Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Novela nariadenia vlády s dopadom na výpočet exekučných zrážok od 1.9.2021 + zmeny v daňovom bonuse na dieťa

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Prezentácia účastnikov: 8:30 a.m. - 9 a.m.

Časový rozsah: 9 a.m. - 3 p.m.

Program školenia: stiahnuť PDF

Poznámka: Pri registrácii odporúčame použiť internetový prehliadač Google Chrome, Mozilla, Safari alebo Opera, nie Internet Explorer, nakoľko niektoré verzie prehliadača Internet Explorer neumožňujú registráciu a zaslanie prihlášky na školenie.

Výber termínu

Prihláška

Potvrdenie

Termín: 27.09.2021

Mesto: Bratislava

Cena: 89.00 € +DPH

Program školenia:

Druhy zrážok zo mzdy zamestnanca

 • zrážky bez súhlasu a len so súhlasom zamestnanca
 • prednostné a neprednostné zrážky
 • osobitné postavenie výživného
 • zrážky na základe dohody o zrážkach zo mzdy
 • zastavenie a odklad exekúcie

Mechanizmus výpočtu zrážok zo mzdy po novele nariadenia vlády

 • ako určiť zvyšok čistej mzdy zamestnanca 
 • nové nepostihnuteľné sumy na povinného 
 • nové nepostihnuteľné sumy na vyživovanú osobu (na manželku a na deti)
 • nový pojem "čistý príjem manželského partnera ako spolu posudzovanej osoby
 • zmeny pri uplatnení tretinového systému 
 • zrážky zo mzdy vo väčšom alebo v menšom rozsahu

Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

 • povinnosti pri nástupe/počas/po skončení do pracovného pomeru
 • zápis údajov na zápočtovom liste zamestnanca
 • súčinnosť zamestnávateľa s exekútorom
 • sankcie pri nedodržaní povinností

Zmeny v daňovom bonuse na dieťa v zmysle novely č. 257/2021 NOVINKA!

 • nárok na daňový bonus z pohľadu troch vekových pásiem
 • nárok na dotáciu na obedy a nárok na daňový bonus
 • dokladovanie nároku na daňový bonus na dieťa u zamestnávateľa
 • dodatočné uplatnenie nároku na daňový bonus v ročnom zúčtovaní