Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Školenia

Mzdová akadémia Maxim poskytuje legislatívne školenia ako jednodňové vzdelávacie aktivity, ktoré sú zamerané na aktuálne legislatívne zmeny a ich dopady na spracovanie mzdového účtovníctva v praxi. Počas kalendárneho roka organizujeme školenia s tématikou z oblasti pracovnoprávnych vzťahov a z oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, školenia na tému výkon exekučných zrážok zo mzdy zamestenanca, školenia na tému ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti fyzických osôb a ročná uzávierka v mzdovej učtárni. Školenia prebiehajú v príjemnom prostredí a umožňujú účastníkom získať odborné znalosti pre kvalifikované vedenie mzdového účtovníctva a súvisiacej HR agendy v súkromných i štátnych organizáciách. Vzdelávanie sa uskutočňuje v školiacich priestoroch vybavených modernou školiacou technikou (dataprojektor, projekčné plátno, flip-chart). Účastníci obdržia na každom školení školiaci materiál vrátane praktických príkladov.  V cene školenia je zahrnutý školiaci materiál, písacie potreby, coffeebreak (káva, čaj), minerálka a teplý obed.

Mzdová akadémia Maxim poskytuje aj in-house školenia, ktoré sú „šité na mieru“ podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Hlavným cieľom legislatívnch školení je zrozumiteľný výklad legislatívnych zmien s dopadom na vedenie a spracovanie mzdového účtovníctva.

Ročné zúčtovanie preddavkoch na daň za rok 2019, ročná uzávierka a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni od 1.1.2020

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Aj na prelome rokov 2019/2020 pripravuje Mzdová akadémia Maxim odborné školenie, na ktorom získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti. Ako vždy súčasťou tohto školenia budú aj povinnosti, ktoré je potrebné vykonať pri ročnej mzdovej uzávierke a prehľad legislatívnych noviniek platných od 1.1.2020. O toto školenie je každoročne veľmi vysoký záujem, a preto sme sa rozhodli naše vzdelávacie aktivity rozšíriť. NOVINKOU je, že školenie sa bude konať aj v meste KOŠICE. Tešíme sa na Vašu účasť! 

Termín: 17.12.2019 – Malacky
Termín: 18.12.2019 – Bratislava
Termín: 10.01.2020 – Bratislava
Termín: 16.01.2020 – Trenčín 
Termín: 17.01.2020 – Bratislava
Termín: 21.01.2020 – Košice NOVINKA!
Termín: 22.01.2020 – Žilina
Termín: 23.01.2020 – Piešťany
Termín: 24.01.2020 – Trnava
Termín: 27.01.2020 – Banská Bystrica
Termín: 28.01.2020 – Malacky
Termín: 13.02.2020 – Bratislava

Už viete, kedy nebude zamestnanec povinný, na účely uplatnenia daňového bonusu, predložiť potvrdenie o návšteve školy? Ste pripravení na ročné zúčtovanie dane za rok 2019 a legislatívne zmeny? Počas jediného dňa sa dozviete všetko podstatné, čo potrebuje mzdová účtáreň vedieť na prelome rokov 2019/2020. Každý z účastníkov obdrží mzdový pracovný kalendár a praktickú mzdovú kalkulačku s parametrami platnými pre rok 2020. Aké legislatívne zmeny nás čakajú?

👉 Zvýšenie minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov
👉 Zvýšenie mzdových príplatkov podľa Zákonníka práce
👉Zmeny pri výplate letného a vianočného platu a zvýšenie výmery dovolenky (z dôvodu starostlivosti o dieťa)
👉 Rekreačný príspevok a nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa
👉 Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
👉 Nové určovanie dôchodkového veku 
👉 Zaokrúhľovanie daňových veličín od 1.1.2020 po novom
👉 Nové plnenia oslobodené od dane (príspevok na vzdelávanie, príspevok zo sociálneho fondu na lekárske prehliadky)
👉 Zmeny pri príspevku na ubytovanie a na dopravu zamestnancov
👉 Zvýšenie daňovej úľavy na daňovníka a zmeny pri výpočte ročnej daňovej povinnosti
👉 Zmeny pri podpisovaní vyhlásenie na zdanenie príjmov a elektronické doručovanie daňových tlačív
👉 Postup pri predkladaní potvrdenia o návšteve školy na účely priznania daňového bonusu
👉 Zmeny pri odmeňovaní zamestnancov vo verejnej a v štátnej službe