Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

KURZ "MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO A PERSONALISTIKA PRE ZAČIATOČNÍKOV [LEVEL 1]"

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Prezentácia účastnikov: 8:45 a.m. - 9 a.m.

Časový rozsah: 9 a.m. - 4 p.m.

Program kurzu: stiahnuť PDF

Poznámka: Pri registrácii odporúčame použiť internetový prehliadač Google Chrome, Mozilla, Safari alebo Opera, nie Internet Explorer, nakoľko niektoré verzie prehliadača Internet Explorer neumožňujú registráciu a zaslanie prihlášky na školenie.

Výber termínu

Prihláška

Potvrdenie

Termín: 09.09.2024 - 17.09.2024 Denný kurz

Mesto: Bratislava (mapa)

Cena: 354.00 € + DPH

Program kurzu:

 • Pracovnoprávne vzťahy a pôsobnosť Zákonníka práce
  pracovná zmluva a jej povinné náležitosti, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pracovný čas a jeho rozvrhovanie, výpočet nároku na dovolenku, priemerný zárobok, povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa v prípade nemoci, ošetrovania rodinných príslušníkov, pri čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky, praktické príklady
 • Odmeňovanie zamestnancov
  vymedzenie pojmu mzda a odmena, minimálna mzda a minimálne mzdové nároky, splatnosť mzdy a výplata mzdy, výpočet mzdy (hrubá a čistá mzda), mzdové príplatky za nadčas, za sviatok, za nočnú prácu, za sobotu a v nedeľu, letný a vianočný plat, odstupné a odchodné, výplatná páska a jej náležitosti, praktické príklady
 • Výpočet a vykazovanie odvodov na zdravotné a sociálne poistenie 
  povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, registrácia zamestnancov do poisťovní, výpočet a odvod poistného, sadzby poistného, výnimky z platenia poistného, vykazovanie údajov zamestnávateľom na povinných tlačivách, praktické príklady
   
 • Zdaňovanie príjmov zamestnancov 
  registračné povinnosti zamestnávateľa u správcu dane, výpočet zdaniteľnej mzdy, preddavok na daň, daňový bonus, uplatňovanie daňových úľav zamestnanca a základný princíp ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
   
 • Sociálny fond, štatistické vykazovanie, dokumentácia a jej archivácia
  tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu, vymedzenie základných pojmov používaných pri štatistickom zisťovaní, základné druhy štatistických výkazov, vedenie personálnej a mzdovej dokumentácie vrátane jej archivácie, ochrana osobných údajov