Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

"Veľká" novela Zákonníka práce s dopadom na vedenie mzdovej agendy a zmeny v sociálnom poistení (online)

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Prezentácia účastnikov: 8 a.m. - 9 a.m.

Časový rozsah: 9 a.m. - 2 p.m.

Program školenia: stiahnuť PDF

Poznámka: Pri registrácii odporúčame použiť internetový prehliadač Google Chrome, Mozilla, Safari alebo Opera, nie Internet Explorer, nakoľko niektoré verzie prehliadača Internet Explorer neumožňujú registráciu a zaslanie prihlášky na školenie.

Výber termínu

Prihláška

Potvrdenie

Termín: 15.04.2021

Cena: 79.00 € +DPH

Typ: Online

Program školenia:

Zmeny v pracovnoprávnej oblasti

 • inštitút skúšobnej doby a jeho zmeny po 1.3.2021
 • nový druh výpovedného dôvodu
 • zmeny pri výpočte dovolenky z dôvodu starostlivosti o dieťa
 • formy zabezpečovania stravovania zamestnancov
 • nová úprava finančného príspevku na stravovanie 
 • zmeny pri výkone domáckej práce/telepráca
 • práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov/staršej ako 15 rokov
 • zmeny pri dohode o vykonaní práce
 • zachovanie štatútu študenta pri dohode brigádnickej práci študentov

Zmeny v sociálnom poistení

 • zmeny pri poskytovaní krátkodobého ošetrovného
 • nový inštitút dlhodobé ošetrovné
 • náležitosti tlačiva OČR z dôvodu celodenného a osobného ošetrovania/starostlivosti
 • oznamovacie povinnosti OČR voči zdravotnej a sociálnej poisťovni
 • čerpanie OČR a dopady na dovolenku 
 • osobitosti pri skončení pracovného pomeru počas OČR
 • povinnosti zamestnávateľa pri novom druhu nemocenskej dávky tehotenské

Zmeny v ročnom zúčtovanie dane za rok 2020

 • novela zákona č. 47/2021 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
 • zmena sklady príjmu pri uplatnení daňového bonusu na dieťa v RZ za rok 2020
 • spôsob preukazovania splnenia podmienok na uplatnenie bonusu na dieťa
 • postup pri oprave dane pri oneskorenom uplatnení daňového bonusu na dieťa
 • príjem zamestnanca za testovanie nie je predmetom dane (oprava v RZ)