxim | Dúbravská cesta 2 | Bratislava

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné školenie, na ktorom získate komplexné informácie ako postupovať pri zdanení podielov na zisku u zamestnancov, u konateľov a u členov štatutárneho orgánu, aký má dopad na zdaňovanie skutočnosť, že je príjemcom dividendy fyzická osoba s majetkovou účasťou alebo bez majetkovej účasti, ale aj skutočnosť, kde je zdroj vyplatených podielov na zisku. 

****

Odborné kurzy: Mzdové účtovníctvo a personalistika

úspešný absolvent kurzu získa Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu s názvom “Mzdové účtovníctvo a personalistika”, ktoré má celoštátnu platnosť



Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné kurzy "Mzdové účtovníctvo a personalistika pre začiatočníkov [level1 a level 2], ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Cieľom kurzu je získať znalosti pre samostatné vedenie personálnej a mzdovej agendy. Kurz sa skladá z dvoch častí (teoretická časť a praktická príprava); získané znalostí si možno preveriť “v záverečnom teste”. Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. V prípade záujmu o prehĺbenie vedomostí o mzdovej problematike sa možno prihlásiť aj na kurz pre pokročilých, ktorý je určený absolventom kurzu pre začiatočníkov, príp. tým, ktorí si chcú svoje znalosti o mzdovej problematike rozšíriť.

Cieľová skupina: mzdoví účtovníci, personalisti, zamestnanci, “úplní” začiatočníci, ktorí sa chcú mzdovými účtovníkmi stať

Miesto konania: Bratislava | Mzdová akadémia Maxim, Dúbravská cesta 2 

Aktuálne termíny kurzov a formulár prihlášky s organizačnými údajmi nájdete na záložke KURZY. 

****

Školenie: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023, ročná mzdová uzávierka a legislatívne zmeny platné od 1.1.2024

Tak ako každý rok, zamestnávateľ vysporiadava ročnú daňovú povinnosť z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, ktoré boli počas roka zdaňované preddavkovým spôsobom. Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na decembrové a januárové termíny školení, na ktorých získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň s ukážkami na konkrétnych príkladoch, aké sú povinnosti zamestnávateľa pri ročnej mzdovej uzávierke a aké sú legislatívne zmeny od 1.1.2024. Aktuálne termíny a formulár prihlášky s organizačnými údajmi nájdete na záložke ŠKOLENIA.

Exekučné zrážky zo mzdy - 2. vydanie NOVINKA👌

Predstavujeme vám 2. rozšírené vydanie odbornej príručky EXEKUČNÉ ZRÁŽKY ZO MZDY. V druhom vydaní je odborná príručka doplnená o dve nové kapitoly a popisuje posledné legislatívne zmeny, ktoré majú priamy dopad na výpočet zrážok zo mzdy. Aj po rozšírení a prepracovaní prvého vydania, si príručka zachováva svoj praktický účel, nakoľko obsahuje viac ako 70 riešených príkladov.

Pre začínajúcich mzdových účtovníkov je príručka vstupnou bránou do jednej zo zaujímavých oblastí mzdového účtovníctva. Významnou pomôckou je pre nich vysvetlenie základných pojmov súvisiacich s výkonom zrážok zo mzdy zamestnanca, popis povinností zamestnávateľa a výpočet exekučných zrážok na konkrétnych príkladoch. Príručka je určená aj tým mzdovým účtovníkom a personalistom, ktorí majú záujem dozvedieť sa o téme výkonu zrážok zo mzdy viac a chcú sa v tejto náročnej problematike lepšie zorientovať. Čitateľ v nej nájde odpovede ako postupovať napríklad pri určovaní poradia pri uspokojovaní pohľadávok, či pri súčinnosti s exekútorom.

Odborná príručka je dostatočne univerzálna aj pre externé použitie. V tomto smere je využiteľná pre širokú odbornú verejnosť a všetkých tých, ktorí sa vo svojej praxi s témou výkonu zrážok stretávajú. Pevne veríme, že aj druhé vydanie bude pre vás výborným pomocníkom v praxi. Cena príručky  je 10,90 € + DPH, pri doručovaní poštou je cena poštovného a balného 4,17 € + DPH (poštovné v rámci SR). 

