Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Životné minimum od 1.7.2022 a vypočet exekučných zrážok zo mzdy

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Prezentácia účastnikov: 8:30 a.m. - 9 a.m.

Časový rozsah: 9 a.m. - 3 p.m.

Program školenia: stiahnuť PDF

Poznámka: Pri registrácii odporúčame použiť internetový prehliadač Google Chrome, Mozilla, Safari alebo Opera, nie Internet Explorer, nakoľko niektoré verzie prehliadača Internet Explorer neumožňujú registráciu a zaslanie prihlášky na školenie.

Výber termínu

Prihláška

Potvrdenie

Termín: 26.09.2022

Mesto: Bratislava

Cena: 119.00 € +DPH

Program školenia:

Druhy zrážok zo mzdy zamestnanca

 • zrážky bez súhlasu a len so súhlasom zamestnanca
 • prednostné a neprednostné zrážky
 • osobitné postavenie prednostnej pohľadávky výživné
 • zrážky na základe dohody o zrážkach zo mzdy

Zmena životného minima od 1.7.2022 a dopad na exekučné zrážky 

 • ako určiť zvyšok čistej mzdy zamestnanca 
 • nové nepostihnuteľné sumy na povinného 
 • nové nepostihnuteľné sumy na vyživovanú osobu (na manželku a na deti)
 • zmeny pri uplatnení tretinového systému 

Pravidlá pri výkone exekučných zrážok zo mzdy

 • vybrané príjmy, ktoré nepodliehajú exekučným zrážkam
 • rozdiely pri exekúcii zrážkami zo mzdy a pri exekúcii prikázaním peňažnej pohľadávky
 • zrážky zo mzdy vo väčšom alebo v menšom rozsahu
 • insolventnosť fyzickej osoby, osobný bankrot zamestnanca

Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

 • povinnosti pri nástupe/počas/po skončení do pracovného pomeru
 • zápis údajov na zápočtovom liste zamestnanca
 • súčinnosť zamestnávateľa s exekútorom
 • sankcie pri nedodržaní povinností