Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Školenia

Mzdová akadémia Maxim poskytuje legislatívne školenia ako jednodňové vzdelávacie aktivity, ktoré sú zamerané na aktuálne legislatívne zmeny a ich dopady na spracovanie mzdového účtovníctva v praxi. Počas kalendárneho roka organizujeme školenia s tématikou z oblasti pracovnoprávnych vzťahov a z oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, školenia na tému výkon exekučných zrážok zo mzdy zamestenanca, školenia na tému ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti fyzických osôb a ročná uzávierka v mzdovej učtárni. Školenia prebiehajú v príjemnom prostredí a umožňujú účastníkom získať odborné znalosti pre kvalifikované vedenie mzdového účtovníctva a súvisiacej HR agendy v súkromných i štátnych organizáciách. Vzdelávanie sa uskutočňuje v školiacich priestoroch vybavených modernou školiacou technikou (dataprojektor, projekčné plátno, flip-chart). Účastníci obdržia na každom školení školiaci materiál vrátane praktických príkladov.  V cene školenia je zahrnutý školiaci materiál, písacie potreby, coffeebreak (káva, čaj), minerálka a teplý obed.

Mzdová akadémia Maxim poskytuje aj in-house školenia, ktoré sú „šité na mieru“ podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Hlavným cieľom legislatívnch školení je zrozumiteľný výklad legislatívnych zmien s dopadom na vedenie a spracovanie mzdového účtovníctva.

Odmeňovanie za výkon funkcie, podiely na zisku z pohľadu odvodu dane a poistného na ZP a SP

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné školenie, na ktorom získate komplexné informácie ako postupovať pri zdanení podielov na zisku u zamestnancov, u konateľov a u členov štatutárneho orgánu, aký má dopad na zdaňovanie skutočnosť, že je príjemcom dividendy fyzická osoba s majetkovou účasťou alebo bez majetkovej účasti, ale aj skutočnosť, kde je zdroj vyplatených podielov na zisku. Podiely na zisku (dividenda) sa považujú za osobitný druh príjmu a s týmto peňažným plnení sa mzdové učtárne stretávajú v poslednej dobe čoraz častejšie. Ide o veľmi špecifickú problematiku, v ktorej za posledné obdobie nastali v oblasti zdaňovania a odvodu poistného významné legislatívne zmeny.

Termín: 17.10.2023 | Mzdová akadémia Maxim, Bratislava, Dúbravská cesta 2 (budova Westend Tower)
Účastnícky poplatok: 119 € + DPH (školiaci materiál, písacie potreby, káva/čaj, minerálka, obed)

Podrobný program nájdete TU.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023, uzávierka zdaňovacieho obdobia a legislatívne zmeny od 1.1.2024

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Tak ako každý rok, opäť očakávajú zamestnávateľov povinnosti spojené s vysporiadaním daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, ktoré boli počas roka zdaňované preddavkovým spôsobom. Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné školenie, na ktorom získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti; ako vždy súčasťou tohto školenia bude aj popis povinnosti pri vykonaní ročnej mzdovej uzávierky a legislatívne zmeny v pracovnoprávnej oblasti, v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, a zdaňovania príjmov zo závislej činnosti platné od 1.1.2024.

Počas jediného dňa sa dozviete všetko podstatné, čo potrebuje mzdová učtáreň vedieť na prelome rokov 2023/2024. Každý z účastníkov obdrží mzdový kalendár s pracovnými fondami a praktickú mzdovú kalkulačku s parametrami platnými pre rok 2024. Školenia sa uskutočnia v nižšie uvedených termínoch:

Termín: 21.12.2023 | Bratislava Hotel Loft
Termín: 11.01.2024 | Piešťany Park Hotel
Termín: 12.01.2024 | Bratislava Hotel Loft
Termín: 15.01.2024 | Trnava Aquapark
Termín: 16.01.2024 | Malacky Mestský úrad Malacky (budova Inkubátora)
Termín: 17.01.2024 | Bratislava Hotel Loft
Termín: 18.01.2024 | Trenčín Hotel Magnus
Termín: 22.01.2024 | Košice Hotel Košice
Termín: 23.01.2024 | Banská Bystrica Hotel Lux
Termín: 24.01.2024 | Žilina Hotel Galileo TOP AKCIA!
Termín: 15.02.2024 | Bratislava Hotel Loft
Termín: 22.02.2024 | Bratislava | online (cez aplikáciu Cisco Webex Meetings)

Upozornenie:  V Bratislave je zmena miesta konania školenia - Hotel LOFT. Tento hotel sa nachádza na Štefánikovej ulici č. 4 v blízkosti prezidentského paláca (10 minút od Železničnej stanice). Je tam výborná dostupnosť MHD - zastávka Hodžovo námestie. Parkovanie: priamo v podzemnej garáži hotela (3 €/h), alebo pred hotelom na ulici Spojná podĺž chodníka (1,50 €/h formou SMS správy).