Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Exekučné zrážky zo mzdy po zmene životného minima od 1.7.2024, odchodné a aktuálne legislatívne zmeny - 5. ročník mzdového seminára

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Prezentácia účastnikov: 8:30 a.m. - 9 a.m.

Časový rozsah: 9 a.m. - 3 p.m.

Program školenia: stiahnuť PDF

Poznámka: Pri registrácii odporúčame použiť internetový prehliadač Google Chrome, Mozilla, Safari alebo Opera, nie Internet Explorer, nakoľko niektoré verzie prehliadača Internet Explorer neumožňujú registráciu a zaslanie prihlášky na školenie.

Výber termínu

Prihláška

Potvrdenie

Termín: 20.06.2024

Mesto: Bratislava

Cena: 119.00 € +DPH

Typ: prezenčne

Termín: 26.06.2024

Mesto: Online

Cena: 89.00 € +DPH

Typ: webinár

Program školenia:

Druhy zrážok zo mzdy a z iných príjmov zamestnanca a ich výpočet po 1.7.2024

 • zrážky zo mzdy bez súhlasu a len so súhlasom zamestnanca
 • prednostné a neprednostné zrážky
 • osobitné postavenie pohľadávky výživné na maloleté a plnoleté dieťa
 • zrážky zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy podľa Občianskeho zákonníka
 • určenie zvyšku čistej mzdy zamestnanca
 • nepostihnuteľné sumy na povinného a na vyživovanú osobu (na manželku a na deti)
 • uplatňovanie tretinového systému po zmene životného minima

Pravidlá pri výkone exekučných zrážok zo mzdy

 • vybrané príjmy, ktoré nepodliehajú exekučným zrážkam
 • rozdiely pri exekúcii zrážkami zo mzdy a pri exekúcii prikázaním peňažnej pohľadávky
 • prípustnosť vykonávania zrážok zo mzdy vo väčšom alebo v menšom rozsahu
 • postihovanie plnení rekreačný príspevok, daňový bonus na dieťa, finančný príspevok na obed

Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

 • povinnosti pri nástupe/počas/po skončení do pracovného pomeru
 • zápis údajov na zápočtovom liste zamestnanca (potvrdenie o zamestnaní)
 • potvrdenie o výkone zrážok u dohodárov - kedy a v akej forme potvrdiť
 • súčinnosť zamestnávateľa a zamestnanca s exekútorom

Vybrané a aktuálne témy z pracovnoprávnej a mzdovej oblasti

 • odchodné a odstupné - preukazovanie nároku, výpočet a výplata zamestnancovi
 • dovolenka zamestnanca - pri starostlivosti o dieťa a aktuálne otázky z praxe
 • príspevok na stravovanie - poskytovanie príspevku na stravu, interná smernica o stravovaní
 • novela Zákonníka práce a ďalšie vybrané témy - v nadväznosti na legislatívny proces bude program dopĺňaný/ a zaktualizovaný