Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

KURZ MZDY A PERSONALISTIKA PRE ZAČIATOČNÍKOV

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Prezentácia účastnikov: 8:30 - 9:00

Časový rozsah: 9:00 - 15:00

Program kurzu: stiahnuť PDF

Výber termínu

Prihláška

Potvrdenie

Termín: 18.11.2019 - 26.11.2019 Denný kurz

Mesto: Bratislava (mapa)

Cena: 249,00 € + DPH

Program kurzu:

 • Pracovnoprávne vzťahy a praktický výklad Zákonníka práce
  výpočet mzdy (hrubá a čistá mzda), mzdové príplatky za nadčas, za sviatok, za nočnú prácu, za sobotu a v nedeľu, letný a vianočný plat, odstupné a odchodné, výpočet nároku na dovolenku, priemerný zárobok, povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa v prípade nemoci, ošetrovania rodinných príslušníkov, pri čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky, výplatná páska a jej náležitosti, praktické príklady
   
 • Pracovný čas a jeho rozvrhnutie
  definícia a rozvrhnutie pracovného času, zmennosť prevádzky, nepretržitý denný a týždenný odpočinok, pružný pracovný čas, konto pracovného času
 • Zdravotné a sociálne poistenie povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa
  registrácia zamestnancov do poisťovní, výpočet a odvod poistného, sadzby poistného, výnimky z platenia poistného, vykazovanie údajov zamestnávateľom na povinných tlačivách, praktické príklady
   
 • Zdaňovanie príjmov zamestnancov definícia príjmu zo závislej činnosti
  registračné povinnosti zamestnávateľa u správcu dane, výpočet zdaniteľnej mzdy, preddavok na daň, daňový bonus, uplatňovanie daňových úľav zamestnanca a základný princíp ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
   
 • Sociálny fond, štatistické vykazovanie, dokumentácia a jej archivácia
  tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu, vymedzenie základných pojmov používaných pri štatistickom zisťovaní, základné druhy štatistických výkazov, vedenie personálnej a mzdovej dokumentácie vrátane jej archivácie