LETNÁ AKCIA: Odbornú príručku si možno zakúpiť s 50% zľavou: 5,455 € + DPH = 6 €. 

Viete, aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou? Koľko si z vášho platu “ukrojí” štát? Chcete prijať nového zamestnanca a neviete koľko mzdových nákladov to bude vašu firmu stáť? Využite našu mzdovú kalkulačku. Stačí zadať hrubý príjem zamestnanca a mzdová kalkulačka vypočíta čistý príjem. Navyše zobrazí prehľadné grafy a tabuľku s rozdelením hrubého príjmu na čistý príjem, poistné a daň. Použiť mzdovú kalkulačku.

Ako úplný začiatočník som vďaka kurzu mzdového účtovníctva získala celkový prehľad o mzdovej agende a vďaka lektorke s "maxim"álnym nasadením a profesionálnym prístupom som odhodlaná sa tejto oblasti venovať a rozširovať si svoje vedomosti. Ďakujem za skvelý kurz.
Školenie bolo nad moje očakávania. Výukové skriptá boli veľmi dobre spracované a dozvedela som sa aktuálne legislatívne novinky. Prístup lektorky bol vysoko profesionálny, bolo poznať, že je odborník v danej problematike, mzdovú akadémiu budem odporúčať ďalším, ktorí by si chceli rozšíriť svoje vedomosti.
Dobrý deň pani Matlovičová, dovoľte mi poďakovať Vám za Váš entuziazmus, zmysel pre povinnosť i detail a hlavne Vašu ústretovosť a trpezlivosť s nami, večnými učencami. Veľmi nám všetkým pomáhate a pri Vašej profesionalite ste nestratili ľudskosť, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Teším sa na Vaše ďalšie školenie v BB:-)
Dnes som dočítala posledné strany naj naj najlepšej knihy, akú som o mzdách mohla čítať. Je veľmi kvalitne a hlavne podrobne spracovaná, obsahuje veľa príkladov pre lepšie pochopenie. Odborne, legislatívne, prakticky - výborná kniha. Ďakujem.
Na legislatívnom školení som bola veľmi spokojná, výklad bol veľmi zaujímavý a aktuálny. Skriptá boli veľmi dobre spracované, pomôžu aj v budúcnosti. Rada sa zúčastním aj ďalších školení v Trenčíne alebo v Bratislave.
Na kurzu jsem si osvojila celkové zpracovaní mzdové problematiky ve slovenské legislativě a mám teď možnost více zrovnat rozdíly oproti české legislativě, což me velice baví. Nejlépe podaný výklad, se kterým jsem se setkala, dobře pochopitelné, moc hezké prostředí … a tešíme se na další školení.
Odporúčam kurz mzdového účtovníctva každému, aj tomu, kto už má so mzdovou agendou skúsenosti. Je to komplexný kurz; nedá sa spoliehať na to, že všetko správne vypočíta mzdový program. Príručka je spracovaná prehľadne a obsahuje veľa príkladov na precvičenie problematiky.
Piešťanský mzdový seminár bol na jednotku s tromi hviezdičkami. Školenie, ktoré je určite jedno z mála veľmi zaujímavých, veľmi oceňujem nielen profesionalitu, ale aj ochotu poradiť a pomôcť, čo je v dnešnej dobe takmer rarita. Školiaci materiál prehľadný a pri práci ho využívam neustále. O rok si chceme určite naplánovať školenie aj s ubytovaním.
Mala som možnosť už absolvovať podobný kurz, ale tomuto sa nič nevyrovná. Pochopila som oveľa viac tematiku, čo mi pomôže ďalej mojej práci. Odporúčam každému, kto rozmýšľa nad prácou personalistiky a mzdovej účtovníčky. Lektorka bola skvelá, vysvetľovanie z praxe a najviac dáva človeku, keď vidí, že lektorku práca baví, vie sa podeliť o svoje vedomosti a skúsenosti, vie to podať ľudskou rečou. Veronika Š