Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Kurzy

Mzdová akadémia Maxim poskytuje kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky pre začiatočníkov a pre pokročilých ako viacdňové vzdelávacie aktivity. Kurzy umožňujú účastníkom získať základné a rozšírené znalosti pre kvalifikované vedenie mzdového účtovníctva a súvisiacej HR agendy. Cieľom kurzu pre začiatočníkov, ktorý sa organizuje ako štvordňový kurz, je ovládať základy personálnej práce (povinnosti pri nástupe a výstupe zamestnanca do zamestnania), vedieť samostatne vypočítať mzdy a spracovať súvisiace tlačivá a výkazy. Kurz pre pokročilých, ktorý sa organizuje ako dvojdňový kurz, je zameraný na rozšírenie, príp. prehĺbenie znalostí o mzdovej problematike.
Na kurzy “Mzdové účtovníctvo a personalistika” bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Akreditovaný rekvalifikačný kurz je určený záujemcom, ktorí si chcú získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti spracovania a vedenie mzdového účtovníctva a personalistiky potrebných pre kvalifikovaný výkon funkcie mzdového účtovníka. Absolvent bude ovládať odbornú terminológiu, získa spôsobilosť na vykonanie registračných a vykazovacích povinností voči dotknutým inštitúciám, bude vedieť spracovať podklady pre výpočet miezd a následne viesť komplexnú agendu mzdového účtovníctva a personalistiky. Kurzy prebiehajú v menších skupinkách, aby bola zabezpečená väčšia interaktivita medzi lektorom a účastníkmi kurzu. Počet miest je na kurze limitovaný, takže účastníci majú veľký priestor na diskusiu a na riešenie praktických príkladov, ktoré “najlepšie” pripravia do praxe. Školiaca miestnosť je vybavená modernou školiacou technikou (dataprojektor, projekčné plátno, flip-chart). Súčasťou kurzu je prezentácia spracovania mzdovej agendy v mzdovom programe a v prípade záujmu aj odporúčania na kúpu vhodného informačného systému na spracovanie mzdového účtovníctva.

Kurzy prebiehajú v menších skupinkách, aby bola zabezpečená väčšia interaktivita medzi lektorom a účastníkmi kurzu. Počet miest je na kurze limitovaný, takže účastníci majú veľký priestor na diskusiu a na riešenie praktických príkladov, ktoré “najlepšie” pripravia do praxe. Školiaca miestnosť je vybavená modernou školiacou technikou (dataprojektor, projekčné plátno, flip-chart). Súčasťou kurzu je prezentácia spracovania mzdovej agendy v mzdovom programe a v prípade záujmu aj odporúčania na kúpu vhodného informačného systému na spracovanie mzdového účtovníctva. Na kurze získate:

  • príručku mzdového účtovníctva (cca. 100 strán) Pozri ukážku
  • prehľad personálnej a mzdovej dokumentácie
  • popis pojmov v mzdovej agende a vyše 60 praktických príkladov
  • vzory pracovnej zmluvy a dohôd o prácach vykonávaných mimi pracovného pomeru
  • aktuálne informácie a legislatívne novinky

V cene kurzu je zahrnutý aj blok na písanie, písacie potreby a občerstvenie priamo v učebni (káva a čaj podľa vlastného výberu, minerálka, sladkosti na dobitie „energie“). Pridanou hodnotou kurzov, ktorú naši účastníci veľmi oceňujú, je poskytovanie poradenstva po jeho absolvovaní.

KURZ MZDY A PERSONALISTIKA PRE ZAČIATOČNÍKOV

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O kurze:

Mzdová akadémia Maxim poskytuje kurzy mzdového účtovníctva pre začiatočníkov ako štvordňové kurzy. Cieľom kurzu je získať znalostí pre samostatné vedenie personálnej a mzdovej agendy. Na kurze sa účastníci naučia samostatne vypočítať mzdu, odvody, daň a vyplňovať všetky súvisiace tlačivá a výkazy. Zároveň získajú prehľad v mzdárskych zákonoch ako je zákonník práce, zákon o zdravotnom a o sociálnom poistení a zákon o dani z príjmov. Kurz sa skladá z dvoch častí (teoretická časť a praktická príprava). Získané znalostí si je možné preveriť “v záverečnom teste” a po úspešnom ukončení kurzu obdržia učastníci certifikát o absolvovaní vzdelávacej aktivity. Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov.

Cieľová skupina:
mzdoví účtovníci, personalisti, zamestnanci, “úplní” začiatočníci, ktorí sa chcú mzdovými účtovníkmi stať

Na kurz “Mzdové účtovníctvo a personalistika” bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Akreditovaný rekvalifikačný kurz je určený záujemcom, ktorí si chcú získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti spracovania a vedenia mzdového účtovníctva a personalistiky potrebných pre kvalifikovaný výkon funkcie mzdového účtovníka. Absolvent bude ovládať komplexné spracovanie mzdovej agendy vrátane vykonania ročnej mzdovej uzávierky a vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

KURZ MZDY A PERSONALISTIKA PRE POKROČILÝCH

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O kurze:

Mzdová akadémia Maxim poskytuje kurzy mzdového účtovníctva pre pokročilých ako dvojdňové kurzy. Cieľom kurzu je rozšírenie znalostí pre samostatné vedenie personálnej a mzdovej agendy. Kurz pre pokročilých je nadstavbou kurzu pre začiatočníkov, na ktorom si účastníci môžu vedomosti o mzdovej problematike rozšíriť alebo zaktualizovať, načerpať užitočné informácie z praxe a diskutovať o problémoch, ktoré vznikajú pri vedení mzdovej agendy.

Cieľová skupina:
absolventi kurzu pre začiatočníkov, mzdoví účtovníci, ktorí sa chcú v tejto oblasti zdokonaliť, a zároveň sa zorientovať v „spleti“ neustálych legislatívnych zmien

Na kurz “Mzdové účtovníctvo a personalistika” bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Akreditovaný rekvalifikačný kurz je určený záujemcom, ktorí si chcú získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti spracovania a vedenia mzdového účtovníctva a personalistiky potrebných pre kvalifikovaný výkon funkcie mzdového účtovníka. Absolvent bude ovládať komplexné spracovanie mzdovej agendy vrátane vykonania ročnej mzdovej uzávierky a vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.