Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Školenia

Mzdová akadémia Maxim poskytuje legislatívne školenia ako jednodňové vzdelávacie aktivity, ktoré sú zamerané na aktuálne legislatívne zmeny a ich dopady na spracovanie mzdového účtovníctva v praxi. Počas kalendárneho roka organizujeme školenia s tématikou z oblasti pracovnoprávnych vzťahov a z oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, školenia na tému výkon exekučných zrážok zo mzdy zamestenanca, školenia na tému ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti fyzických osôb a ročná uzávierka v mzdovej učtárni. Školenia prebiehajú v príjemnom prostredí a umožňujú účastníkom získať odborné znalosti pre kvalifikované vedenie mzdového účtovníctva a súvisiacej HR agendy v súkromných i štátnych organizáciách. Vzdelávanie sa uskutočňuje v školiacich priestoroch vybavených modernou školiacou technikou (dataprojektor, projekčné plátno, flip-chart). Účastníci obdržia na každom školení školiaci materiál vrátane praktických príkladov.  V cene školenia je zahrnutý školiaci materiál, písacie potreby, coffeebreak (káva, čaj), minerálka a teplý obed.

Mzdová akadémia Maxim poskytuje aj in-house školenia, ktoré sú „šité na mieru“ podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Hlavným cieľom legislatívnch školení je zrozumiteľný výklad legislatívnych zmien s dopadom na vedenie a spracovanie mzdového účtovníctva.

"Veľká" novela Zákonníka práce s dopadom na vedenie mzdovej agendy a zmeny v sociálnom poistení (online)

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné školenie, na ktorom získate informácie ako aplikovať zmeny v pracovnoprávnej oblasti v praxi. Dňa 4.2.2021 bola schválená novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorá nadobúda účinnosť od 1.3.2021. Upravuje sa výpočet dovolenky z dôvodu starostlivosti o dieťa, menia sa podmienky výkonu práce z domácnosti zamestnanca, zavádza sa možnosť zamestnanca vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravovanie, a novinkou je zavedenie aj nového druhu výpovedného dôvodu. Od 1.4.2021 nastávajú zmeny aj v sociálnom poistení. Upravuje sa inštitút krátkodobého ošetrovného a zavádza sa nový inštitút tzv. dlhodobé ošetrovné. Z tohto dôvodu sa upravuje doklad, ktorým sa preukazuje neprítomnosť zamestnanca v práci z dôvodu potreby ošetrovania, či starostlivosti o blízkeho príbuzného. Pozývame vás na odborné online školenie, kde vás oboznámime týmito aktuálnymi legislatívnymi zmenami. 

Termín:  15.4.2021 
Časový rozsah:  9:00 - 15:00
Účastnícky poplatok: 79 € + DPH


Prezentácia účastníkov v čase od 8:00 do 9:00 --> Prihlásenie do virtuálnej prednáškovej miestnosti prebieha kliknutím na doručený webový odkaz; odporúčame použiť prehliadač (browser) Google Chrome, Mozilla, Safari.  Registrácia bude prebiehať v deň konania školenia od 8:00 do 9:00, čo je dostatočný časový priestor, kedy môžete vyriešiť prípadné problémy s prihlásením. Tí z vás, ktorí sa budú prihlasovať do virtuálnej prednáškovej miestnosti prvýkrát, odporúčame využiť pomoc vášho kolegu z IT.

Legislatívne online školenie bude prebiehať cez aplikáciu Cisco Webex Meetings vo virtuálnej prednáškovej miestnosti, kde sa budeme počuť a vidieť. Stačí mať pripojenie na internet a v prípade väčšieho komfortu je vhodné mať aj mikrofón a webkameru (nie je to však podmienkou). Stručný návod:

1. Prihlásiť sa na školenie rovnako ako na "klasické školenie". Jeden účastník predstavuje jeden platený prístup. To znamená, že ak sa chcú školenia zúčastniť napr. dvaja zamestnanci z tej istej firmy, musia sa zaregistrovať ako dvaja účastníci, čo predstavuje dva platené prístupy.

2. Uviesť v prihláške na položke "E-mailový kontakt" e-mailovú adresu tej osoby/tých osôb, ktorá/é sa má/majú zúčastniť školenia (inak sa nebude/nebudú vedieť školenia zúčastniť). E-mailovú adresu treba uviesť v správnom tvare, inak sa môže stať, že webový odkaz na prihlásenie sa do virtuálnej prednáškovej miestnosti nebude doručený! V prihláške na školenie sa nachádza aj položka "Poznámka", kde môžete uviesť rôzne údaje, napr. ďalšie e-mailové adresy účastníkov školenia, ďalšiu e-mailovú adresu, na ktorú chcete doručiť faktúru na úhradu, príp. požiadavku na doručenie webového odkazu na testovacie prihlásenie, či iný dôležitý údaj. 

3. Kliknúť na webový odkaz, ktorý zašle vzdelávacia agentúra účastníkovi najneskôr 1 deň pred školením a to na e-mailovú adresu, ktorú uviedol účastník v prihláške na školenie. Účastník bude vyzvaný na vloženie údajov: meno a priezvisko, e-mailová adresa účastníka a klikne na zelené tlačidlo Join meeting/Pripojit sa k schodzke. Účastník sa nachádza vo virtulnej prednáškovej miestnosti a môže sa zúčastniť prednášky. Školiaci materiál bude zaslaný účastníkovi 2 dni pred školením; podmienkou je, že uhradil účastnícky poplatok.

Aktuálne legislatívne zmeny a postupy v mzdovej učtárni - dvojdňový mzdový seminár

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na dvojdňovú odbornú vzdelávaciu akciu určenú najmä mzdovým účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti, ktorá sa profesionálne venuje mzdovému účtovníctvu. Po náročnom prednáškovom dni budete mať možnosť sa zrelaxovať v priestoroch hotelového wellness, ktoré zahŕňa voľný vstup do elegantného krytého bazéna, fínsku, parnú a infra saunu a vírivku v rámci bazéna, príp. sa poprechádzať v okolí hotela, kde sa nachádza pekný park. Kapacita seminára je limitovaná, preto ak máte o účasť na seminári vážny záujem, treba sa z dôvodu obmedzenej kapacity včas zaregistrovať.

Termín: 16. a 17. júna 2021 (streda - štvrtok).
Miesto konania: Hotel Park Piešťany

Hotel Park ponúka nadštandardné služby štvorhviezdičkového hotela. Nachádza sa v príjemnom a tichom prostredí mestského parku v blízkosti ramena rieky Váh. Známy Kúpeľný ostrov sa nachádza cca 800 metrov od hotela. Pre svoju polohu je Hotel Park obľúbený u hostí, ktorí vyhľadávajú pokoj a relax, a popri tom chcú mať na dosah centrum spoločenského a kúpeľného diania. Tešíme sa na Vašu účasť. 

Prvý deň vzdelávacej akcie

  • Úprava sumy životného minima s dopadom na výpočet exekučných zrážok        
  • Dovolenka v mzdovej učtárni a priemerný hodinový zárobok

Druhý deň vzdelávacej akcie

  • Aplikácia zákona o zdravotnom a sociálnom poistení
  • Použitie sociálneho fondu z pohľadu daní a odvodov