Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

KURZ "MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO A PERSONALISTIKA PRE POKROČILÝCH [LEVEL 2]"

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Prezentácia účastnikov: 8:45 a.m. - 9 a.m.

Časový rozsah: 9 a.m. - 4 p.m.

Program kurzu: stiahnuť PDF

Poznámka: Pri registrácii odporúčame použiť internetový prehliadač Google Chrome, Mozilla, Safari alebo Opera, nie Internet Explorer, nakoľko niektoré verzie prehliadača Internet Explorer neumožňujú registráciu a zaslanie prihlášky na školenie.

Výber termínu

Prihláška

Potvrdenie

Termín: 10.06.2024 - 12.06.2024 Denný kurz

Mesto: Bratislava (mapa)

Cena: 324.00 € + DPH

Termín: 07.10.2024 - 09.10.2024 Denný kurz

Mesto: Bratislava (mapa)

Cena: 324.00 € + DPH

Program kurzu:

 • Inštitút rekreačného príspevku a príspevok na športovú činnosť 
  rozsah a podmienky poskytovania príspevku, oprávnené výdavky na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca, preukazovanie nároku na príspevok, čo má obsahovať účtovný doklad, príspevok na rekreáciu a na športovú činnosť z pohľadu daní a odvodov, praktické príklady
   
 • Výpočet a odvod poistného na zdravotné a sociálne poistenie 
  vykazovanie poistného v mesačných výkazoch, výpočet poistného pri súbežných pracovnoprávnych vzťahoch, pri nepravidelných príjmoch a pri doplatkoch po skončení pracovného pomeru, pri výplate príjmoch plynúcich z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pri  výplate príjmu počas materskej a rodičovskej dovolenky, praktické príklady
 • Postup pri výpočte zrážok zo mzdy zamestnanca
  druhy zrážok a ich poradie, zrážky zo mzdy zamestnanca pri výkone rozhodnutia (základný mechanizmus výpočtu zrážok, nepostihnuteľné sumy, tretinový systém, poradie pri uspokojovaní pohľadávok), výpočet zrážok zamestnancov (u dôchodcov), praktické príklady
   
 • Stravovanie a cestovné náhrady
  formy stravovania zamestnancov, príspevok zamestnávateľa a zamestnanca na stravovanie, nárokové a nenárokové náhrady pri pracovnej ceste, vyúčtovanie náhrad (lehoty a zaokrúhľovanie), posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste, praktické príklady
 • Ročná mzdová uzávierka a ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  popis ročnej mzdovej uzávierky, uplatňovanie daňových úľav a daňového bonusu v ročnom zúčtovaní dane, vyplňovanie daňových tlačív, zúčtovanie daňového preplatku a nedoplatku so zamestnancom, praktické príklady