Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Mzdová kalkulačka

Praktická mzdová kalkulačka vypočíta čistý príjem zamestnanca a celkovú cenu práce zamestnávateľa. Stačí zadať hrubý príjem zamestnanca a mzdová kalkulačka vypočíta to, čo zamestnanec dostane po odpočítaní odvodov na poistné a dane. Ak si zamestnanec uplatní aj daňový bonus na dieťa, čistý príjem sa môže ešte zvýšiť. Výšku čistého príjmu tiež ovplyvní, či si zamestnanec uplatní u zamestnávateľa daňovú úľavu na daňovníka. Uplatniť si ju však môže za to isté obdobie (za ten istý mesiac) len u jedného zamestnávateľa.

V roku 2023 je výška daňového bonusu 50 € mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo 140 € mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku. Skutočná výška daňového bonusu je však závislá od konkrétneho dosiahnutého základu dane zamestnanca a od počtu vyživovaných detí. V mzdovej kalkulačke je preto daňový bonus uvedený v informatívnej výške.

Základné údaje

Uplatňujem
daňovú úľavu

Čistý príjem (€)

829.41

Grafické zobrazenie

Podrobnosti výpočtu

Zamestnanec Zamestnávateľ Štát
Parameter Sadzba Suma Sadzba Suma Suma
Parameter Zamestnanec sadzba Zamestnanec suma Zamestnávateľ sadzba Zamestnávateľ suma Štát suma
Hrubý príjem 1000.00 € 1000.00 €
Zdravotné poistenie 4.0 % 40.00 € 10.00 % 100.00 € 140.00 €
Nemocenské poistenie 1.4 % 14.00 € 1.40 % 14.00 € 28.00 €
Dôchodkové poistenie starobné 4.0 % 40.00 € 14.00 % 140.00 € 180.00 €
Dôchodkové poistenie invalidné 3.0 % 30.00 € 3.00 % 30.00 € 60.00 €
Poistenie v nezamestnanosti 1.0 % 10.00 € 1.00 % 10.00 € 20.00 €
Garančné poistenie 0.25 % 2.50 € 2.50 €
Rezervný fond solidarity 4.75 % 47.50 € 47.50 €
Úrazové poistenie 0.80 % 8.00 € 8.00 €
Poistné spolu 13.4 % 134.00 € 35.2 % 352.00 € 486.00 €
Čiastkový základ dane 866.00 €
Nezdaniteľná časť základu dane 410.24 €
Daňový základ 455.76 €
Daňový základ (19%) 455.76 €
Daňový základ (25%) 0.00 €
Daň (19%) 19.0 % 86.59 €
Daň (25%) 25.0 % 0.00 €
Daň z príjmu 86.59 € 86.59 €
Daňový bonus na deti 1 50.00 €
Čistý príjem 829.41 €
Príjem zamestnanca | Náklady | Príjem štátu +829.41 € -1352.00 € +572.59 €