Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

KURZ MZDY A PERSONALISTIKA PRE POKROČILÝCH

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Prezentácia účastnikov: 8:30 - 9:00

Časový rozsah: 9:00 - 15:00

Program kurzu: stiahnuť PDF

Výber termínu

Prihláška

Potvrdenie

Termín: 15.10.2019 - 16.10.2019 Denný kurz

Mesto: Bratislava (mapa)

Cena: 179,00 € + DPH

Termín: 12.12.2019 - 13.12.2019 Denný kurz

Mesto: Bratislava (mapa)

Cena: 179,00 € + DPH

Program kurzu:

 • Inštitút rekreačného príspevku
  rozsah a podmienky poskytovania príspevku, oprávnené výdavky na rekreáciu, preukazovanie nároku na rekreačný príspevok, čo má obsahovať účtovný doklad, príspevok na rekreáciu z pohľadu daní a odvodov, praktické príklady
   
 • Výpočet a odvod poistného na zdravotné a sociálne poistenie 
  vykazovanie poistného v mesačných výkazoch, výpočet poistného pri nepravidelných príjmoch, pri príjmoch z dohôd, pri vyplatení príjmu počas materskej a rodičovskej dovolenky, vyplatenie príjmu po skončení pracovného pomeru, praktické príklady
 • Stravovanie a cestovné náhrady
  nárokové a nenárokové náhrady pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste, vyúčtovanie náhrad (lehoty a zaokrúhľovanie), splatnosť náhrad, posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste, náhrada straty času, praktické príklady
   
 • Postup pri výpočte zrážok zo mzdy zamestnanca
  druhy zrážok a ich poradie, zrážky zo mzdy zamestnanca pri výkone rozhodnutia (základný mechanizmus výpočtu zrážok, nepostihnuteľné sumy, tretinový systém, poradie pri uspokojovaní pohľadávok), výpočet zrážok zamestnancov (u dôchodcov), praktické príklady
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň základný princíp ročného zúčtovania
  uplatňovanie daňových úľav zamestnanca a nároku na daňový bonus, vyplňovanie daňových tlačív, vyplatenie daňového preplatku alebo zrazenie daňového nedoplatku zamestnancovi, vzorce a príklady na výpočet ročného zúčtovania