Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Daňový bonus na dieťa komplexne a legislatívne zmeny z novely Zákonníka práce

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Prezentácia účastnikov: 8 a.m. - 9 a.m.

Časový rozsah: 9 a.m. - 2 p.m.

Program školenia: stiahnuť PDF

Poznámka: Pri registrácii odporúčame použiť internetový prehliadač Google Chrome, Mozilla, Safari alebo Opera, nie Internet Explorer, nakoľko niektoré verzie prehliadača Internet Explorer neumožňujú registráciu a zaslanie prihlášky na školenie.

Výber termínu

Prihláška

Potvrdenie

Termín: 12.09.2022

Mesto: Bratislava

Cena: 119.00 € +DPH

Termín: 18.10.2022

Mesto: Bratislava

Cena: 119.00 € +DPH

Termín: 20.10.2022

Mesto: Online

Cena: 89.00 € +DPH

Program školenia:

Daňový bonus na dieťa v zmysle novely zákona o dani z príjmov

 • daňový bonus na vyživované dieťa a vekové pásma
 • daňový bonus a dotácia na obedy
 • podmienky na priznanie nároku a jeho preukazovanie
 • výška príjmu daňovníka na uplatnenie daňového bonusu (1. podmienka)
 • pojem vyživované a nezaopatrené dieťa (2. podmienka)
 • doklady na uplatnenie nároku na daňový bonus (3. podmienka)
 • lehota na preukázanie nároku na daňový bonus
 • povinná školská dochádzka a sústavná príprava dieťaťa na povolanie
 • oprava pri neoprávnene priznanom daňovom bonuse

Legislatívne zmeny vyplývajúce z novely Zákonníka práce

 • povinné a osobitné náležitosti pracovnej zmluvy
 • zmeny pri úložnej lehoty zásielky
 • zavedenie elektronického doručovania vybraných písomnosti
 • materská dovolenka a nový pojem otcovská dovolenka
 • úpravy pri nároku na odstupné a odchodné 
 • nové druhy zrážok zo mzdy zamestnanca
 • zvýšenie stravného a ďalšie legislatívne zmeny
 • zmeny pri dohodách o práci vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • nový druh dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
 • inštitút odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci