Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Školenia

Mzdová akadémia Maxim poskytuje legislatívne školenia ako jednodňové vzdelávacie aktivity, ktoré sú zamerané na aktuálne legislatívne zmeny a ich dopady na spracovanie mzdového účtovníctva v praxi. Počas kalendárneho roka organizujeme školenia s tématikou z oblasti pracovnoprávnych vzťahov a z oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, školenia na tému výkon exekučných zrážok zo mzdy zamestenanca, školenia na tému ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti fyzických osôb a ročná uzávierka v mzdovej učtárni. Školenia prebiehajú v príjemnom prostredí a umožňujú účastníkom získať odborné znalosti pre kvalifikované vedenie mzdového účtovníctva a súvisiacej HR agendy v súkromných i štátnych organizáciách. Vzdelávanie sa uskutočňuje v školiacich priestoroch vybavených modernou školiacou technikou (dataprojektor, projekčné plátno, flip-chart). Účastníci obdržia na každom školení školiaci materiál vrátane praktických príkladov.  V cene školenia je zahrnutý školiaci materiál, písacie potreby, coffeebreak (káva, čaj), minerálka a teplý obed.

Mzdová akadémia Maxim poskytuje aj in-house školenia, ktoré sú „šité na mieru“ podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Hlavným cieľom legislatívnch školení je zrozumiteľný výklad legislatívnych zmien s dopadom na vedenie a spracovanie mzdového účtovníctva.

Ročné zúčtovanie preddavkoch na daň za rok 2019, ročná uzávierka a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni od 1.1.2020

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Aj na prelome rokov 2019/2020 pripravuje Mzdová akadémia Maxim odborné školenie, na ktorom získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti. Ako vždy súčasťou tohto školenia budú aj povinnosti, ktoré je potrebné vykonať pri ročnej mzdovej uzávierke a prehľad legislatívnych noviniek platných od 1.1.2020. O toto školenie je každoročne veľmi vysoký záujem, a preto sme sa rozhodli naše vzdelávacie aktivity rozšíriť. NOVINKOU je, že školenie sa bude konať aj v meste KOŠICE. Tešíme sa na Vašu účasť! 

Už viete, kedy nebude zamestnanec povinný, na účely uplatnenia daňového bonusu, predložiť potvrdenie o návšteve školy? Ste pripravení na ročné zúčtovanie dane za rok 2019 a legislatívne zmeny? Počas jediného dňa sa dozviete všetko podstatné, čo potrebuje mzdová účtáreň vedieť na prelome rokov 2019/2020. Každý z účastníkov obdrží mzdový pracovný kalendár a praktickú mzdovú kalkulačku s parametrami platnými pre rok 2020. Aké legislatívne zmeny nás čakajú?

Aktuálne legislatívne zmeny a postupy v mzdovej učtárni - dvojdňovvý mzdový seminár

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Na základe veľkého záujmu z minulého roka vás Mzdová akadémia Maxim pozýva na dvojdňový odborný vzdelávací seminár pre mzdárov, personalistov a ekonómov. Účasť na mzdovom seminári si možno zvoliť na jednom dni alebo na dvoch dňoch. Kapacita seminára je limitovaná, preto ak máte o účasť na seminári vážny záujem, treba sa z dôvodu obmedzenej kapacity včas zaregistrovať.

Termín: 17. a 18. júna 2020 (streda - štvrtok).
Miesto konania: Hotel Park Piešťany

Hotel Park ponúka nadštandardné služby štvorhviezdičkového hotela. Nachádza sa v príjemnom a tichom prostredí mestského parku v blízkosti ramena rieky Váh. Známy Kúpeľný ostrov sa nachádza cca 800 metrov od hotela. Pre svoju polohu je Hotel Park obľúbený u hostí, ktorí vyhľadávajú pokoj a relax, a popri tom chcú mať na dosah centrum spoločenského a kúpeľného diania. Tešíme sa na Vašu účasť. Účastníci oboch dní odborného seminára budú zároveň zaradení do zlosovania o praktické ceny a budú mať možnosť sa zrelaxovať v priestoroch hotelového wellness, ktoré zahŕňa voľný vstup do elegantného krytého bazéna, fínsku, parnú a infra saunu a vírivku v rámci bazéna, príp. sa poprechádzať v okolí hotela, kde sa nachádza krásny park. Program seminára je nasledovný:

1. školiaci deň

  • Úprava sumy životného minima s dopadom na výpočet exekučných zrážok        
  • Pracovný čas a jeho evidencia, a konto pracovného času
  • Odmeňovanie práce nadčas a práce vo sviatok
  • Príplatky za výkon práce (pracovný pomer, dohody)

2. školiaci deň

  • Sociálny fond a zamestnanecké benefity
  • Dovolenka v mzdovej učtárni v otázkach a odpovediach
  • Príspevok na rekreáciu
  • Príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca

Vedenie mzdovej agendy v súlade so zákonom o zdravotnom a sociálnom poistení

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na školenie, na ktorom získate komplexný pohľad na oblasť zdravotného a sociálneho poistenia v súvislosti s vedením mzdového účtovníctva a personalistiky. Okrem legislatívnych noviniek si preberieme aj postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne a vykazovanie odvodov na poistné z príjmu plynúceho osobitnej kategórii zamestnancov (študenti, dôchodcovia, zamestnanci na materskej a rodičovskej dovolenke). Na konkrétnych príkladoch uvedieme povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s vyplácaním náhrady príjmu pri dočasnej práceneschopnosti, legislatívne zmeny pri poskytovaní pracovného voľna z dôvodu ošetrovania chorého "člena rodiny" a osobitosti pri spracovaní evidenčných listov dôchodkového poistenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vedenia mzdovej agendy. Venovať sa budeme aj odvodu poistného na zdravotné a sociálne poistenie (uplatniteľná legislatíva) pri výkone práce v dvoch a viacerých štátoch EÚ, a povinnostiam zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca na výkon práce do krajín EÚ.