Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Školenia

Mzdová akadémia Maxim poskytuje legislatívne školenia ako jednodňové vzdelávacie aktivity, ktoré sú zamerané na aktuálne legislatívne zmeny a ich dopady na spracovanie mzdového účtovníctva v praxi. Počas kalendárneho roka organizujeme školenia s tématikou z oblasti pracovnoprávnych vzťahov a z oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, školenia na tému výkon exekučných zrážok zo mzdy zamestenanca, školenia na tému ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti fyzických osôb a ročná uzávierka v mzdovej učtárni. Školenia prebiehajú v príjemnom prostredí a umožňujú účastníkom získať odborné znalosti pre kvalifikované vedenie mzdového účtovníctva a súvisiacej HR agendy v súkromných i štátnych organizáciách. Vzdelávanie sa uskutočňuje v školiacich priestoroch vybavených modernou školiacou technikou (dataprojektor, projekčné plátno, flip-chart). Účastníci obdržia na každom školení školiaci materiál vrátane praktických príkladov.  V cene školenia je zahrnutý školiaci materiál, písacie potreby, coffeebreak (káva, čaj), minerálka a teplý obed.

Mzdová akadémia Maxim poskytuje aj in-house školenia, ktoré sú „šité na mieru“ podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Hlavným cieľom legislatívnch školení je zrozumiteľný výklad legislatívnych zmien s dopadom na vedenie a spracovanie mzdového účtovníctva.

Exekučné zrážky zo mzdy po zmene životného minima od 1.7.2024, odchodné a aktuálne legislatívne zmeny - 5. ročník mzdového seminára

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na 5. ročník mzdového seminára, ktorý je zameraný na aktuálne legislatívne zmeny a nové postupy v mzdovej učtárni. Ide o jedinečnú vzdelávaciu akciu, ktorá je určená mzdovým účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti, ktorá sa profesionálne venuje agende mzdového účtovníctva a personalistiky.

V roku 2024 sa mzdový seminár uskutoční v dvoch formách - ako prezenčné školenie a aj ako webinár. Seminár je zameraný na najvýznamnejšie legislatívne zmeny s dopadom na vedenie mzdového účtovníctva a personalistiky. V prvom tematickom bloku získate informácie, ako má zamestnávateľ postupovať pri realizácii zrážok z príjmu zamestnanca pri nútenom výkone rozhodnutia a ako aplikovať ustanovenia Zákonníka práce a Nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov. V druhom tematickom bloku sa budeme venovať vybraným témam z pracovnoprávnej oblasti ako je inštitút odchodného a odstupného, dovolenka zamestnanca, príspevok na stravu a ďalším aktuálnym legislatívnym zmenám (v legislatívnom procese sú dve novely Zákonníka práce). Podrobný program nájdete TU.

Termín: 20.06.2024 | Mzdová akadémia Maxim Dúbravská cesta 2 - Bratislava OBSADENÉ!
Termín: 24.06.2024 | Mzdová akadémia Maxim Dúbravská cesta 2 - Bratislava OBSADENÉ!

Účastnícky poplatok: 119 € + DPH (školiaci materiál, káva/čaj, minerálka, obed - výber z 5 jedál)

Termín: 26.06.2024 | WEBINÁR
Účastnícky poplatok: 89 € + DPH (školiaci materiál v elektronickej forme)

Zo mzdového seminára si odnesiete obsiahly študijný materiál, prehľadne tabuľky "Platenie poistného na zdravotné a sociálne poistenie" a losovať budeme odborné publikácie, voucher - zľava 20% na vami vybrané ďalšie školenie a vecné darčeky od Mzdovej akadémie Maxim. 

Prvá tematicka časť mzdového seminára:

  • zmena životného minima od 1.7.2024 a dopad na mzdové veličiny
  • uplatňovanie tretinového systému pri výpočte exekučných zrážok od 1.7.2024
  • oznamovacie povinnosti zamestnávateľa, dohoda o zrážkach zo mzdy (vzor)

Druhá tematicka časť mzdového seminára:

  • odchodné a odstupné - preukazovanie nároku, výpočet a výplata zamestnancovi
  • dovolenka zamestnanca, príspevok na stravovanie - aktuálne otázky z praxe
  • ďalšie vybrané témy z pracovnoprávnej a mzdovej oblasti v nadväznosti na aktuálny legislatívny proces

****
WEBINÁR bude prebiehať cez aplikáciu Cisco Webex Meetings vo virtuálnej prednáškovej miestnosti. Stačí mať pripojenie na internet a v prípade väčšieho komfortu je vhodné mať aj mikrofón a webkameru (nie je to však podmienkou). Návod na pripojenie vám bude zaslaný po registrácii (po prihlásení) na školenie.

UPOZORNENIE: Webový odkaz na stiahnutie školiaceho materiálu a webový odkaz, cez ktorý sa účastník prihlási na online školenie bude účastníkovi zaslaný 2 dni pred termínom školenia na e-mailovú adresu, ktorú UVIEDOL v prihláške na školenie. ODPORÚČAME PRETO, aby ste si mailovú/mailové adresu/adresy v prihláške, ktorá vám bola po registrácii doručená, skontrolovali. Na prihláškach uvádzate v niektorých prípadoch len mailovú adresu fakturačného oddelenia. Prihlasovanie do virtuálnej prednáškovej miestnosti bude prebiehať v deň konania školenia v čase od 8:30 do 9:00. Prihlásiť sa môžu len účastníci registrovaní na školenie; pri prihlásení na online školenie je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko, pre nutnú identifikáciu v prezenčnej listine.