Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Novela Zákonníka práce, zdravotné a sociálne poistenie, zmeny v daňovom bonuse na dieťa (mzdový špeciál)

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Prezentácia účastnikov: 8 a.m. - 9 a.m.

Časový rozsah: 9 a.m. - 2 p.m.

Program školenia: stiahnuť PDF

Poznámka: Pri registrácii odporúčame použiť internetový prehliadač Google Chrome, Mozilla, Safari alebo Opera, nie Internet Explorer, nakoľko niektoré verzie prehliadača Internet Explorer neumožňujú registráciu a zaslanie prihlášky na školenie.

Výber termínu

Prihláška

Potvrdenie

Termín: 18.10.2021

Mesto: Bratislava

Cena: 89.00 € +DPH

Termín: 25.10.2021

Mesto: Banská Bystrica

Cena: 89.00 € +DPH

Termín: 27.10.2021

Mesto: Trenčín

Cena: 89.00 € +DPH

Program školenia:

Aktuálne legislatívne zmeny v pracovnoprávnej oblasti

 • stravovanie a jeho zmeny v zmysle ďalšej novely Zákonníka práce
 • inštitút skúšobnej doby a jeho zmeny po 1.3.2021
 • nový druh výpovedného dôvodu
 • zmeny pri výpočte dovolenky z dôvodu starostlivosti o dieťa
 • zachovanie štatútu študenta pri dohode brigádnickej práci študentov

Zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti NOVINKA!

 • nárok na daňový bonus z pohľadu troch vekových pásiem
 • nárok na dotáciu na obedy a nárok na daňový bonus podľa novely č. 257/2021
 • dokladovanie nároku na daňový bonus na dieťa u zamestnávateľa
 • dodatočné uplatnenie nároku na daňový bonus v ročnom zúčtovaní
 • stravovanie a sociálny fond z pohľadu daní a odvodov
 • vybrané druhy zamestnaneckých benefitov

Aplikácia zákona o zdravotnom a sociálnom poistení

 • zmeny registrácie počas materskej a rodičovskej dovolenky
 • zmeny pri vykazovaní vylúčiteľných dôb z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti
 • spätné priznanie dôchodku a dopady na opravu poistného
 • postup pri spracovaní opravných mesačných výkazoch
 • pravidlá pri spracovaní evidenčného listu dôchodkového poistenia